Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Babka piaskowa(( £ac: Plantago arenaria)
-
Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-24
Autor : Pacyfka99 2013-05-24

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: jasnotowce
Rodzina: babkowate
Rodzaj: babka
Gatunek: Babka piaskowa

Nazewnictwo

Babka p³esznik, babka ¶ródziemnomorska (Plantago psyllium L.) Рgatunek rocznej ro¶liny z rodziny babkowatych (Plantaginaceae Juss.)[3]. 

Morfologia:

£odyga
Rozga³êziona, w górnej czê¶ci krótko, gruczo³kowato ow³osiona. Wysoko¶æ do 30 cm.
Korze√Ī
Wrzecionowaty, niedu¬Ņy, z du¬Ņ¬Ī ilo¬∂ci¬Ī drobnych bocznych.
Li¶cie
Ma¬≥e, r√≥wnow¬Īskie, ca¬≥obrzegie, ow¬≥osione, naprzeciwleg¬≥e.
Kwiaty
Jasnobrunatne, drobne, zebrane w niedu¬Ņe k¬≥osy, wyrastaj¬Īce z k¬Īt√≥w li¬∂ci. Pr√™cik√≥w cztery, s¬≥upek jeden. Ro¬∂lina obcopylna, zapylana przez wiatr.
Owoce
Elipsoidalna torebka, otwieraj¬Īca si√™ wieczkiem. Zawiera dwa ma¬≥e nasiona, owalno¬≥√≥dkowate, b¬≥yszcz¬Īce, ciemnobr¬Īzowe – st¬Īd ¬≥aci√Īska nazwa Psulla (pch¬≥a).

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski
Nasienie babki p¬≥esznika – Semen Psylli o barwie od jasnobrunatnej do bardzo ciemnobrunatnej, ale nigdy czarnej. G¬≥adkie i po¬≥yskuj¬Īce, pod¬≥u¬Ņnie eliptyczne o d¬≥ugo¬∂ci 2-3mm i 0,8-1,0mm szeroko¬∂ci, w jednym ko√Īcu szersze ni¬Ņ w drugim. Po stronie brzusznej znajduje si√™ liniowa jasna bruzda, ograniczona zgrubia¬≥ymi brzegami. G¬≥√≥wnym sk¬≥adnikiem nasion jest ¬∂luz zawarty w ¬≥upinie nasiennej (10-15%). Surowiec ponadto zawiera trisacharyd planteoz√™, bia¬≥ko (15-20%), olej t¬≥usty (5-13%), ¬∂lady aukubozydu, alkaloid√≥w monoterpenowych: boszniakiny i indykaniny, sterole i triterpeny.
Dzia³anie
Najlepszy ¬∂rodek przeczyszczaj¬Īcy dla niemowl¬Īt i ma¬≥ych dzieci. Podany doustnie niestrawiony przechodzi do dalszych odcink√≥w jelita, powoduj¬Īc silne p√™cznienie tre¬∂ci i pobudzaj¬Īc perystaltyk√™. Podaje si√™ do picia ca¬≥e nasiona w ilo¬∂ci 5-15g (1-2 ¬≥y¬Ņeczki wg wieku), namoczone w przegotowanej wodzie, mleku, herbacie lub kompocie. Dla niemowl¬Īt przygotowuje si√™ kleik z podanej ilo¬∂ci surowca w naparach z rumianku. Kleik stosuje si√™ rano i wieczorem. Surowiec polecany jest tak¬Ņe kobietom w ci¬Ī¬Ņy (w wi√™kszych dawkach), gdy¬Ņ skutecznie zast√™puje inne, nieraz gwa¬≥townie i silnie dzia¬≥aj¬Īce, ¬∂rodki przeczyszczaj¬Īce. Dzia¬≥anie nastepuje po 12-24 godzinach lub nawet p√≥¬ľniej.
Ro¶lina ozdobna 

Jest czasami uprawiana jako ro¶lina ozdobna (strefy mrozoodporno¶ci 6-10).
Inne zastosowania

¬¶luz otrzymywany z nasion s¬≥u¬Ņy do apreturowania tkanin i glansowania barwnych papier√≥w, a w przemy¬∂le spo¬Ņywczym wykorzystywany jest jako zag√™stnik w produkcji lod√≥w.

