Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Koniczyna brunatna(( £ac: Trifolium badium)
-
Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar
Autor : Goslawa
2010-04-22
Autor : Goslawa 2010-04-22

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: dwuli¶cienne w³a¶ciwe
Rz¬Īd: bobowce
Rodzina: bobowate
Rodzaj: koniczyna
Gatunek: koniczyna brunatna

Nazewnictwo

W Polsce wyst√™puje wy¬≥¬Īcznie w Tatrach, gdzie jest ro¬∂lin¬Ī do¬∂√¶ cz√™st¬Ī.¬£odyga p¬≥o¬Ņ¬Īca lub wzniesiona o d¬≥ugo¬∂√¶ 10 - 30 cm. Li¬∂cie tr√≥jlistkowe, eliptyczne, drobnoz¬Ībkowane. Kwiaty motylkowe zebrane w g√™ste g¬≥√≥wki wyrastaj¬Īce na szczycie ¬≥odygi, przewa¬Ņnie pojedynczo o ¬∂rednicy 1,5 - 2 cm.

Morfologia:

Pokrój
Bylina o p¬≥o¬Ņ¬Īcej si√™ lub wzniesionej ¬≥odydze, maj¬Īcej d¬≥ugo¬∂√¶ 10–30 cm. Oprócz kwitn¬Īcych p√™dów z ¬≥odygami, ro¬∂lina wytwarza tak¬Ņe same ró¬Ņyczki li¬∂ciowe.
Li¶cie
Trójlistkowe, o eliptycznych, drobnoz¬Ībkowanych listkach. Listki maj¬Ī 1,5–2-krotnie wi√™ksz¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ od szeroko¬∂ci. Wyst√™puj¬Ī przylistki o jajowatolancetowatym kszta¬≥cie.
Kwiaty
Kwiaty motylkowe zebrane w g√™ste g¬≥ówki wyrastaj¬Īce na szczycie ¬≥odygi, przewa¬Ņnie pojedynczo (czasami tylko po dwie). G¬≥ówki maj¬Ī ¬∂rednic√™ 1,5–2 cm i kulisty kszta¬≥t. Kwiaty w czasie kwitnienia s¬Ī ¬Ņó¬≥te, po przekwitni√™ciu brunatne (st¬Īd nazwa gatunkowa ro¬∂liny). Poszczególne kwiatki maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 6–7 mm podczas kwitnienia, 7–9 mm podczas owocowania i posiadaj¬Ī drobne przysadki. Ich korona jest d¬≥u¬Ņsza od 5-nerwowego kielicha. Gardziel kielicha jest naga, jego dolne dzia¬≥ki ow¬≥osione s¬Ī d¬≥ugimi w¬≥osami, górne bardzo krótkimi. Pod¬≥u¬Ņnie zmarszczony ¬Ņagielek korony bez paznokcia, o stopniowo zw√™¬Ņaj¬Īcej si√™ nasadzie i sklepiony od samej nasady. Skrzyde¬≥ka kwiatów s¬Ī prosto wzniesione.
Owoc
Jednonasienne str¬Īki o d¬≥ugo¬∂ci ok. 5-krotnie wi√™kszej od szyjki.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Kolor : Czerwony

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa), Trifolium repens(Koniczyna bia¬≥a), Melilotus alba(Nostrzyk bia¬≥y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa), Trifolium medium(Koniczyna pogi√™ta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar¬≥atna), Trifolium montanum(Koniczyna pag√≥rkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty), Trifolium rubens(Koniczyna d¬≥ugok¬≥osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek le¬∂ny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozd√™ta), Vicia faba(Wyka b√≥b), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p¬≥otowa), Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(¬£ubin trwa¬≥y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista), Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek p√™cherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica g√≥rska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa),
Trifolium repens(Koniczyna bia³a),
Melilotus alba(Nostrzyk bia³y),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiêta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty),
Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta),
Vicia faba(Wyka bób),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka p³otowa),
Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista),
Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),