Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Centuria nadobna( (Du: Kleines TausendgĂźldenkraut, Łac: Centaurium pulchellum)
-
Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-07-01
Autor : Pacyfka99 2013-07-01

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
RzÂąd goryczkowce
Rodzina goryczkowate
Rodzaj centuria
Gatunek centuria nadobna

Nazewnictwo

Centuria nadobna, centuria czerwona, tysiĂŞcznik czerwony (Centaurium pulchellum (Sw.) Druce) – gatunek z rodziny goryczkowatych (Gentianaceae).

Morfologia:

ÂŁodyga
Dorasta przeciêtnie od 5 do 15 cm wysokoœci i przewa¿nie jest rozga³êziona na ca³ej wysokoœci.
LiÂście
Wydaje tylko pĂŞd pokryty liœÌmi podÂługowatojajowatymi. SÂą 3-5 nerwowe izaostrzone (przynsjmniej górne). Nie wydaje natomiast rozety (róÂżyczki).
Kwiaty
Czerwone kwiaty skupione w luŸne dwuramienne wierzchotki. P³atki maj¹ ukoœnie wzniesione ³atki, a r¹bek korony jest lejkowato zag³êbiony.
Owoce
Torebki.

Biologia i ekologia:

RoÂślina jednoroczna. Kwitnie od maja do czerwca. Gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Isoeto-Nanojuncetea i gatunek wyróÂżniajÂący dla zbiorowiska Centaurium pulchellum-Pottia[2].

Zastosowanie:

Roœlina lecznicza: centuria czerwona jest roœlin¹ lecznicz¹, wykorzystywan¹ wy³¹cznie przez medycynê ludow¹.
Surowiec zielarski: ziele, z którego wyodrĂŞbniĂŚ moÂżna alkaloidy, ponadto wystĂŞpujÂą w nim gorycze i zwiÂązki Âżywicowe.
DziaÂłanie: medycyna ludowa odwar z ziela (20 gramów na 1 litr wody) zaleca w zaburzeniach trawienia, bezsocznoÂści, niedokwasocie, oraz przy przeroÂście prostaty (czyli gruczoÂłu krokowego).

Zmiennosć:

Tworzy mieszaĂące z centuriÂą zwyczajnÂą i C. nadbrzeÂżnÂą[3].

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zrosÂłopÂłatkowa

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Budowa kwiatka : Kwiat rurkowaty

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzeciwlegÂłe

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą

Gatunek leczniczy

Roślina jednoroczna

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Gentianaceae (goryczkowate)

- Lecznicze
- Korona promista
- Korona zrosłopłatkowa
- Blaszki liścia lancetowate
- Blaszki liścia jajowate
- Liście siedzace
- Stopień zlożenia liścia prosty
- Wygląd blaszki liścia całobrzegi
- Kolor różowy
- Owoce suche, otwierające się torebka
- Liczba płatków pięć

Właściwości rośliny


BezsocznoœÌCenturia nadobna
ProstataCenturia nadobna
Zaburzenia trawieniaDziewiĂŞĂŚsiÂł bezÂłodygowy
DziewiĂŞĂŚsiÂł popÂłocholistny
Centuria nadobna

RODZINA Gentianaceae (goryczkowate) -ilość 3
Centaurium erythraea(Centuria pospolita),
Gentiana asclepiadea(Goryczka trojeÂściowa),
Centaurium pulchellum(Centuria nadobna),