Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:3
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Kopytnik pospolity(( úac: Asarum europaeum)
-
Marzec Kwiecie├▒ Maj
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-09
Gatunek : Asarum europaeum
Autor : Pacyfka99 2013-03-09

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad magnoliowe
Rz┬▒d pieprzowce
Rodzina kokornakowate
Rodzaj kopytnik
Gatunek kopytnik pospolity

Nazewnictwo

Kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.) – gatunek byliny nale┬┐┬▒cy do rodziny kokornakowatych. Jedyny europejski przedstawiciel rodzaju kopytnik (Asarum L.) i zarazem gatunek typowy rodzaju. Wyst├¬puje w ┬┐yznych lasach ┬Ârodkowej i po┬│udniowej Europy oraz na Syberii. W Polsce gatunek rodzimy, pospolity na terenie ca┬│ego obszaru, z wyj┬▒tkiem jego p├│┬│nocno-zachodniej cz├¬┬Âci. Dawniej ro┬Âlina lecznicza o du┬┐ym znaczeniu i szerokim zastosowaniu. Po odkryciu w┬│a┬Âciwo┬Âci toksycznych jej stosowanie lecznicze zosta┬│o znacznie ograniczone. Kopytnik pospolity uprawiany jest w parkach i ogrodach jako ro┬Âlina okrywowa.

Morfologia:

Pokr├│j
Ro┬Âlina niska, p┬│o┬┐┬▒ca si├¬ po ziemi, osi┬▒ga 10–15 cm wysoko┬Âci. Ze wzgl├¬du na k┬│┬▒czowy wzrost kopytnik jest przyk┬│adem ro┬Âliny modu┬│owej – ka┬┐dy z osobnik├│w (genet├│w) tworzy rozga┬│├¬zienia wygl┬▒daj┬▒ce jak odr├¬bne ro┬Âliny (ramety), kt├│re z czasem usamodzielniaj┬▒ si├¬ po utracie po┬│┬▒czenia z k┬│┬▒czem macierzystym. Liczba ramet tworz┬▒ca poszczeg├│lne osobniki zale┬┐y od ich wieku i warunk├│w siedliskowych.
K┬│┬▒cze
Pe┬│zaj┬▒ce po ziemi, czworok┬▒tne, skr├¬cone, sznurowate, szare i rozga┬│├¬ziaj┬▒ce si├¬. Wyrastaj┬▒ z niego kr├│tkie ┬│odygi oraz liczne, nitkowate korzenie. K┬│┬▒cza osi┬▒gaj┬▒ zwykle kilkadziesi┬▒t centymetr├│w d┬│ugo┬Âci, przy czym tempo ich rozk┬│adu i tym samym d┬│ugo┬Â├Ž zale┬┐ne jest od warunk├│w ekologicznych (w korzystnych warunkach k┬│┬▒cza s┬▒ d┬│u┬┐sze).
£odygi
Kr├│tkie, le┬┐┬▒ce, czerwonawofioletowo nabieg┬│e, okr┬▒g┬│e na przekroju i omszone. Rozwijaj┬▒ si├¬ na nich po 3–4 mi├¬siste ┬│uski i para (rzadko 3) li┬Âci oraz kwiat. W k┬▒cie najwy┬┐szego li┬Âcia znajduje si├¬ p┬▒czek kontynuuj┬▒cy wzrost w kolejnym roku.
Li┬Âcie
Prawie naprzeciwleg┬│e. Nerkowatego kszta┬│tu, u nasady sercowate, ca┬│obrzegie, szeroko┬Âci 5–8 cm i d┬│ugo┬Âci 4–6 cm. S┬▒ d┬│ugoogonkowe i zimozielone, z wyra┬╝nym u┬┐y┬│kowaniem. Ogonki d┬│ugo┬Âci 5-10 cm s┬▒ odstaj┬▒co, mi├¬kko ow┬│osione. Blaszka li┬Âciowa jest rzadko, przylegaj┬▒co ow┬│osiona, przy czym wierzchnia strona z czasem ┬│ysieje[9]. Dojrza┬│e li┬Âcie s┬▒ sk├│rzaste, ciemnozielone i b┬│yszcz┬▒ce.
Kwiaty
Pojedyncze, dzwonkowatego kszta┬│tu, mi├¬siste, wyrastaj┬▒ tu┬┐ przy ziemi, zwisaj┬▒c na szczytach kr├│tkich szypu┬│ek. Ukryte s┬▒ zwykle pod li┬Â├Žmi i cz├¬sto le┬┐┬▒ na ziemi. Z zewn┬▒trz maj┬▒ kolor zielonopurpurowy (zal┬▒┬┐nia w dolnej cz├¬┬Âci jest zielona i ow┬│osiona), od wewn┬▒trz s┬▒ ciemnopurpurowe. Kwiaty maj┬▒ 3 zros┬│e u do┬│u listki okwiatu o d┬│ugo┬Âci 1–1,5 cm (na szczycie zwykle zagi├¬te do ┬Ârodka) oraz 12 wolnych pr├¬cik├│w, ustawionych w dw├│ch ok├│┬│kach, z nitkami wychodz┬▒cymi poza pylniki. Pr├¬ciki z ok├│┬│ka zewn├¬trznego s┬▒ kr├│tsze. S┬│upek gruby, o zal┬▒┬┐ni dolnej, sze┬Âciokomorowej ze znamieniem sze┬Âciodzielnym, ciemnopurpurowym.
Owoce
Sze┬Âciokomorowa, omszona torebka, na szczycie z pozosta┬│o┬Âciami okwiatu. Torebka nie wysycha, lecz rozpada si├¬ nieregularnie po dojrzeniu. W ka┬┐dej komorze wykszta┬│caj┬▒ si├¬ po 2–3 nasiona.
Nasiona
Kszta┬│tu tr├│jk┬▒tno-jajowatego o wymiarach: d┬│ugo┬Â├Ž 3,8–4,5 mm, szeroko┬Â├Ž 1,8–2,2 mm, grubo┬Â├Ž 1,2–1,6 mm. Zaopatrzone s┬▒ w mi├¬sisty, ┬┐├│┬│tawy wyrostek (elajosom). Ca┬│e nasiono ma w stanie ┬Âwie┬┐ym barw├¬ ┬┐├│┬│taw┬▒, starsze s┬▒ szarobr┬▒zowe.