ZasiÍg wystÍpowania:

Pochodzi z rejonu Morza ¬¶ródziemnego, ro¬∂nie w Etiopii, na Zakaukaziu, zawleczona do Ameryki Po¬≥udniowej i po¬≥udniowej cz√™¬∂ci Australii. Wed¬≥ug nowszych uj√™√¶ taksonomicznych jest to synonim gatunku Plantago arenaria Waldst. & Kit. [Descr. icon. pl. Hung. 1:51, t. 51. 1801[2]. W Polsce  do¬∂√¶ cz√™sty/cz√™sty na ca¬≥ym obszarze , jest czasami (rzadko) uprawiany. 

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek leczniczy

Ro∂lina jednoroczna

Kenofit

Terofit

-
RODZINA Plantaginaceae (babkowate) -ilo∂ś 7
Plantago coronopus(Babka pierzasta), Plantago lanceolata(Babka lancetowata, babka w¬Īskolistna), Plantago maior(Babka zwyczajna, babka wi√™ksza), Plantago maritima(Babka nadmorska ), Plantago media(Babka ¬∂rednia), Plantago arenaria(Babka piaskowa), Plantago intermedia(Babka wielonasienna),

Liczba komentarzy 6

Dodaj komentarz.


Pacyfka99 (Wednesday July 3, 2013 00:42)

Dzieki za cierpliwo¶æ :) pozdrawiam

Go¶æ (Tuesday July 2, 2013 21:34)

3/4+, to nie pospolity, tylko do¬∂√¶ cz√™sty/cz√™sty, zwi√™kszaj¬Īcy zasi√™g. (na obszarze - nie obsza¬Ņe!).
Nazwy polskie i ¬≥aci√Īskie ro¬∂lin proponuj√™ bra√¶ z czeklisty, a nie z wikipedii. Link do czeklisty:
http://info.botany.pl/czek/check.htm
drTr.

Pacyfka99 (Tuesday July 2, 2013 16:10)

Dzi√™ki tej ksi¬Ī¬Ņki jeszcze nie posiadam :) a ju¬Ņ troche ich mam :)

Go¶æ (Tuesday July 2, 2013 15:15)

Nie tylko nad Pilic¬Ī, ale w ca¬≥ej Polsce jest cz√™sta na piaskach. Skala cz√™sto¬∂ci garunku wg L. Rutkowskiego wynosi 3/4+. drT.

Pacyfka99 (Monday July 1, 2013 10:29)

Zach√™cam do zalogowania si√™ :) postaram si√™ tak zmodyfikowa√¶ stron√™ aby mia¬≥ Pan dost√™p do wyszukiwania zaawansowanego za darmo. Co do wikipedii to po dodaniu wszystkich kwiatk√≥w b√™d¬Ī one poprawiane wg ksi¬Ī¬Ņek w obecnym stanie zaj√™¬≥o by to zbyt wiele czasu. Pozdrawiam i dzi√™kuj√™ za uwagi.

Go¶æ (Sunday June 30, 2013 22:54)

Tu jest b¬≥¬Īd ¬∂ci¬Īgni√™ty z Wikipedii: babka piaskowa, Plantago arenaria wyst√™puje w Polsce. Dzisiaj widzia¬≥em na pla¬Ņy nad Pilic¬Ī. drTrutek.


ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Plantaginaceae (babkowate)

- Typ kwiatostanu k≥os


RODZINA Plantaginaceae (babkowate) -ilo∂ś 7
Plantago coronopus(Babka pierzasta),
Plantago lanceolata(Babka lancetowata, babka w¬Īskolistna),
Plantago maior(Babka zwyczajna, babka wiêksza),
Plantago maritima(Babka nadmorska ),
Plantago media(Babka ¶rednia),
Plantago arenaria(Babka piaskowa),
Plantago intermedia(Babka wielonasienna),