Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:5
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Biedrzeniec wielki (Ang: Greater Burnet-saxifrage,Hollowstem Burnet Saxifra, (Du: Gro√üe Bibernelle, £ac: Pimpinella major)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-06-13
Autor : Pacyfka99 2013-06-13

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz¬Īd selerowce
Rodzina selerowate
Rodzaj biedrzeniec
Gatunek biedrzeniec wielki

Nazewnictwo

Biedrzeniec wielki (Pimpinella major L. Huds) – gatunek ro¬∂liny z rodziny selerowatych. Wymieniany by¬≥ te¬Ņ pod nazw¬Ī birbenella[2].¬†

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, d√™ta, kanciasta, g¬≥√™boko bruzdowana, w odst√™pach ulistniona, kr√≥tko ow¬≥osiona, rozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™. Osi¬Īga wysoko¬∂√¶ do 100 cm.
Li¶cie
Ciemnozielone, nieco b¬≥yszcz¬Īce, pierzaste o listkach zaostrzonych.
Kwiaty
Drobne, koloru bia¬≥ego, rzadziej r√≥¬Ņowego, zebrane w baldach z¬≥o¬Ņony zwis¬≥y przed kwitnieniem, maj¬Īcy od 9 do 15 szypu¬≥ek. Zwykle brak pokryw i pokrywek (je¬∂li wyst√™puj¬Ī to w formie szcz¬Ītkowej). S¬≥upki o szyjkach kr√≥tszych od zal¬Ī¬Ņni.
Owoc
Roz³upki rozsiewane przez wiatr.
Korze√Ī
Masywny, nieregularnie poskrêcany.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Wyst√™puje na mezofilnych ¬≥¬Īkach, moczarach, zaro¬∂lach w lasach górskich po pi√™tro subalpejskie. Preferuje stanowiska otwarte, umiarkowanie na¬∂wietlone, umiarkowane warunki klimatyczne. Gleby oboj√™tne, zasobne, wilgotne. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych, gatunek charakterystyczny dla rz√™du Arrhenatheretalia[4]. Kwitnie od czerwca do wrze¬∂nia, kwiaty zapylane s¬Ī przez drobne owady.
2n=20

Zastosowanie:

Ro¬∂lina jadalna. M¬≥ode listki biedrze√Īca mo¬Ņna spo¬Ņywa√¶ w postaci sa¬≥atek. Sa¬≥atk√™ sporz¬Īdza si√™ z ca¬≥ych lub pokrajanych listk√≥w, uprzednio sparzonych przegotowan¬Ī wod¬Ī. Dla poprawienia smaku mo¬Ņna doda√¶ soku cytrynowego.
Ro¶lina lecznicza.
Surowiec zielarski : korze√Ī oraz ziele. Zbi√≥r korzeni przeprowadza si√™ jesieni¬Ī lub wczesn¬Ī wiosn¬Ī. Po wykopaniu ro¬∂liny i odci√™ciu korzenia oczyszczamy go i suszymy w podwy¬Ņszonej temperaturze. Po wysuszeniu surowiec przechowujemy w szczelnych opakowaniach, poniewa¬Ņ ¬≥atwo wilgotnieje i jest atakowany przez owady.
Sk¬≥ad chemiczny: zawiera olejek eteryczny o swoistym niezbyt mi¬≥ym zapachu, furanokumaryny, sporo garbnik√≥w, substancje ¬Ņywicowe i bia¬≥kowe, w√™glowodany oraz skrobia.
Dzia¬≥anie lecznicze: korze√Ī biedrze√Īca ma dzia¬≥anie g¬≥√≥wnie przeciwkaszlowe i moczop√™dne. Stosowany w przewlek¬≥ych schorzeniach g√≥rnych dr√≥g oddechowych gard¬≥a i krtani, w nie¬Ņytach oskrzeli, w kaszlu, astmie, a tak¬Ņe w schorzeniach przewodu pokarmowego, jak przewlek¬≥e nie¬Ņyty ¬Ņo¬≥¬Īdka i jelit, dolegliwo¬∂ci w¬Ītrobowe, w schorzeniach p√™cherza i dr√≥g moczowych oraz kamienicy nerkowej. Wykorzystywany przy chorobach:anoreksji, biegunce, chrypce, dnie moczowej, grypie, kamicy nerkowej, kaszlu, krwawieniach, odrze, przezi√™bieniu, r√≥¬Ņyczce, zapaleniu oskrzeli, zgadze
Wyci¬Īg spirytusowy z korzeni powoduje rozszerzenie naczy√Ī krwiono¬∂nych i zmniejszenie napi√™cia mi√™¬∂ni g¬≥adkich — dzia¬≥a przeciwskurczowo. Zewn√™trznie stosowany w postaci ok¬≥ad√≥w na rany, do p¬≥ukania w stanach zapalnych jamy ustnej i gard¬≥a. Ziele biedrze√Īca dzia¬≥a podobnie do korzenia, jednak znacznie s¬≥abiej.
Uwaga: ze wzgl√™du na dzia¬≥anie przeciwskurczowe nie wolno wyci¬Īgu spirytusowego z korzenia biedrze√Īca stosowa√¶ u ci√™¬Ņarnych.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wystêpuje w ca³ej niemal Europie[3]. W Polsce ro¶lina pospolita.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldach z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Z¬≥o¬Ņony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Okr¬Īg¬≥e

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek jadalny

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¬∂na), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K¬≥obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydzi√™giel litwor, Dzi√™giel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dzi√™giel le¬∂ny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid¬≥o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wi√™ksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku¬≥ w¬≥oski(koper w¬≥oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b¬≥otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W¬≥√≥czyd¬≥o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


AstmaBagno zwyczajne
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bluszczyk kurdybanek
Czerniec gronkowy
Biedrzeniec wielki
Dzia³anie antyseptyczneArnika górska, kupalnik górski
Bodziszek cuchn¬Īcy
Kokoryczka wielokwiatowa
Biedrzeniec wielki
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Dzia¬≥anie rozkurczaj¬ĪceBielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bluszcz pospolity
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Barszcz zwyczajny
Biedrzeniec wielki
Mak lekarski
Dzia³anie wykrztu¶neBiedrzeniec mniejszy
Bluszcz pospolity
Fio³ek trójbarwny
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Biedrzeniec wielki
Buk zwyczajny
Obni¬Ņa ci¬∂nienieChmiel zwyczajny
Chmiel zwyczajny
Barwinek pospolity
Biedrzeniec wielki
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a

ZwiĪzki ro∂liny


IzeugenolBiedrzeniec wielki
Kwas chlorogenowyBez czarny
Biedrzeniec wielki
OlejekGorysz b³otny
Fio³ek wonny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Biedrzeniec wielki
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
SaponinyFio³ek wonny
Ciemiernik zielony
Bez hebd
Biedrzeniec wielki
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Zwi¬Īzki acetylenoweBiedrzeniec wielki

RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(K³obuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiêksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)),
Peucedanum palustre(Gorysz b³otny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),