Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:1
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Kuku┬│ka Fuchsa(( úac: Dactylorhiza fuchsii)
-
Kwiecie├▒ Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-12-28
Autor : Pacyfka99 2012-12-28

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli┬Âcienne
Rz┬▒d szparagowce
Rodzina storczykowate
Podrodzina storczykowe
Rodzaj kuku┬│ka
Gatunek kuku┬│ka Fuchsa

Nazewnictwo

Kuku┬│ka Fuchsa, stoplamek Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó) – gatunek ro┬Âliny nale┬┐┬▒cy do rodziny storczykowatych. Cz├¬sto uwa┬┐any jest za podgatunek kuku┬│ki plamistej (D. maculata subsp. fuchsii). W Polsce wyst├¬puje na terenie ca┬│ego kraju, jednak jest ro┬Âlin┬▒ rzadk┬▒.

Morfologia:

£odyga
Prosta, pe┬│na, kanciasta, ulistniona, cienka, zielona, osi┬▒ga wysoko┬Â├Ž do 30 cm, a w dobrych warunkach dorasta do 70 cm.
Li┬Âcie
Osadzone skr├¬toleg┬│e na p├¬dzie od 3 do 6 sztuk. Dolne pod┬│u┬┐ne, lancetowate, szerokoeliptyczne, t├¬po zako├▒czone, pokryte plamkami. G├│rne li┬Âcie obejmuj┬▒ ┬│odyg├¬.
Kwiaty
Zebrane w k┬│os, ┬Âredniej wielko┬Âci, zwykle bezwonny o barwie od blador├│┬┐owej przez czerwon┬▒ do ciemnofioletowej z bordowym rysunkiem. Znami├¬ pokryte jest lepk┬▒, bogat┬▒ w glukoz├¬ substancj┬▒ przywabiaj┬▒c┬▒ owady. War┬┐ka z bardzo zmiennym wzorem w kszta┬│cie punkt├│w i linii, ┬│atka ┬Ârodkowa war┬┐ki ostra i d┬│u┬┐sza od bocznych. Boczne p┬│atki silnie odgi├¬te w ty┬│. Kwiatostan wielokwiatowy, g├¬sty, po┬│o┬┐ony w szczytowej cz├¬┬Âci p├¬du.
Owoce
Torebka z du┬┐┬▒ ilo┬Âci┬▒ bardzo drobnych nasion, rozsiewanych przez wiatr.
Gatunki podobne
Bardzo podobna jest kuku³ka plamista, do niedawna gatunki te nie by³y od siebie odró¿niane i czêsto s± z sob± mylone. Najwiêksze ró¿nice miêdzy nimi dotycz± budowy kwiatu.

Biologia i ekologia:

Bylina, geofit. Kwitnie od kwietnia do czerwca. Od pozosta┬│ych kuku┬│ek (stoplamk├│w) r├│┬┐ni si├¬ tym, i┬┐ jako jeden z nielicznych oferuje owadom nektar. Ro┬Ânie w ┬┐yznych wilgotnych lasach olszowych, na brzegach w├│d, na podmok┬│ych ┬│┬▒kach i torfowiskach, czasami na skrajach ┬│┬▒k i w podmok┬│ych zaro┬Âlach na granicy z lasem. Lubi gleby wilgotne, ┬┐yzne, o odczynie zbli┬┐onym do oboj├¬tnego. Jest mrozoodporna, bez okrywy ┬Ânie┬┐nej znosi dobrze niskie temperatury. Liczba chromosom├│w 2n=40.

Zastosowanie:


ZmiennosŠ:

Tworzy miesza├▒ce z g├│┬│k┬▒ d┬│ugoostrogow┬▒, kuku┬│k┬▒ bzow┬▒, k. krwist┬▒, k. Russowa i k. szerokolistn┬▒.

Zagro┐enia i ochrona:

Ro┬Âlina obj├¬ta jest w Polsce ┬Âcis┬│┬▒ ochron┬▒ gatunkow┬▒. Umieszczona na Czerwonej li┬Âcie ro┬Âlin i grzyb├│w Polski w grupie gatunk├│w nara┬┐onych na wygini├¬cie (kategoria zagro┬┐enia V). Najwi├¬kszym zagro┬┐eniem s┬▒ skutki dzia┬│alno┬Âci cz┬│owieka;osuszanie i melioracja teren├│w, regulacja rzek oraz niszczenie las├│w ┬│├¬gowych. Zagra┬┐a jej tak┬┐e zarastanie torfowisk i ┬│┬▒k na kt├│rych wyst├¬puje przez trzcin├¬ lub krzewiast┬▒ ro┬Âlinno┬Â├Ž.

W│aÂciwoÂci

Typ Kwiatostanu : K┬│os

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Kszta│t blaszki liÂcia : Pod┬│ugowate

Kszta│t blaszki liÂcia : Eliptyczne

Kolor : Czerwony

Kolor : Fioletowy

Kolor : R├│┬┐owy

Okres kwitnienia

Kwiecie├▒ Maj Czerwiec

Gatunek pod ochron▒

Gatunek zagro┐ony

Geofit

-
RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -iloŠ 15
Neottia nidus-avis(Gnie┬╝nik le┬Âny), Dactylorhiza majalis(Kuku┬│ka szerokolistna), Listera ovata(Listera jajowata), Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny), Epipactis palustris(Kruszczyk b┬│otny), Dactylorhiza fuchsii(Kuku┬│ka Fuchsa), Dactylorhiza incarnata(Kuku┬│ka krwista), Cephalanthera rubra(Bu┬│awnik czerwony), Cephalanthera damasonium(Bu┬│awnik wielkokwiatowy), Corallorhiza trifida(┬»┬│obik koralowy), Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny), Goodyera repens(Taj├¬┬┐a jednostronna), Orchis mascula(Storczyk m├¬ski), Orchis militaris(Storczyk kukawka), Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Orchidaceae (storczykowate)

- RoÂlina chroniona


RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -iloŠ 15
Neottia nidus-avis(Gnie┬╝nik le┬Âny),
Dactylorhiza majalis(Kuku┬│ka szerokolistna),
Listera ovata(Listera jajowata),
Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny),
Epipactis palustris(Kruszczyk b┬│otny),
Dactylorhiza fuchsii(Kuku┬│ka Fuchsa),
Dactylorhiza incarnata(Kuku┬│ka krwista),
Cephalanthera rubra(Bu┬│awnik czerwony),
Cephalanthera damasonium(Bu┬│awnik wielkokwiatowy),
Corallorhiza trifida(¯³obik koralowy),
Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny),
Goodyera repens(Tajê¿a jednostronna),
Orchis mascula(Storczyk mêski),
Orchis militaris(Storczyk kukawka),
Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),