Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Bodziszek porozcinany (Ang: Cut-leaved Cranesbill, (Du: Schlitzblättriger Storchschnabel, Łac: Geranium dissectum)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-06-18
Autor : Pacyfka99 2013-06-18

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad róÂżowych
RzÂąd bodziszkowce
Rodzina bodziszkowate
Rodzaj bodziszek
Gatunek bodziszek porozcinany

Nazewnictwo

Bodziszek porozcinany (Geranium dissectum L.) – gatunek roÂśliny z rodziny bodziszkowatych.

Morfologia:

ÂŁodyga
Rozga³êziona, podnoszÂąca siĂŞ lub wzniesiona o dÂługoÂści 10 – 30 cm, niekiedy do 50 cm, odstajÂące owÂłosienie.
LiÂście
Ogonkowe, porozcinane prawie do nasady.
Kwiaty
RóÂżowoczerwone, o Âśrednicy ok. 1 cm, przewaÂżnie rosnÂące po dwa. Kwitnie od maja do paÂździernika.
Owoce
RozÂłupnia. Nasiona owalne i gÂładkie[3]/

Biologia i ekologia:

Roœlina jednoroczna. W uprawach jest chwastem. Nasiona w glebie zachowuj¹ zdolnoœÌ kie³kowania przez 5-10 lat[3]. Roœnie na przydro¿ach, miejscach ruderalnych, polach. W klasyfikacji zbiorowisk roœlinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Geranio-Silenetum gallicae[4].

Zasięg występowania:

Rodzimym obszarem jego wystĂŞpowania jest Europa, Afryka PóÂłnocna, Makaronezja, Azja Zachodnia i Kaukaz, ale rozprzestrzeniÂł siĂŞ takÂże gdzie indziej (m.in. na Azorach)[2]. W Polsce wystĂŞpuje na caÂłym niÂżu, antropofit.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Stopień złożenia liścia : Prosty

Stopień złożenia liścia : DÂłoniastozÂłoÂżony

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Typy ulistnienia : NaprzeciwlegÂłe

Wielkość wcięcia blaszki : Dzielna

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Roślina jednoroczna

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilość 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita), Geranium pusillum(Bodziszek drobny), Geranium robertianum(Bodziszek cuchn¹cy), Geranium phaeum(Bodziszek ¿a³obny), Geranium palustre(Bodziszek b³otny), Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony), Geranium molle(Bodziszek kosmaty), Geranium sylvaticum(Bodziszek leœny), Geranium pratense(Bodziszek ³¹kowy), Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski), Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi), Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Cut-leaved Cranesbill (Geranium Dissectum) - 2012-05-18
Zdjęcia


Wspólne cechy dla Geraniaceae (bodziszkowate)

- Korona wolnopłatkowa


RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilość 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita),
Geranium pusillum(Bodziszek drobny),
Geranium robertianum(Bodziszek cuchnÂący),
Geranium phaeum(Bodziszek ÂżaÂłobny),
Geranium palustre(Bodziszek bÂłotny),
Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony),
Geranium molle(Bodziszek kosmaty),
Geranium sylvaticum(Bodziszek leÂśny),
Geranium pratense(Bodziszek ³¹kowy),
Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski),
Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi),
Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),