Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Brodawnik jesienny( (Du: Herbst-L√∂wenzahn, £ac: Leontodon autumnalis)
-
Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-06-18
Autor : Pacyfka99 2013-06-18

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz¬Īd astrowce
Rodzina astrowate
Podrodzina Cichorioideae
Rodzaj brodawnik
Gatunek brodawnik jesienny

Nazewnictwo

Brodawnik jesienny (Leontodon autumnalis L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny astrowatych. Pospolity w ca¬≥ej Polsce.

Morfologia:

£odyga
Osi¬Īga wysoko¬∂√¶ 10-40 cm. Jest przewa¬Ņnie rozga¬≥√™ziona i ¬≥ukowato podnosz¬Īca si√™. P√™d kwiatowy d√™ty, na szczycie (pod samym koszyczkiem) zgrubia¬≥y. W dolnej cz√™¬∂ci ¬≥odyga naga, a tylko gór¬Ī okryta pojedynczymi w¬≥oskami. Pod ziemi¬Ī uci√™te k¬≥¬Īcze.
Li¶cie
Zmienne w kszta¬≥cie, najcz√™¬∂ciej pierzastodzielne lub grubo z¬Ībkowane, zebrane w przyziemn¬Ī rozet√™. Na ¬≥odydze tylko drobne, ¬≥uskowate listki.
Kwiaty
Koszyczki kwiatowe osadzone pojedynczo na szczycie p√™du. Wszystkie kwiaty j√™zyczkowe koloru ¬Ņó¬≥tego, a kwiaty brze¬Ņne z brudnopurpurowym paskiem od spodu. Szyjki s¬≥upka brudnozielonawe, po wyschni√™ciu czerniej¬Ī. Koszyczki kwiatowe po po¬≥udniu i w czasie deszczu zamykaj¬Ī si√™. Okrywa koszyczka czarniawa lub zielonoszara, krótko omszona lub ow¬≥osiona odstaj¬Īcymi, pojedynczymi w¬≥oskami. Puch kielichowy ¬Ņóltawoszary z czerwonawym odcieniem.
Owoce
Silnie poprzecznie marszczone owoce z puchem kielichowym. Na ka¬Ņdym owocku 11-21 w¬≥osków puchu w dwóch rz√™dach.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie w ko√Īcu lata, nasiona rozsiewane przez wiatr. Ro¬∂lina miododajna, dostarczaj¬Īca pszczo¬≥om py¬≥ku i nektaru. Ro¬∂nie nieraz masowo na ¬≥¬Īkach, pastwiskach, przydro¬Ņach. W górach ro¬∂nie po pi√™tro kosówki. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku (All.) Cynosurion, Ass. Lolio-Cynosuretum[2]. Liczba chromosomów 2n= 12, 24[3].

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z brodawnikiem zwyczajnym

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat jêzykowaty

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Zebrane w r√≥¬Ņyczk√™

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [j√™zyczkokwiatowe]) -ilo∂ś 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)), Hieracium pilosella(Jastrz√™biec kosmaczek), Sonchus arvensis(Mlecz polny), Cichorium intybus(Cykoria podr√≥¬Ņnik), (Lniczka ma¬≥a), Vinca minor(Barwinek pospolity), Menyanthes trifoliata(Bobrek tr√≥jlistkowy), Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny), Hieracium murorum(Jastrz√™biec le¬∂ny), Hieracium aurantiacum(Jastrz√™biec pomara√Īczowy), Hieracium echioides(Jastrz√™biec ¬Ņmijowcowaty), Tragopogon dubius(Kozibr√≥d wielki), Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski), Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski), Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski¬† ), Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny), Arnoseris minima(Ch¬≥odek drobny), Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna¬†),

Liczba komentarzy 2

Dodaj komentarz.


Pacyfka99 (Monday June 24, 2013 10:04)

Dzieki za informacjê, dzieki wam coraz wiêcej b³êdów jest poprawianych pozdrawiam.

Go¶æ (Saturday June 22, 2013 21:43)

Lniczka, barszcz, bobrek i barwinek - nie s¬Ī z tej rodziny.


ZdjÍciaPODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [j√™zyczkokwiatowe]) -ilo∂ś 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)),
Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek),
Sonchus arvensis(Mlecz polny),
Cichorium intybus(Cykoria podr√≥¬Ņnik),
(Lniczka ma³a),
Vinca minor(Barwinek pospolity),
Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy),
Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny),
Hieracium murorum(Jastrzêbiec le¶ny),
Hieracium aurantiacum(Jastrz√™biec pomara√Īczowy),
Hieracium echioides(Jastrz√™biec ¬Ņmijowcowaty),
Tragopogon dubius(Kozibród wielki),
Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski),
Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski),
Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ),
Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny),
Arnoseris minima(Ch³odek drobny),
Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),