Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:1
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Aldrowanda p├¬cherzykowata( (Du: Wasserfalle, úac: Aldrovanda vesiculosa)
-
Lipiec Sierpie├▒
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-24
Autor : Pacyfka99 2013-05-24

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz┬▒d go┬╝dzikowce
Rodzina rosiczkowate
Rodzaj aldrowanda
Gatunek aldrowanda pêcherzykowata

Nazewnictwo

Aldrowanda p├¬cherzykowata (Aldrovanda vesiculosa L.) – gatunek ro┬Âliny nale┬┐┬▒cy do rodziny rosiczkowatych. Jedyny ┬┐yj┬▒cy przedstawiciel rodzaju aldrowanda. Ro┬Âlina mi├¬so┬┐erna od┬┐ywiaj┬▒ca si├¬ zooplanktonem, niekiedy larwami komar├│w i mikroskopijnym narybkiem.

Morfologia:

Pokr├│j
Ro┬Âlina p┬│ywaj┬▒ca, nie posiadaj┬▒ca korzeni.
£odyga
Pojedyncza lub rozga┬│├¬ziona, o d┬│ugo┬Âci do 30 cm.
Li┬Âcie
W ok├│┬│kach po 5-9, o d┬│ugo┬Âci 10-15 mm. Maj┬▒ blaszk├¬ podzielon┬▒ na dwie cz├¬┬Âci opatrzone szczecinkami wra┬┐liwymi na dotyk. S┬▒ to tzw. li┬Âcie pu┬│apkowe.
Kwiaty
Drobne, bia┬│e, na d┬│ugich szypu┬│kach. S┬▒ zr├│┬┐nicowane na kielich i koron├¬, dzia┬│ki kielicha r├│wne d┬│ugo┬Âci┬▒ p┬│atkom korony.

Biologia i ekologia:

Bylina, hydrofit rozmna┬┐aj┬▒ca si├¬ g┬│ównie wegetatywnie. Kwitnie od lipca do sierpnia[2]. Kwiaty s┬▒ klejsogamiczne i powstaj┬▒ bardzo rzadko. Wyst├¬puje w czystych, ┬│atwo nagrzewaj┬▒cych si├¬, os┬│oni├¬tych od wiatru, eutroficznych wodach stoj┬▒cych. Zazwyczaj wyst├¬puje w zbiornikach o mulistym lub torfowym dnie przy wyp┬│yconych brzegach, g┬│ównie w starorzeczach i stawach, rzadziej w p┬│ytkich zatokach jezior. Ro┬Ânie zwykle w w┬▒skim pasie nymfeidów i szuwarów turzycowych, sporadycznie w szuwarach oczeretowych. Spotykana tak┬┐e w przybrze┬┐nych zatoczkach otoczonych p┬│em mszysto-turzycowym lub mszystym, rzadziej w zag┬│├¬bieniach p┬│a. Rzadko tworzy jednogatunkowe skupiska, cz├¬┬Âciej wyst├¬puje w wielogatunkowych zbiorowiskach ro┬Âlin wodnych, np. z moczark┬▒ kanadyjsk┬▒, czasami w szuwarach.

Jej li┬Âcie pu┬│apkowe zwijaj┬▒ si├¬ po podra┬┐nieniu, zamykaj┬▒c zwierz├¬. Na ich powierzchni znajduj┬▒ si├¬ gruczo┬│ki wydzielaj┬▒ce soki trawienne, które rozpuszczaj┬▒ cia┬│o schwytanego drobnego zwierz├¬cia wodnego (g┬│ównie s┬▒ to oczliki i rozwielitki). Te same gruczo┬│ki wch┬│aniaj┬▒ substancje pokarmowe powsta┬│e po strawieniu zwierz┬▒tek. Po jakim┬ czasie li┬Âcie, które z┬│apa┬│y zwierz├¬ otwieraj┬▒ si├¬, ale nie s┬▒ ju┬┐ zdolne do ponownego chwytania i trawienia zdobyczy. Gdy woda jest zimna ro┬Âlina traci zdolno┬Â├Ž ┬│owienia.
2n=48

Zagro┐enia i ochrona:

Ro┬Âlina obj├¬ta jest w Polsce ┬Âcis┬│┬▒ ochron┬▒ gatunkow┬▒. Obj├¬ta jest tak┬┐e Konwencj┬▒ Berne├▒sk┬▒ oraz Dyrektyw┬▒ Siedliskow┬▒.

Kategorie zagro┬┐enia:
kategoria zagro┬┐enia w Polsce wed┬│ug Czerwonej listy ro┬Âlin i grzyb├│w Polski (2006)[3]: E (wymieraj┬▒cy, krytycznie zagro┬┐ony)
kategoria zagro┬┐enia w Polsce wed┬│ug Polskiej Czerwonej Ksi├¬gi Ro┬Âlin: CR (krytycznie zagro┬┐ony)

┬Čr├│d┬│em zagro┬┐enia dla gatunku jest dzia┬│alno┬Â├Ž cz┬│owieka: zanieczyszczenia w├│d spowodowane nawo┬┐eniem p├│l oraz turystycznym u┬┐ytkowaniem jezior, a tak┬┐e naturalna sukcesja ekologiczna

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop┬│atkowa

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Ok├│┬│kowe

Kszta│t blaszki liÂcia : Okr┬▒g┬│e

Kszta│t blaszki liÂcia : Nerkowate

Kszta│t blaszki liÂcia : Okr┬▒g┬│o nerkowate

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie├▒

Gatunek pod ochron▒

Gatunek zagro┐ony

Hydrofithelofit

-
RODZINA Droseraceae (rosiczkowate) -iloŠ 2
Drosera rotundifolia(Rosiczka okr±g³olistna), Aldrovanda vesiculosa(Aldrowanda pêcherzykowata),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Droseraceae (rosiczkowate)

- RoÂlina chroniona
- Korona wolnop│atkowa
- Blaszki liÂcia okr▒g│e
- LiÂcie na ogonku
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia prosty
- Typ ulistnienia okˇ│kowe


RODZINA Droseraceae (rosiczkowate) -iloŠ 2
Drosera rotundifolia(Rosiczka okr┬▒g┬│olistna),
Aldrovanda vesiculosa(Aldrowanda pêcherzykowata),