Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Mak lekarski (Ang: Opium poppy, (Du: Schlaf-Mohn, £ac: Papaver somniferum)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-

Czy wiesz Ņe?.

- Wyciag z maków by¬≥ sk¬≥adnikiem trucizny stosowanych w celach zbrodniczych.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-07-04
Autor : Pacyfka99 2013-07-04

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz¬Īd jaskrowce
Rodzina makowate
Rodzaj mak
Gatunek mak lekarski

Nazewnictwo

Mak lekarski m. ogrodowy, m. uprawny (Papaver somniferum L.) – gatunek jednorocznej ro¬∂liny uprawnej z rodziny makowatych. W staro¬Ņytno¬∂ci znany jako letejska ro¬∂lina, letejskie ziele, Grecy okre¬∂laj¬Ī t√™ ro¬∂lin√™ nazw¬Ī mekon sk¬Īd wywydzi si√™ by√¶ mo¬Ņe s¬≥owia√Īska nazwa mak.

Morfologia:

£odyga
Wysoko¬∂√¶ od 120 do 150 cm; sztywna, prosta lub rozga¬≥√™ziona. Pokryta wyra¬ľnym bia¬≥ym nalotem, po przeci√™ciu wyp¬≥ywa du¬Ņa ilo¬∂√¶ mlecznego soku.
Li¶cie
Pod¬≥ugowatojajowate, wy¬≥¬Īcznie ¬≥odygowe, nier√≥wno karbowane.
Kwiaty
Du¬Ņe, o ¬∂rednicy do 10 cm, z opadaj¬Īcym, 2-dzia¬≥kowym kielichem, posiadaj¬Īce cztery p¬≥atki korony, okr¬Īg¬≥e lub odwrotnie jajowate, bia¬≥e, jasnofioletowe, r√≥¬Ņowe lub czerwone z ciemnymi plamkami u nasady. Pr√™ciki liczne, s¬≥upek o siedz¬Īcym, tarczowatym znamieniu. Kwitnie od czerwca do lipca.
Owoce
Prawie kuliste torebki, zwana mak√≥wkami, z otworami pod szczytem (nowe odm. nie otwieraj¬Ī si√™). Zawieraj¬Ī nerkowate nasiona o ¬∂rednicy 0,9 do 1,5 milimetra o barwie zale¬Ņnej od odmiany (od brudnobia¬≥ych przez czerwonofioletowe po niemal czarne).

Biologia i ekologia:

Zastosowanie:

Ro¬∂lina uprawna: uprawiana na wi√™ksz¬Ī skal√™ w Afganistanie, Chinach, Indiach i w Iranie, w Turcji i wielu krajach Bliskiego Wschodu g¬≥√≥wnie dla uzyskania opium, za¬∂ w wielu krajach Europy, r√≥wnie¬Ņ w Polsce, mak lekarski uprawiany jest dla cel√≥w przemys¬≥owych, leczniczych a tak¬Ņe spo¬Ņywczych.
Spos√≥b uprawy: wysiew od marca do kwietnia, w rozstawie 20-30 cm. Ilo¬∂√¶ nasion na 1000 ro¬∂lin: 1 g. Nawo¬Ņenie azotem: ok. 80kg/ha; Zbi√≥r od po¬≥owy sierpnia
Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski: tzw. makowiny (Capita Papaveris, Fructus Papaveris immaturus, puste, pozbawione nasion mak√≥wki z 10 cm cz√™¬∂ci¬Ī ¬≥odygi) u¬Ņywane s¬Ī do produkcji alkaloid√≥w, g¬≥√≥wnie takich jak: morfina, kodeina lub papaweryna. Surowcem zielarskim s¬Ī tak¬Ņe nasiona (Semen Papaveris albis).
Opium Рwysuszony sok mleczny zebrany z naciêcia niedojrza³ych makówek; w medycynie i do produkcji narkotyków.
Sztuka kulinarna: nasiona r√≥¬Ņnej barwy (bia¬≥e, niebieskie, szare) wykorzystywane s¬Ī w celach spo¬Ņywczych oraz do produkcji oleju (Oleum Papaveris, nasiona zawieraj¬Ī 40-55% oleju). T¬≥oczony na zimno olej makowy zawiera 70 do 75% kwasu linolowego. Olej mo¬Ņe by√¶ tak¬Ņe u¬Ņywany jako schn¬Īcy olej techniczny. Olej makowy ma delikatny, lekko orzechowy smak i mo¬Ņe by√¶ wykorzystywany do przygotowywania sa¬≥atek. Powinien by√¶ przechowywany w ciemnym i do¬∂√¶ ch¬≥odnym miejscu.
Makuchy, czyli pozosta¬≥o¬∂ci po t¬≥oczeniu oleju, stanowi¬Ī doskona¬≥¬Ī pasz√™ tre¬∂ciw¬Ī.
Ro¶lina ozdobna uprawiana na rabatach ze wzglêdu na swoje ³adne kwiaty.

