Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Kuklik zwis¬≥y(( £ac: Geum rivale)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-12-28
Autor : Pacyfka99 2012-12-28

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd ró¬Ņowce
Rodzina ró¬Ņowate
Rodzaj kuklik
Gatunek kuklik zwis³y

Nazewnictwo

Kuklik zwis¬≥y (Geum rivale) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny r√≥¬Ņowatych. Wyst√™puje w rejonie Kaukazu, ¬∂rodkowej Azji, w strefie umiarkowanej Ameryki P√≥¬≥nocnej. Pospolity w ca¬≥ej Polsce, zar√≥wno na ni¬Ņu, jak i w g√≥rach.

Morfologia:

Pokrój
Wysoko¬∂√¶ 37–100 cm.
£odyga
Wyprostowana, szorstka, czewonobrunatna, ogruczolona w g√≥rnej cz√™¬∂ci. Pod ziemi¬Ī ro¬∂lina posiada nierozga¬≥√™zione, sko¬∂nie rosn¬Īce i kr√≥tkie k¬≥¬Īcze.
Li¶cie
Odziomkowe d¬≥ugoogonkowe, przerywanopierzaste o z¬Ībkowanych odcinkach, g√≥rne ¬≥odygowe kr√≥tkoogonkowe, z drobnymi przylistkami. Szczytowy li¬∂√¶ du¬Ņy, okr¬Īg¬≥y, tr√≥jklapowy.
Kwiaty
Kwiaty czerwonobrunatne na zewn¬Ītrz, ¬Ņ√≥¬≥tokremowe wewn¬Ītrz, dzwonkowate. Wyrastaj¬Ī na do¬∂√¶ d¬≥ugich, cienkich i zwisaj¬Īcych szypu¬≥kach (st¬Īd polska nazwa gatunkowa ro¬∂liny), w czasie owocowania szypu¬≥ka wyprostowuje si√™. P¬≥atki korony pi√™ciokrotne (podobnie kielich i kieliszek) szerokie, zaw√™¬Ņone w paznokie√¶, odwrotnie jajowate. Kwiaty posiadaj¬Ī tak¬Ņe dodatkowy, z¬≥o¬Ņony z 5 listk√≥w kieliszka, kt√≥ry podobnie, jak i kielich jest ow¬≥osiony. Wewn¬Ītrz kwiatu liczne pr√™ciki i s¬≥upki o dwucz¬≥onowych szyjkach.
Owoce
Nie¬≥upki zako√Īczone hakowato, tworz¬Īce g¬≥√≥wkowaty owocostan na trzoneczku (karpoforze).

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Ro¬∂nie pospolicie w lasach, zaro¬∂lach, olszynach, na mokrych ¬≥¬Īkach, brzegach rzek, strumyków, rowów. W górach ro¬∂nie a¬Ņ po pi√™tro alpejskie. Kwiaty s¬Ī przeds¬≥upne. Kwitn¬Ī w maju i czerwcu.
Rozmna¬Ņanie: Zapylenie przez owady, kolczaste owoce przyczepiaj¬Ī si√™ do zwierz¬Īt.

Zastosowanie:

Ro¬∂lina lecznicza , obecnie u¬Ņywana tylko w lecznictwie ludowym. Surowcem zielarskim jest korze√Ī (Radix Gei rivalis), kt√≥ry zawiera gein√™ (glikozyd), garbniki, kwasy organiczne i substancje goryczowe. Dzia¬≥a ¬∂ci¬Īgaj¬Īco, antyseptycznie, przeciwzapalnie.

M¬≥ode, zebrane wiosn¬Ī li¬∂cie kuklika mog¬Ī by√¶ spo¬Ņywane jak sa¬≥ata albo po obgotowaniu w osolonej wodzie – jako jarzyna. Korzenie mog¬Ī by√¶ wykorzystywane jako przyprawa, pozyskuje si√™ je w√≥wczas wiosn¬Ī lub jesieni¬Ī.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z kuklikiem pospolitym

ZasiÍg wystÍpowania:

W rejonie Kaukazu, ¬∂rodkowej Azji, w strefie umiarkowanej Ameryki P√≥¬≥nocnej. Pospolity w ca¬≥ej Polsce, zar√≥wno na ni¬Ņu, jak i w g√≥rach.
Siedlisko:
wilgotne lasy, zaro¬∂la i ¬≥¬Īki, tak¬Ņe g√≥rskie, rowy, brzegi ciek√≥w wodnych, zio¬≥oro¬∂la, torfowiska niskie.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Budowa kwiatka : Kwiat zwis³y

Typ Kwiatostanu : Baldachogrono

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Wielko∂ś wciÍcia blaszki : Klapowana

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Kolor : Czerwony

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Rosoideae (r√≥¬Ņowe) -ilo∂ś 17
Rosa canina(Dzika r√≥¬Ņa), Potentilla reptans(Pi√™ciornik roz¬≥ogowy), Duchesnea indica(Poziomk√≥wka indyjska), Dryas octopetala(D√™bik o¬∂miop¬≥atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis¬≥y), Sanguisorba minor(Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy), Cerasus vulgaris(Wi¬∂nia pospolita), Prunus fruticosa (Wi¬∂nia kar¬≥owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz pi√™ciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi¬Īz√≥wka bulwkowata), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(¬¶liwa wi¬∂niowa), Prunus spinosa(¬¶liwa tarnina), Prunus domestica(¬¶liwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak¬≥ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Knikkend nagelkruid - Geum rivale - Water avens
"Bach-Nelkenwurz (Geum rivale)"- Eine Fotoschau von Karin und Wolfgang
ZdjÍciaPODRODZINA Rosoideae (r√≥¬Ņowe) -ilo∂ś 17
Rosa canina(Dzika r√≥¬Ņa),
Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy),
Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska),
Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy),
Geum rivale(Kuklik zwis³y),
Sanguisorba minor(Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy),
Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita),
Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy),
Filipendula vulgaris(Wi¬Īz√≥wka bulwkowata),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa),
Prunus spinosa(¦liwa tarnina),
Prunus domestica(¦liwa domowa),
Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),