Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Bez koralowy (Ang: Red Elderberry, (Du: Roter Holunder, Łac: Sambucus racemosa)
-
KwiecieĂą Maj
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-06-13
Autor : Pacyfka99 2013-06-13

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
RzÂąd szczeciowce
Rodzina piÂżmaczkowate
Rodzaj bez
Gatunek bez koralowy

Nazewnictwo

Bez koralowy, dziki bez koralowy (Sambucus racemosa L.) – gatunek roÂśliny z rodziny piÂżmaczkowatych (Adoxaceae), dawniej takÂże w bzowatych (Sambucaceae) lub przewiertniowatych (Caprifoliaceae). 

Morfologia:

Pokrój
MaÂłe drzewo lub krzew o wysokoÂści do 5 metrów.
ÂŁodyga
Kora pnia ciemnobrunatna, mÂłodszych pĂŞdów jasnobrunatna. WewnÂątrz pĂŞdów gÂąbczasty rdzeĂą o brunatnym kolorze.
LiÂście
Ulistnienie naprzeciwlegÂłe. LiÂście bez przylistków, krótkoogonkowe, 5-7 listkowe, listki jajowatoeliptyczne i grubopiÂłkowane. RozwijajÂą siĂŞ równoczeÂśnie z kwiatami.
Kwiaty
Kwiatostany kuliste w postaci wydÂłuÂżonych wiech. Kwiaty drobne (Âśrednicy 4 mm), najpierw zielonawe, póÂźniej ÂżóÂłtawobiaÂłe, przedsÂłupne lub równoczesne.
Owoc
Kuliste, koralowoczerwone pestkowce, soczyste, niejadalne

Biologia i ekologia:

RoÂśnie w lasach i zaroÂślach. Szczególnie czĂŞsto wystĂŞpuje w niÂższych poÂłoÂżeniach górskich. Lubi gleby bogate w azot (roÂślina azotolubna). Jest równieÂż gatunkiem synantropijnym. Kwitnie od kwietnia do maja. Kwiaty wydzielajÂą przyjemnÂą woĂą, sÂą samopylne, lub zapylane przez owady. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla All. Sambuco-Salicion i Ass. Sambucetum racemosae[3].

RoÂślina trujÂąca: caÂła roÂślina jest trujÂąca, równieÂż owoce sÂą trujÂące dla ludzi, zjadane sÂą jednak przez niektóre ptaki. U ludzi zatrucie objawia siĂŞ bólem gÂłowy, wymiotami, biegunkÂą.

Zastosowanie:

RoÂślina ozdobna, uprawiana ze wzglĂŞdu na swoje piĂŞkne kwiatostany i jaskrawoczerwone owoce. ÂŁatwo moÂżna jÂą rozmnaÂżaĂŚ przez sadzonki pĂŞdowe wykonane z bocznych pĂŞdów o dÂługoÂści ok. 30 cm w miesiÂącach sierpieĂą – wrzesieĂą. UkorzeniajÂą siĂŞ one w wilgotnej ziemi lub w wodzie.
Odmiany uprawne
'Plumosa Aurea' – krzewy osiÂągajÂące do 2-3 m wysokoÂści i szerokoÂści. Listki powcinane, zÂłotoÂżóÂłte[4].

Zasięg występowania:

Jest szeroko rozprzestrzeniony w Azji, Europie i Ameryce PóÂłnocnej. Na poÂłudniu Polski jest roÂślinÂą pospolitÂą, w pozostaÂłych czĂŞÂściach kraju wystĂŞpuje rzadziej.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zrosÂłopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopień złożenia liścia : ZÂłoÂżony

Stopień złożenia liścia : NieparzystopierzastozÂłoÂżone

Typy ulistnienia : NaprzeciwlegÂłe

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

KwiecieĂą Maj

Gatunek trujący

Roślina pachnąca

Drzewa i krzewy liściaste

Roślina uprawiana

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Sambucus racemosa (red elderberry) and Mahonia nervosa (Longleaf Orego
Zdjęcia


Wspólne cechy dla Sambucaceae (bzowate)

- Kolor biały
- Trujące
- Pachną
- Drzewa lub krzewy liściaste
- Korona promista
- Korona zrosłopłatkowa
- Stopień zlożenia liścia złożony
- Typ ulistnienia naprzeciwległe
- Owoce mięsiste pestkowiec
- Liczba płatków pięć


RODZINA Sambucaceae (bzowate) -ilość 3
Sambucus nigra(Bez czarny),
Sambucus ebulus(Bez hebd),
Sambucus racemosa(Bez koralowy),