Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Tyto√Ī szlachetny (Ang: Perennial herbaceous, (Du: Virginischer Tabak, £ac: Nicotiana tabacum)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-16
Autor : Pacyfka99 2013-05-16

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz¬Īd psiankowce
Rodzina psiankowate
Rodzaj tyto√Ī
Gatunek tyto√Ī szlachetny

Nazewnictwo

Tyto√Ī szlachetny (Nicotiana tabacum L.) – gatunek ro¬∂liny jednorocznej z rodziny psiankowatych. Nie jest znany w stanie dzikim. Powsta¬≥ prawdopodobnie w wyniku krzy¬Ņ√≥wki Nicotiana sylvestris i N. tomentosiformis. W Polsce jest uprawiany i przej¬∂ciowo dziczej¬Īcy (efemerofit).

Morfologia:

£odyga
Pojedyncza lub rozga¬≥√™ziona, osi¬Īga wysoko¬∂√¶ do 300 cm, pokryta w¬≥oskami. Wydziela lepk¬Ī substancj√™.
Li¶cie
Dolne, zbiegaj¬Ī si√™ przy ¬≥odydze kszta¬≥tu pod¬≥ugowatoeliptycznego. Li¬∂cie g√≥rne pod¬≥ugowatolancetowate.
Kwiaty
Czerwone, r√≥¬Ņowe, czasem bia¬≥e, o wyd¬≥u¬Ņonej koronie w kszta¬≥cie rurki z pi√™cioma ostro zako√Īczonymi p¬≥atkami o d¬≥ugo¬∂ci do 55 mm. Na szczycie ro¬∂liny tworz¬Ī wiechowate, rozpierzch¬≥e kwiatostany. Wewn¬Ītrz korony kwiatu jeden s¬≥upek i 5 pr√™cik√≥w (cztery r√≥wne i jeden mniejszy).
Owoc
P√™kaj¬Īca na szczycie torebka, zawieraj¬Īca liczne i drobne nasiona o nerkowatym kszta¬≥cie.

Zastosowanie:

Ro¬∂lina uprawna: Li¬∂cie tytoniu szlachetnego s¬Ī wykorzystywane w przemy¬∂le tytoniowym, gdy¬Ņ zawieraj¬Ī nikotyn√™.
Historia uprawy: pierwotnie tyto√Ī rós¬≥ tylko w Ameryce i nie by¬≥ znany w Europie przed odkryciami Krzysztofa Kolumba. W Ameryce powsta¬≥y pierwsze wyroby tytoniowe, za¬∂ Indianie zwijali li¬∂cie tych ro¬∂lin i wdychali ich dym. Cho√¶ to Kolumb pierwszy poinformowa¬≥ Stary ¬¶wiat o tytoniu, to najwi√™ksze plantacje powsta¬≥y w Ameryce Pó¬≥nocnej, w posiad¬≥o¬∂ciach angielskich (Wirginia). Tym, czym dla Karaibów by¬≥a trzcina cukrowa, tym dla pierwszych kolonii by¬≥ tyto√Ī: ¬ľród¬≥em zysków, motorem pierwszego przemys¬≥u – i jednym z powodów sprowadzania niewolników z Afryki. Tyto√Ī dla Anglii odkry¬≥ Walter Raleigh. We Francji tyto√Ī rozpowszechni¬≥ Jean Nicot (od jego nazwiska pochodzi ¬≥aci√Īska nazwa rodzaju). Z czasem plantacje trafi¬≥y i na inne kontynenty. Tyto√Ī uprawiany jest równie¬Ņ w Polsce.
Produkcja tytoniu. W 2004 roku zebrano 6,5 miliona ton tytoniu, którym obsiano 3928 tysi√™cy hektarów gruntów. Najwi√™kszym producentem tytoniu s¬Ī Chiny (37,1% udzia¬≥u w produkcji ¬∂wiatowej), za nimi plasuj¬Ī si√™: Brazylia (14,3%), Indie (9,2%) i USA (6,1%). W Polsce zebrano oko¬≥o 30 tysi√™cy ton tego surowca (z 17 tysi√™cy hektarów), co stanowi w przybli¬Ņeniu 0,4% produkcji ¬∂wiatowej. Tyto√Ī szlachetny jest najcz√™¬∂ciej stosowanym w przemy¬∂le tytoniowym. Li¬∂cie zawieraj¬Ī od 1 do 3% nikotyny. Po przeróbce (suszenie, fermentacja, krajanie) s¬Ī u¬Ņywane do produkcji surowca, z którego wytwarza si√™ papierosy i cygara, za¬∂ po sproszkowaniu tabak√™ i snus.
Tyto√Ī by¬≥ równie¬Ņ od wieków stosowany przez rolników jako ¬∂rodek owadobójczy.
Z nasion uzyskuje siê olej.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Kolor : Bia³y

Kolor : Czerwony

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Gatunek trujĪcy

Ro∂lina jednoroczna

Ro∂lina uprawiana

Efemerofit

Terofit

-
RODZINA Solanaceae (psiankowate) -ilo∂ś 4
Solanum nigrum(Psianka czarna), Datura stramonium(Bielu√Ī dzi√™dzierzawa), Solanum dulcamara(Psianka s¬≥odkog√≥rz), Nicotiana tabacum(Tyto√Ī szlachetny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Nicotiana tabacum
ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Solanaceae (psiankowate)

- TrujĪce


RODZINA Solanaceae (psiankowate) -ilo∂ś 4
Solanum nigrum(Psianka czarna),
Datura stramonium(Bielu√Ī dzi√™dzierzawa),
Solanum dulcamara(Psianka s³odkogórz),
Nicotiana tabacum(Tyto√Ī szlachetny),