ZmiennosŠ:

Wyró¿nia siê trzy podgatunki:
A. europaeum subsp. europaea – podgatunek typowy o zasi├¬gu pokrywaj┬▒cym si├¬ z zasi├¬giem gatunku. Li┬Âcie na szczycie s┬▒ uci├¬te, zaokr┬▒glone lub p┬│ytko wg┬│├¬bione, w odr├│┬┐nieniu od pozosta┬│ych podgatunk├│w, li┬Âcie s┬▒ od spodu omszone i zwykle szersze ni┬┐ d┬│u┬┐sze, sk├│rka na g├│rnej stronie li┬Âci zwykle bez brodawek.
A. europaeum subsp. caucasicum (Duch.) So├│ Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12: 11 (1966) (syn. Asarum ibericum Steven ex Woronow, A. europaeum var. intermedium C.A. Meyer, A. europaeum var. caucasicum Duchartre) – wyst├¬puje w po┬│udniowo-zachodnich Alpach. Ma li┬Âcie zaostrzone na szczycie, o blaszce kszta┬│tu tr├│jk┬▒tnego, co najmniej tak d┬│ugie jak szerokie. Poza tym blaszka li┬Âciowa jest naga lub od spodu s┬│abo ow┬│osiona, a ogonki s┬▒ prawie nagie, sk├│rka na g├│rnej stronie li┬Âci pokryta jest brodawkami.
A. europaeum subsp. italicum Kukkonen & Uotila Ann. Bot. Fenn. 14: 139 (1977) – wyst├¬puje w ┬Ârodkowych i p├│┬│nocnych W┬│oszech oraz w Czarnog├│rze. Li┬Âcie sercowate, zwykle zaostrzone ku szczytowi, od spodu s┬▒ z rzadka ow┬│osione, od g├│ry bez szparek i z bardzo drobnymi brodawkami.

W obr├¬bie podgatunku typowego, wyst├¬puj┬▒cego w Polsce, wyr├│┬┐nione zosta┬│y dwie formy r├│┬┐ni┬▒ce si├¬ kszta┬│tem li┬Âci. Obok formy typowej (f. europaea) opisana zosta┬│a A. europaeum subsp. europaeum f. pseudocaucasicum Paw┬│. o li┬Âciach ku szczytowi lekko zaostrzonych, poza tym okr┬▒g┬│awosercowatych lub t├¬po, 5-bocznie nerkowatych. Forma wyst├¬puje zwykle razem z okazami typowymi

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Ca┬│obrzegi

Kszta│t blaszki liÂcia : Nerkowate

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Kolor : Br┬▒zowy

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie├▒ Maj

Gatunek pod ochron▒

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjŕcia


pomoc.php 2 nie potrafiw odebrac nazw roslin: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '=' '' at line 5