Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Aster nowoangielski (Ang: New England Aster, Michaelmas Daisy,( Łac: Symphyotrichum novae-angliae)
-
WrzesieĂą PaÂździernik Listopad
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-24
Autor : Pacyfka99 2013-05-24

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
RzÂąd astrowce
Rodzina astrowate
Podrodzina Asteroideae
Rodzaj Symphyotrichum
Gatunek aster nowoangielski

Nazewnictwo

Aster nowoangielski (Symphyotrichum novae-angliae) – gatunek byliny nale¿¹cy do rodziny astrowatych. Pochodzi z Ameryki PóÂłnocnej (wschodnie i Âśrodkowe stany USA)[2]. Uprawiany jako roÂślina ozdobna. Dziczeje, w Polsce (kenofit).

Dawniej zaliczany byÂł do rodzaju aster jako Aster novae-angliae L. WedÂług nowszych ujĂŞĂŚ taksonomicznych przeniesiony zostaÂł do rodzaju Symphyotrichum i obecnie ma nazwĂŞ Symphyotrichum novae-angliae. Nie utworzono nowej nazwy polskiej i nadal nazywany jest astrem nowoangielskim lub astrem amerykaĂąskim.

Morfologia:

ÂŁodyga
Sztywna, wzniesiona, wysokoœÌ do 1,5 m, kutnerowato ow³osiona.
LiÂście
WÂąskolancetowate.
Kwiaty
Koszyczki zebrane w szczytowe baldachogroniaste kwiatostany. Kwiaty jĂŞzyczkowe róÂżnobarwne, kwiaty rurkowate ÂżóÂłte.

Zastosowanie:

Jest uprawiany jako roÂślina ozdobna w licznych odmianach ozdobnych w róÂżnych kolorach. Odmiany te wytwarzajÂą duÂże i ciĂŞÂżkie koszyczki kwiatowe, roÂślina wymaga wiĂŞc w okresie kwitnienia podparcia[3]. WÂśród póÂźno kwitnÂących odmian wystĂŞpujÂą m.in. 'Harrington Pink' o czysto róÂżowych kwiatach (odmiana odporna na mÂączniaka), 'September Ruby' o jasnoczerwonych kwiatach. RoÂśliny w Polsce w peÂłni mrozoodporne (strefy mrozoodpornoÂści 4-9)[3]. WymagajÂą Âżyznej gleby i peÂłnego sÂłoĂąca.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zrosÂłopÂłatkowa

Budowa kwiatka : Kwiat jĂŞzykowaty

Budowa kwiatka : Kwiat rurkowaty

Budowa kwiatka : Kwiaty brzeÂżne jĂŞzyczkowate. Kwiaty Âśrodkowe rurkowate

Typ Kwiatostanu : Baldachogrono

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Kolor : Zielony

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

WrzesieĂą PaÂździernik Listopad

Roślina uprawiana

Kenofit

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jĂŞzyczkokwiatowe]) -ilość 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)), Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek), Sonchus arvensis(Mlecz polny), Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik), (Lniczka ma³a), Vinca minor(Barwinek pospolity), Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy), Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny), Hieracium murorum(Jastrzêbiec leœny), Hieracium aurantiacum(Jastrzêbiec pomaraùczowy), Hieracium echioides(Jastrzêbiec ¿mijowcowaty), Tragopogon dubius(Kozibród wielki), Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski), Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski), Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ), Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny), Arnoseris minima(Ch³odek drobny), Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
New England Aster, Symphyotrichum novae-angliae
ZdjęciaPODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jĂŞzyczkokwiatowe]) -ilość 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)),
Hieracium pilosella(JastrzĂŞbiec kosmaczek),
Sonchus arvensis(Mlecz polny),
Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik),
(Lniczka maÂła),
Vinca minor(Barwinek pospolity),
Menyanthes trifoliata(Bobrek trĂłjlistkowy),
Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny),
Hieracium murorum(JastrzĂŞbiec leÂśny),
Hieracium aurantiacum(JastrzĂŞbiec pomaraĂączowy),
Hieracium echioides(JastrzĂŞbiec Âżmijowcowaty),
Tragopogon dubius(KozibrĂłd wielki),
Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski),
Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski),
Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ),
Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny),
Arnoseris minima(ChÂłodek drobny),
Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),