Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Brzoza niska( (Du: Strauch-Birke, Łac: Betula humilis Schrank)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-07-04
Autor : Pacyfka99 2013-07-04

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad róÂżowych
RzÂąd bukowce
Rodzina brzozowate
Rodzaj brzoza
Gatunek brzoza niska

Nazewnictwo

Brzoza niska (Betula humilis Schrank) – gatunek roÂśliny wieloletniej nale¿¹cy do rodziny brzozowatych. WystĂŞpuje w Europie i Azji[2]. W Polsce roÂślina rzadka, wystĂŞpujÂąca na rozproszonych stanowiskach na niÂżu. Najliczniej wystĂŞpuje na Pojezierzu Pomorskim, Mazurskim i Podlasiu, rzadziej na BiaÂłostocczyÂźnie i w Wielkopolsce[3].

Morfologia:

Pokrój
Niski i silnie rozga³êziony krzew osi¹gaj¹cy wysokoœÌ do 2 m.
PĂŞdy
MÂłode pĂŞdy gĂŞsto pokryte biaÂłymi brodawkami o koĂącach czasami nieco owÂłosionych. PĂŞdy skrócone drobne. Kora wszystkich pĂŞdów ciemnoszara.
LiÂście
Eliptyczne lub jajowate o szerokoÂści wiĂŞkszej od dÂługoÂści, na szczycie tĂŞpe lub nieco zaostrzone, krótkoogonkowe (2–5 mm). Blaszka liÂściowa o dÂługoÂści 4–6 cm i szerokoÂści 0,5–2,5 cm, nierównomiernie zÂąbkowana z 4–6 parami nerwów bocznych. Z obu stron jasnozielone. PÂączki okryte Âłuskami, klapa Âśrodkowej Âłuski jest dÂłuÂższa od pozostaÂłych i owÂłosiona.
Kwiaty
Kwiaty zebrane w wiotkie i zwisajÂące kotki, oddzielnie kotki mĂŞskie i kotki ÂżeĂąskie. Jest roÂślinÂą jednopiennÂą – na jednej roÂślinie wystĂŞpujÂą zarówno kotki mĂŞski, jak i ÂżeĂąskie. Kotki mĂŞskie o dÂługoÂści do 20 mm wystĂŞpujÂą juÂż w jesieni, sÂą wówczas drobne i sterczÂące. Mniejsze kotki ÂżeĂąskie majÂą dÂługoœÌ 8–15 mm.
Owoc
Orzeszek ze skrzydeÂłkami o dÂługoÂści poÂłowy jego szerokoÂści lub krótszymi.

Biologia i ekologia:

Siedlisko: torfowiska i podmokÂłe ³¹ki. PrzewaÂżnie tworzy skupiska. Jest ÂświatÂłolubna, wyÂższe drzewa i krzewy z ÂłatwoÂściÂą jÂą zagÂłuszajÂą. Na Syberii wystĂŞpuje w tundrze. Jest reliktem polodowcowym, który przywĂŞdrowaÂł do nas pod koniec epoki lodowcowej. Nanofanerofit. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla Cl/O/All. Sambuco-Salicion[4]. Kwitnie od kwietnia do maja, jest wiatropylna. RoÂślina wiatrosiewna.

Zmiennosć:

Tworzy mieszaĂące z brzozÂą brodawkowatÂą i brzozÂą omszonÂą

Zagrożenia i ochrona:

RoÂślina objĂŞta w Polsce ochronÂą gatunkowÂą. Chroniona prawnie od 1983 r. ZagroÂżona wymarciem z powodu osuszania podmokÂłych ³¹k na których wystĂŞpuje[3]. WystĂŞpuje w 4 parkach narodowych: BiaÂłowieskim, Poleskim, RoztoczaĂąskim i Wigierskim.

Chroniona na terenie nastĂŞpujÂących rezerwatów przyrody:
Rezerwat przyrody CielĂŞtnik
Rezerwat przyrody MĂŞtne
Rezerwat przyrody Kozie Brody
Rezerwat przyrody Zabrodzie
Rezerwat przyrody ÂŁÂąki ÂŚlesiĂąskie
Rezerwat przyrody Jeziorko koÂło Drozdowa

Kategorie zagroÂżenia gatunku:
Kategoria zagroÂżenia w Polsce wg Czerwonej listy roÂślin i grzybów Polski[6]: V (naraÂżony na wyginiĂŞcie)
Kategoria zagroÂżenia w Polsce wg Polskiej Czerwonej KsiĂŞgi RoÂślin: EN (endangered, zagroÂżony)

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : Karbowany

Wygląd blaszki liścia : PiÂłkowany

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

KwiecieĂą Maj

Gatunek pod ochroną

Gatunek zagrożony

Drzewa i krzewy liściaste

Stanowisko słoneczne

Nanofanerofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Betulaceae (brzozowate)

- Drzewa lub krzewy liściaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- Liście na ogonku
- Stopień zlożenia liścia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianległe
- Typ kwiatostanu kłos
- Kolor żółty
- Kolor zielony
- Owoce suche nie otwierające się orzech


RODZINA Betulaceae (brzozowate) -ilość 3
Betula pendula Roth(Brzoza brodawkowata),
Betula nana(Brzoza karÂłowata),
Betula humilis Schrank(Brzoza niska),