Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Jaskier kosmaty(( Łac: Ranunculus lanuginosus)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-02-28
Autor : Pacyfka99 2013-02-28

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
RzÂąd jaskrowce
Rodzina jaskrowate
Rodzaj jaskier
Gatunek jaskier kosmaty

Nazewnictwo

Jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus) – gatunek roÂśliny nale¿¹cy do rodziny jaskrowatych. 

Morfologia:

ÂŁodyga
Pusta, szorstko ow³osiona, o wysokoœci 30-70 cm. Jest odstaj¹co ow³osiona. Pod ziemi¹ roœlina posiada krótkie i w³ókniste k³¹cze.
LiÂście
LiÂście odziomkowe dÂłoniasto podzielone z jajowatymi, nieregularnie pikowanymi odcinkami. SÂą odstajÂąco owÂłosione.
Kwiaty
Z³ocisto¿ó³te, 5-krotne, o œrednicy 2,5-4 cm. Dno kwiatowe nagie.
Owoc
Suche nieÂłupki o dÂługoÂści 4-5 mm, zawierajÂące po jednym nasieniu. NieÂłupki majÂą okrÂągÂłojajowaty ksztaÂłt i posiadajÂą Âślimakowato zawiniĂŞty, czepny dziĂłbek, ktĂłry przyczepia siĂŞ do sierÂści zwierzÂąt i ubraĂą ludzi, rozsiewajÂących w ten sposĂłb nasiona.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od maja do lipca. Kwiaty posiadajÂą u nasady pylników przykryte zastawkami miodniki, ale nie wytwarzajÂą one nektaru. RoÂślina przywabia jednak owady, gdyÂż wytwarza duÂże iloÂści pyÂłku. Siedlisko: ³êgi i wilgotne lasy liÂściaste i mieszane. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla O. Fagetalia.
RoÂślina trujÂąca, zawiera ranunkulinĂŞ.

Zmiennosć:

Tworzy mieszaĂące z jaskrem ostrym

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje w Âśrodkowej Europie i na Kaukazie. W Polsce jest gatunkiem pospolitym na caÂłym niÂżu.
Siedlisko: lasy liÂściaste.Siedlisko: lasy liÂściaste.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa płatka : PÂłytko wciĂŞty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : ZÂąbkowany

Wygląd blaszki liścia : PiÂłkowany

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Unerwienie blaszki liścia : DÂłoniasta

Wielkość wcięcia blaszki : Klapowana

Ogonek liścia : SiedzÂący

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek trujący

Hemikryptofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilość 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty), Ranunculus thora(Jaskier okr¹g³olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostró¿eczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny), Caltha palustris(KnieÌ b³otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(KnieÌ b³otna górska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr¹¿kolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ³¹kowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilość 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¿ó³ty),
Ranunculus thora(Jaskier okrÂągÂłolistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostró¿eczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(ZdrojĂłwka rutewkowata),
Ficaria verna(ZiarnopÂłon wiosenny),
Caltha palustris(KnieĂŚ bÂłotna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier rozÂłogowy, jaskier rozesÂłany ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(KnieĂŚ bÂłotna gĂłrska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W³osienicznik (jaskier) kr¹¿kolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad moÂłdawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dziĂłbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ³¹kowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),