Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:3
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Bylica roczna(( úac: Artemisia annua)
-
Lipiec Sierpie├▒ Wrzesie├▒
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-07-01
Autor : Pacyfka99 2013-07-01

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz┬▒d astrowce
Rodzina astrowate
Podrodzina Asteroideae
Rodzaj bylica
Gatunek Bylica roczna

Nazewnictwo

Bylica roczna (Artemisia annua)

Morfologia:

Li┬Âcie
odcinki li┬Âciowe ostro z┬▒bkowane. Zewn├¬trzne listki okrywy r├│wnow┬▒skopod┬│u┬┐ne, zielne,wewn├¬trzne zaokr┬▒glone, szeroko ob┬│onione.

Biologia i ekologia:

Ro┬Âlina roczna, silnie pachn┬▒ca rumiankiem , hodowana w ogr├│dkach i dziczej┬▒ca.

Zastosowanie:

"Badacze z Uniwersytetu Waszyngtona odkryli, ┬┐e ro┬Âlina od wieków stosowana w tradycyjnej medycynie chi├▒skiej, a od niedawna tak┬┐e, jako ┬Ârodek przeciwko malarii, mo┬┐e by├Ž pot├¬┬┐nym lekiem antynowotworowym, o wiele skuteczniejszym ni┬┐ stosowana dotychczas chemioterapia, powoduj┬▒cym znacznie mniejsze skutki uboczne.

Ro┬Âlina ta to bylica roczna, Artemisia annua. Jest znana chi├▒skiej medycynie od 2000lat, a w wielu krajach Azji traktuje si├¬ j┬▒ jak jarzyn├¬ i jada w postaci sa┬│atek. Od kilku lat pozyskuje si├¬ z niej tak┬┐e artemizyn├¬ — zwi┬▒zek, który okaza┬│ si├¬ skutecznym lekiem przeciwko malarii, zast├¬puj┬▒cym chinin├¬ i pochodne, na które paso┬┐yty wywo┬│uj┬▒ce t├¬ chorob├¬ zd┬▒┬┐y┬│y si├¬ uodporni├Ž.

Obecnie zespó┬│ uczonych stwierdzi┬│, ┬┐e ten medykament, stosunkowo tani i ┬│atwo dost├¬pny, zaopatrzony w dodatkowy zwi┬▒zek chemiczny mo┬┐e niszczy├Ž tkanki niektórych nowotworów ze skuteczno┬Âci┬▒ wiele razy przewy┬┐szaj┬▒c┬▒ stosowane dotychczas leki, przy znikomych efektach niepo┬┐┬▒danych dla organizmu.

Podczas stosowania chemioterapii najwi├¬kszym problemem jest opracowanie metody na dostarczenie leku (b├¬d┬▒cego w gruncie rzeczy trucizn┬▒ dla komórek) jedynie do komórek nowotworowych, a oszcz├¬dzenie zdrowej tkanki.

Substancja, któr┬▒ po┬│┬▒czono z artemizyn┬▒, ma w┬│a┬Ânie takie mo┬┐liwo┬Âci. Jak twierdzi kieruj┬▒cy badaniami prof. Tomikazu Sasaki z Uniwersytetu Waszyngto├▒skiego, dzia┬│a jak agent podk┬│adaj┬▒cy bomb├¬ pod komórk├¬ nowotworow┬▒.

Nowotwory s┬▒ tak mordercze, poniewa┬┐ sk┬│adaj┬▒ si├¬ z komórek organizmu, zatem i lek, i w┬│asny uk┬│ad immunologiczny nie jest w stanie odró┬┐ni├Ž ich od komórek zdrowych. W rezultacie leki wywieraj┬▒ równie niszcz┬▒c┬▒ dzia┬│alno┬Â├Ž na zdrow┬▒ tkank├¬, zabijaj┬▒c jedn┬▒ zdrow┬▒ komórk├¬ na ka┬┐de pi├¬├Ž do dziesi├¬ciu komórek nowotworu. Dlatego efekty uboczne chemioterapii s┬▒ tak powa┬┐ne i zdarza si├¬, ┬┐e prowadz┬▒ do ┬Âmierci pacjenta.

Artemizyna natomiast, w po┬│┬▒czeniu z dodatkowym bia┬│kiem, niszczy┬│a jedn┬▒ zdrow┬▒ komórk├¬ organizmu na ka┬┐de 1200 zniszczonych komórek nowotworu, co oznacza, ┬┐e mo┬┐e pos┬│u┬┐y├Ž do opracowania leku, który mia┬│by znikome skutki niepo┬┐┬▒dane i móg┬│ by├Ž przyjmowany w du┬┐ych dawkach bez obaw o stan pacjenta.

Artemizyna jest wprowadzana do komórek nowotworowych metod┬▒ konia troja├▒skiego. Komórki te mno┬┐┬▒ si├¬ niepowstrzymanie, a to oznacza, ┬┐e potrzebuj┬▒ mi├¬dzy innymi du┬┐e ilo┬Âci ┬┐elaza. Otrzymuj┬▒ je z organizmu. A poniewa┬┐ du┬┐a ilo┬Â├Ž jonów ┬┐elaza jest toksyczna, komórki tkanki maj┬▒ce na nie zapotrzebowanie tworz┬▒ na swojej powierzchni specjalne bia┬│ka sygna┬│owe, które s┬▒ dla organizmu rodzajem og┬│oszenia — tu potrzebne jest ┬┐elazo! Organizm dostarcza wtedy niezb├¬dny sk┬│adnik, bezpiecznie opakowany w specjalne bia┬│ko, niczym kontener. Komórka absorbuje ów pojemnik i dysponuje potrzebnym jej ┬┐elazem.

