Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
BuÂławnik czerwony (Ang: Red Helleborine, (Du: Rotes WaldvĂśglein, Łac: Cephalanthera rubra)
-
Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-07-01
Autor : Pacyfka99 2013-07-01

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd szparagowce
Rodzina storczykowate
Podrodzina epidendronowe
Rodzaj buÂławnik
Gatunek buÂławnik czerwony

Nazewnictwo

BuÂławnik czerwony (Cephalanthera rubra (L.) Rich.) – gatunek roÂśliny nale¿¹cy do rodziny storczykowatych (Orchidaceae).

Morfologia:

ÂŁodyga
Ma wysokoœÌ 10-60 cm i jest w górnej czĂŞÂści omszona. Wyrasta z obÂłego, czĂŞsto niemal pionowo rosnÂącego k³¹cza.
LiÂście
3-6 na Âłodydze, lancetowate i ostro zakoĂączone.
Kwiaty
Kwiatostan luÂźny, wielostronny kÂłos z duÂżymi, otwartymi kwiatami bez szypuÂłek. Barwa: róÂżowofioletowa do czerwonej. WarÂżka bez ostrogi biaÂła i czerwono obrzeÂżona, podzielona i czĂŞÂściowo zakryta. Jest dwuczÂłonowa, a jej pierwszy czÂłon ma dÂługoœÌ wiĂŞkszÂą od szerokoÂści. Zal¹¿nia skrĂŞcona, siedzÂąca i omszona. Pylnik stojÂący na prĂŞtosÂłupie, wolny. DziaÂłki okwiatu majÂą dÂługoœÌ 15-20 mm i podczas kwitnienia sÂą odstajÂące.
Owoc
Torebka zawierajÂąca liczne i bardzo drobne nasiona.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, geofit. Kwitnie od maja do lipca. Jest allogamiczny, zapylajÂą go owady z rodzajów: Chelostoma i Dufourea. Kwiaty zwabiajÂą owady barwÂą i ksztaÂłtem, jednakÂże nie wytwarzajÂą nektaru. Owoce zawiÂązujÂą siĂŞ tylko na niewielkiej procentowo liczbie kwiatów.
Siedlisko
RoÂśnie w widnych lasach na glebach Âżyznych, wapiennych. W Europie jego zasiĂŞg pionowy wynosi 0-2400 m n.p.m.[2]. W Polsce najwyÂżej poÂłoÂżone z nich znajdowaÂło siĂŞ na Nosalu (ok. 1100 m n.p.m.)[3]. Jego populacje w Polsce zazwyczaj skÂładajÂą siĂŞ z kilkunastu osobników, jedynie na stanowisku w okolicach LeÂżajska byÂło okoÂło 250 pĂŞdów kwitnÂących i 50 pÂłonnych[4].
Fitosocjologia
Gatunek charakterystyczny dla Ass. Cephalanthero rubrae-Fagetum[5].
Genetyka
Liczba chromosomów 2n = 36[6].

Zmiennosć:

Tworzy mieszaĂące z: buÂławnikiem wielkokwiatowym i buÂławnikiem mieczolistnym[6].

Zagrożenia i ochrona:

Roœlina objêta w Polsce ochron¹ œcis³¹. Kategorie zagro¿enia gatunku:
Kategoria zagroÂżenia w Polsce wg Czerwonej listy roÂślin i grzybów Polski[7]: E (wymierajÂący, krytycznie zagroÂżony)
Kategoria zagroÂżenia w Polsce wg Polskiej Czerwonej KsiĂŞgi RoÂślin: EN (endangered, zagroÂżony wyginiĂŞciem)

Gatunek zagroÂżony jest gÂłównie przez prace leÂśne przy pozyskiwaniu drewna oraz w wyniku zacieniania jego stanowisk przez rozrastajÂące siĂŞ drzewa[4].

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje na obszarach klimatu umiarkowanego w Europie, Afryce PóÂłnocnej i Azji Zachodniej. PoÂłudniowa granica zasiĂŞgu przebiega przez Maroko (Atlas Wysoki), AlgieriĂŞ, wyspy Kreta i Cypr, póÂłnocno-wschodniÂą SyriĂŞ po Iran[2]. W Polsce roÂślina rzadka i z tendencjÂą do zmniejszania liczebnoÂści. Notowano jÂą na okoÂło 300 stanowiskach, w 2002 potwierdzono wystĂŞpowanie na ok. 150. NajwiĂŞcej stanowisk jest na niÂżu, w Karpatach notowany byÂł tylko na 6 stanowiskach. JednakÂże w ostatnim trzydziestoleciu w polskich Karpatach potwierdzono jego wystĂŞpowanie tylko na jednym stanowisku, na Machowej Górze na Pogórzu CieszyĂąskim[3].

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochroną

Gatunek zagrożony

Geofit

-
RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilość 15
Neottia nidus-avis(GnieÂźnik leÂśny), Dactylorhiza majalis(KukuÂłka szerokolistna), Listera ovata(Listera jajowata), Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny), Epipactis palustris(Kruszczyk bÂłotny), Dactylorhiza fuchsii(KukuÂłka Fuchsa), Dactylorhiza incarnata(KukuÂłka krwista), Cephalanthera rubra(BuÂławnik czerwony), Cephalanthera damasonium(BuÂławnik wielkokwiatowy), Corallorhiza trifida(ÂŻÂłobik koralowy), Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny), Goodyera repens(TajĂŞÂża jednostronna), Orchis mascula(Storczyk mĂŞski), Orchis militaris(Storczyk kukawka), Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Cephalanthera rubra
Zdjęcia


Wspólne cechy dla Orchidaceae (storczykowate)

- Roślina chroniona


RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilość 15
Neottia nidus-avis(GnieÂźnik leÂśny),
Dactylorhiza majalis(KukuÂłka szerokolistna),
Listera ovata(Listera jajowata),
Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny),
Epipactis palustris(Kruszczyk bÂłotny),
Dactylorhiza fuchsii(KukuÂłka Fuchsa),
Dactylorhiza incarnata(KukuÂłka krwista),
Cephalanthera rubra(BuÂławnik czerwony),
Cephalanthera damasonium(BuÂławnik wielkokwiatowy),
Corallorhiza trifida(ÂŻÂłobik koralowy),
Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny),
Goodyera repens(TajĂŞÂża jednostronna),
Orchis mascula(Storczyk mĂŞski),
Orchis militaris(Storczyk kukawka),
Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),