Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:5
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Zawilec ¿ó³ty(( ac: Anemone ranunculoides)
-
Marzec Kwiecieñ Maj
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-09
Autor : Pacyfka99 2010-05-09

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz±d: jaskrowce
Rodzina: jaskrowate
Rodzaj: zawilec
Gatunek: zawilec ¿ó³ty

Nazewnictwo

siedlisko:cieniste lasy termin kwitnienia:III,IV,V wysoko¶æ:do 20 cm Kwitnie od marca do kwietnia OKRES KWITNIENIA: Marzec - maj. Ro¶nie na glebach wilgotnych, zasobnych w wapñ: w cienistych i wilgotnych lasach li¶ciastych, nad strumykami.£êgi, wilgotne lasy li¶ciaste i mieszane, wilgotne zaro¶la. Ro¶lina truj±ca.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina wieloletnia wysoko¶ci 10-20 cm z pojedyncz±, nierozga³êzion± ³odyg±.
Li¶cie
Odziomkowe nie pojawiaj± siê do okresu kwitnienia, niekiedy brak ich zupe³nie. Li¶cie ³odygowe trzy, ustawione okó³kowo, trójdzielne a¿ do nasady z odcinkami 3-wrêbnymi i grubo z±bkowanymi.
Kwiaty
Z okó³ka li¶ci szczytowych wystaj± dwa, rzadziej jeden ¿ó³ty kwiat. P³atki, w liczbie 5-6, od spodu s³abo ow³osione. Liczne s³upki i prêciki.
Owoce
Ow³osione, szorstkie nie³upki, tworz±ce zwisaj±cy owocostan.

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Wielko wcicia blaszki : Wrêbna

Prciki : Prêciki wolne

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecieñ Maj

Gatunek trujcy

Geofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty), Ranunculus thora(Jaskier okr±g³olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostró¿eczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny), Caltha palustris(Knieæ b³otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knieæ b³otna górska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ³±kowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr±g³olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostró¿eczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr±¿kolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ³±kowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),