Badacze wykorzystali fakt, ┬┐e artemizyna, która wyst├¬puj┬▒c samotnie, i tak jest efektywniejsza od innych leków chemioterapeutycznych, zabijaj┬▒c oko┬│o 100 komórek nowotworowych na ka┬┐d┬▒ zniszczon┬▒ zdrow┬▒ komórk├¬, w obecno┬Âci du┬┐ych ilo┬Âci ┬┐elaza staje si├¬ toksyczna.

Naukowcy zaopatrzyli jej cz┬▒steczki w zwi┬▒zek chemiczny, maj┬▒cy zdolno┬Â├Ž przy┬│┬▒czania si├¬ do bia┬│ka oznaczaj┬▒cego zwi├¬kszone zapotrzebowania na bia┬│ko [chyba powinno by├Ž ┬┐elazo — przyp. G. R.] na powierzchni komórki. W efekcie komórka nowotworowa absorbuje ca┬│┬▒ przesy┬│k├¬ — bia┬│kowe opakowanie, ┬┐elazo i artemizyn├¬, która w obecno┬Âci ┬┐elaza uwalnia ogromne ilo┬Âci zabójczych wolnych rodników. W ten sposób ┬│apczywe zapotrzebowanie na ┬┐elazo komórek nowotworowych obraca si├¬ przeciwko nim.

Naukowcy przypuszczaj┬▒, ┬┐e poniewa┬┐ cechy wykorzystywane przez stworzony przez nich lek s┬▒ generalnie charakterystyczne dla komórek nowotworowych, lek ten mo┬┐e mie├Ž zastosowanie w zwalczaniu niemal ka┬┐dego rodzaju nowotworu. Na razie przetestowano go z ogromnym powodzeniem w warunkach laboratoryjnych przeciwko leukemii, nowotworom piersi i prostaty.

Opracowany przez nich dodatek do artemizyny zosta³ ju¿ opatentowany i rozpoczynaj± siê badania wdro¿eniowe. Uczeni maj± nadziejê, ¿e powstanie lek tani i prosty w stosowaniu nawet w krajach rozwijaj±cych siê, poniewa¿ aremizyna jest zwi±zkiem ³atwo dostêpnym.

(Science Daily)

artyku┬│ pobrany ze strony "http://www.eioba.pl/a/1w9z/chinska-salatka-na-raka"

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros┬│op┬│atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat rurkowaty

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Z┬▒bkowany

Ogonek liÂcia : Siedz┬▒cy

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie├▒ Wrzesie├▒

Gatunek leczniczy

RoÂlina pachn▒ca

RoÂlina jednoroczna

RoÂlina uprawiana

Kenofit

Efemerofit

Terofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -iloŠ 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gaw├¬dka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrz├¬bcowaty), Arctium lappa(┬úopian wi├¬kszy), Arctium tomentosum(┬úopian paj├¬czynowaty), Solidago canadiensis(Naw┬│o├Ž kanadyjska), Solidago gigantea(Naw┬│o├Ž olbrzymia(p├│┬╝na)), bifidum(Jastrz├¬biec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw┬│o├Ž pospolita), Tussilago farfara(Podbia┬│ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(┬»├│┬│tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b┬│awatek), Cirsium arvense(Ostro┬┐e├▒ polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadre├▒ski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro┬┐e├▒ lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ┬│┬▒kowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(┬»├│┬│tlica ow┬│osiona), Hieracium umbellatum(Jastrz├¬biec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibr├│d ┬│┬▒kowy), Lapsana communis(┬úoczyga pospolita), Inula britannica(Oman ┬│┬▒kowy), Mycelis muralis(Sa┬│atnik le┬Âny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika g├│rska, kupalnik g├│rski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepi├¬┬┐nik bia┬│y), Artemisia absinthium(Bylica pio┬│un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga┬│├¬ziaste), Helianthus tuberosus(S┬│onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewi├¬├Žsi┬│ bez┬│odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewi├¬├Žsi┬│ pop┬│ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr┬▒g┬│olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(W├¬┬┐ymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep tr├│jlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le┬Âna), Gnaphalium uliginosum(Szarota b┬│otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S┬│onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa┬│atnica le┬Âna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjŕciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -iloŠ 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw┬│o├Ž kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw┬│o├Ž olbrzymia(p├│┬╝na)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw┬│o├Ž pospolita),
Tussilago farfara(Podbia┬│ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b┬│awatek),
Cirsium arvense(Ostro┬┐e├▒ polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadre├▒ski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro┬┐e├▒ lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ┬│┬▒kowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibr├│d ┬│┬▒kowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ┬│┬▒kowy),
Mycelis muralis(Sa┬│atnik le┬Âny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika g├│rska, kupalnik g├│rski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y),
Artemisia absinthium(Bylica pio┬│un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S┬│onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewi├¬├Žsi┬│ bez┬│odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewi├¬├Žsi┬│ pop┬│ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr┬▒g┬│olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep tr├│jlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le┬Âna),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b┬│otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S┬│onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa┬│atnica le┬Âna),