Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Kosaciec bezlistny(( Łac: Iris aphylla)
-
KwiecieĂą Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-02-25
Autor : Pacyfka99 2013-02-25

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd szparagowce
Rodzina kosaĂŚcowate
Rodzaj kosaciec
Gatunek kosaciec bezlistny

Nazewnictwo

Kosaciec bezlistny (Iris aphylla L.) – gatunek roÂślin cebulowych i k³¹czowych nale¿¹cy do rodziny kosaĂŚcowatych. W Polsce rosnÂą dziko kosaciec bezlistny, kosaciec trawolistny, kosaciec ¿ó³ty i kosaciec syberyjski.

Morfologia:

Kwiatki
Fioletowe u nasady ÂżóÂłto lub czerwono ÂżyÂłkowane, o biaÂławej lub jasnofioletowej bródce.
ÂŁodyga
rozgaÂłeziona poniÂżej poÂłowy 10-40cm wysokoÂści 
LiÂście
bezogonkowe, mieczowate.
K³¹cze
 grube i krótkie.

Biologia i ekologia:

Hemikryptofit
2n=48

Zagrożenia i ochrona:

Roœlina objêta w Polsce œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹.

Kategorie zagroÂżenia gatunku:
Kategoria zagroÂżenia w Polsce wg Czerwonej listy roÂślin i grzybĂłw Polski (2006) V (naraÂżony na wyginiĂŞcie).
Kategoria zagroÂżenia w Polsce wg Polskiej Czerwonej KsiĂŞgi RoÂślin: VU (vulnerable, naraÂżony).

Zasięg występowania:

Spotykany jest bardzo rzadko na ÂŚlÂąsku i WyÂżynie MaÂłopolskiej. Lubi sÂłoneczne zbocza,skaÂły, murawy i stepy. Podlega w Polsce ochronie gatunkowej.

Biblioghrafia:

Właściwości

Typ Kwiatostanu : Wierzchotka

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

KwiecieĂą Maj Czerwiec

Gatunek pod ochroną

Gatunek zagrożony

Hemikryptofit

-
RODZINA Iridaceae (kosaĂŚcowate) -ilość 5
Iris pseudacorus(Kosaciec ¿ó³ty), Gladiolus imbricatus(Mieczyk dachówkowaty), Iris sibirica(Kosaciec syberyjski), Iris aphylla(Kosaciec bezlistny), Crocus scepusiensis(Szafran spiski;Krokus spiski),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Iridaceae (kosaĂŚcowate)

- Blaszki liścia równowąskie
- Liście siedzace
- Stopień zlożenia liścia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianległe
- Wygląd blaszki liścia całobrzegi


RODZINA Iridaceae (kosaĂŚcowate) -ilość 5
Iris pseudacorus(Kosaciec ¿ó³ty),
Gladiolus imbricatus(Mieczyk dachĂłwkowaty),
Iris sibirica(Kosaciec syberyjski),
Iris aphylla(Kosaciec bezlistny),
Crocus scepusiensis(Szafran spiski;Krokus spiski),