Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Aster nowobelgijski (Ang: New York Aster, (Du: Neubelgische Aster, £ac: Symphyotrichum novi-belgii)
-
Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik Listopad
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-24
Autor : Pacyfka99 2013-05-24

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz¬Īd astrowce
Rodzina astrowate
Podrodzina Asteroideae
Rodzaj Symphyotrichum
Gatunek aster wirginijski

Nazewnictwo

Aster nowobelgijski (Symphyotrichum novi-belgii var. novi-belgii) – wed¬≥ug aktualnych uj√™√¶ taksonomicznych odmiana gatunku Symphyotrichum novi-belgii[2]. Dawniej zaliczana by¬≥a do rodzaju aster w randze gatunku (jako Aster novi-belgii L.)[3], st¬Īd te¬Ņ pochodzi nadal u¬Ņywana nazwa polska (aster), mimo, ¬Ņe ro¬∂lina ta nale¬Ņy obecnie do innego rodzaju. U¬Ņywana jest te¬Ņ inna polska nazwa – aster wirginijski, lub zwyczajowa – marcinki. Pochodzi z Ameryki Pó¬≥nocnej[2]. Jest uprawiana w wielu rejonach ¬∂wiata jako

Morfologia:

£odygi
Sztywne, wzniesione, wysoko¬∂√¶ do 1,5 m, jedynie gór¬Ī kutnerowato ow¬≥osione
Li¶cie
Ró¬Ņnokszta¬≥tne – od lancetowatych do jajowatych
Kwiaty
Koszyczki ¬∂rednicy 4 cm, zebrane w szczytow¬Ī wiech√™. Kwiaty j√™zyczkowate, ró¬Ņnobarwne (bia¬≥awe, lila, niebieskawe, ró¬Ņowe). Kwiaty rurkowate ¬Ņó¬≥te

Zastosowanie:

Odmiany ozdobne
Wyhodowano liczne odmiany ozdobne, równie¬Ņ o pe¬≥nych i pó¬≥pe¬≥nych kwiatach[4]. M.in. s¬Ī to[4]:
'Court Herald' – o du¬Ņych, pó¬≥pe¬≥nych kwiatach morwowej barwy
'Ernest Ballard' – odmiana wysoka (do 1 m) o duzych purpurowoczerwonych kwiatach
'Audrey' – odmiana niska (do 30 cm) o zwartym pokroju i lawendowoniebieskich kwiatach
Uprawa 
Nadaje si√™ na rabaty kwiatowe i na kwiat ci√™ty. W Polsce jest w pe¬≥ni mrozoodporny (strefy mrozoodporno¬∂ci 3-9)[4]. Ro¬∂lina ¬≥atwe w uprawie. Najlepiej ro¬∂nie na s¬≥onecznym stanowisku lub w pó¬≥cieniu, na przepuszczalnej i ¬Ņyznej ziemi. Powinna mie√¶ stale wilgotn¬Ī gleb√™. Odmianom wysokim nale¬Ņy zapewni√¶ podparcie. Po przekwitni√™ciu ro¬∂liny przycina si√™ przy ziemi. Rozmna¬Ņa si√™ przez podzia¬≥ jesieni¬Ī lub wiosn¬Ī przez zdrewnia¬≥e sadzonki. Od wiosny do lata nale¬Ņy do¬∂√¶ silnie nawozi√¶. Ro¬∂liny mog¬Ī by√¶ atakowane przez m¬Īczniaka prawdziwego, szar¬Ī ple¬∂√Ī, mszyce i ¬∂limaki[4].

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Budowa kwiatka : Kwiat rurkowaty

Budowa kwiatka : Kwiaty brze¬Ņne j√™zyczkowate. Kwiaty ¬∂rodkowe rurkowate

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Bia³y

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Kolor : Zielony

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik Listopad

Ro∂lina uprawiana

Kenofit

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [j√™zyczkokwiatowe]) -ilo∂ś 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)), Hieracium pilosella(Jastrz√™biec kosmaczek), Sonchus arvensis(Mlecz polny), Cichorium intybus(Cykoria podr√≥¬Ņnik), (Lniczka ma¬≥a), Vinca minor(Barwinek pospolity), Menyanthes trifoliata(Bobrek tr√≥jlistkowy), Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny), Hieracium murorum(Jastrz√™biec le¬∂ny), Hieracium aurantiacum(Jastrz√™biec pomara√Īczowy), Hieracium echioides(Jastrz√™biec ¬Ņmijowcowaty), Tragopogon dubius(Kozibr√≥d wielki), Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski), Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski), Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski¬† ), Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny), Arnoseris minima(Ch¬≥odek drobny), Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna¬†),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Hayloft's Aster novi-belgii Marie Ballard
ZdjÍciaPODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [j√™zyczkokwiatowe]) -ilo∂ś 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)),
Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek),
Sonchus arvensis(Mlecz polny),
Cichorium intybus(Cykoria podr√≥¬Ņnik),
(Lniczka ma³a),
Vinca minor(Barwinek pospolity),
Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy),
Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny),
Hieracium murorum(Jastrzêbiec le¶ny),
Hieracium aurantiacum(Jastrz√™biec pomara√Īczowy),
Hieracium echioides(Jastrz√™biec ¬Ņmijowcowaty),
Tragopogon dubius(Kozibród wielki),
Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski),
Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski),
Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ),
Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny),
Arnoseris minima(Ch³odek drobny),
Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),