ZagroŅenia i ochrona:

czarna zgorzel maku Рjest wywo³ywana przez grzyb Helminthosporium papaveris.
m¬Īczniak rzekomy maku – wywo¬≥ywany przez grzyb Peronospora arborescens.
mszyca trzmielinowo-burakowa (Aphis fabae)
tuszel makowiec (Stenocarus fuliginosus)

Ciekawostki:

- Wyciag z maków by¬≥ sk¬≥adnikiem trucizny stosowanych w celach zbrodniczych.

Inne:

Posiadanie i sprzeda¬Ņ opium jest w wielu krajach zabronione i mo¬Ņliwo¬∂√¶ zakupu nast√™puje tylko w przypadku wskaza√Ī lekarza. W Polsce zasady uprawy i zakupu Papaver somniferum normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia¬≥aniu narkomanii

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Wielko∂ś wciÍcia blaszki : Klapowana

Kolor : Bia³y

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Ro∂lina uprawiana

Kenofit

Efemerofit

Terofit

-
RODZINA Papaveraceae (makowate) -ilo∂ś 4
Papaver rhoeas(Mak polny), Chelidonium majus(Glistnik jaskó³cze ziele), Papaver somniferum(Mak lekarski), Anemone sylvestris(Zawilec wielkokwiatowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Papaveraceae (makowate)

- TrujĪce

W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


¦rodek spazmolitycznyMak lekarski
Dzia³anie narkotyczneMak lekarski
Dzia³anie przeciwbóloweBez czarny
Mak lekarski
Dzia¬≥anie rozkurczaj¬ĪceBielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bluszcz pospolity
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Barszcz zwyczajny
Biedrzeniec wielki
Mak lekarski
Dzia¬≥anie zapieraj¬ĪceBluszczyk kurdybanek
Mak lekarski
PrzeciwkaszlowyBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Fio³ek wonny
Mak lekarski

ZwiĪzki ro∂liny


¬ĮywicaChmiel zwyczajny
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
Chrzan pospolity
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
AlkaloidyGoryczka troje¶ciowa
Czerniec gronkowy
Ciemiernik zielony
Farbownik lekarski
Bobrek trójlistkowy
Mak lekarski
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
FenolokwasyBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Fio³ek trójbarwny
Podbia³ pospolity
Bobrek trójlistkowy
Mak lekarski
FlawonoidyArnika górska, kupalnik górski
Babka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bodziszek cuchn¬Īcy
Kokornak powojnikowy
Grzybie√Ī bia¬≥y
Fio³ek trójbarwny
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Farbownik lekarski
Czy¶cica storzyszek
Barwinek pospolity
Bez czarny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
IzokwercetynaMak lekarski
KodeinaMak lekarski
KwarcetynaCzy¶cica storzyszek
Bez czarny
Mak lekarski
Kwas fumarowyMak lekarski
Kwas kawowyCzy¶cica storzyszek
Mak lekarski
Kwas mekonowyMak lekarski
Kwas mlekowyMak lekarski
Kwas waniliowyCzy¶cica storzyszek
Mak lekarski
Kwasy organiczneGrzybie√Ī bia¬≥y
Czy¶cica storzyszek
Bez czarny
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Brzoza omszona
Mak lekarski
MorfinaMak lekarski
NaskapinaMak lekarski
NoskopinaMak lekarski
Olejek makowyMak lekarski
OpiumMak lekarski
PapawerynaMak lekarski
Sole magnezuMak lekarski
Sole wapniaMak lekarski
Chrzan pospolity
Chrzan pospolity
SteroleBluszcz pospolity
Bez czarny
Mak lekarski
T³uszczMak lekarski
TabainaMak lekarski

RODZINA Papaveraceae (makowate) -ilo∂ś 4
Papaver rhoeas(Mak polny),
Chelidonium majus(Glistnik jaskó³cze ziele),
Papaver somniferum(Mak lekarski),
Anemone sylvestris(Zawilec wielkokwiatowy),