Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Jaskier jadowity(( £ac: Ranunculus sceleratus)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-

Czy wiesz Ņe?.

Jaskier jadowity by¬≥ stosowany w celu umy¬∂lnego spowodowania trudno goj¬Īcych si√™ ran i p√™ch√™rzy.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-15
Autor : Pacyfka99 2013-03-15

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz¬Īd jaskrowce
Rodzina jaskrowate
Rodzaj jaskier
Gatunek jaskier jadowity

Nazewnictwo

Jaskier jadowity, jaskrzyca (Ranunculus scleratus L.) – gatunek ro¬∂liny z rodziny jaskrowatych. W Polsce do¬∂√¶ pospolity na ca¬≥ym ni¬Ņu i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach g√≥rskich, ale jest rzadszy od jaskra ostrego.

Morfologia:

£odyga
Rozga³êziona, gruba, dêta, naga, o wysoko¶co do 100 cm, najczê¶ciej 20-60 cm.
Li¶æ
Mi√™siste, po¬≥yskuj¬Īce; dolne d¬≥oniasto 5-dzielne; o odcinkach odwrotnie jajowatych,g¬≥√™boko wycinanych, brzegiem karbowanych; g√≥rne 3-dzielne, o odcinkach r√≥wnow¬Īskoklinowatych.
Kwiaty
Jasno¬Ņ√≥¬≥te, drobne, 6 – 12 mm w ¬∂rednicy. Szypu¬≥ki kwiatowe bruzdowane. Kielich o dzia¬≥kach ¬Ņ√≥¬≥tawozielonych, odstaj¬Īcych, tak d¬≥ugich jak p¬≥atki, szybko odpadaj¬Īcych. Miodnik nagi i bez zastawki. Owocki bardzo liczne, do kilkudziesi√™ciu w jednym kwiecie.
Owoc
Owocostan jajowaty, wyd¬≥u¬Ņony, zawieraj¬Īcy liczne nasiona (70-100). S¬Ī one g¬≥adkie i sp¬≥aszczone po bokach.

Biologia i ekologia:

Rozw√≥j: Ro¬∂lina jednoroczna. Kwitnie od maja do jesieni. Siedlisko: Brzegi wolno p¬≥yn¬Īcych w√≥d i rzek, nad stawami, na mokrych ¬≥¬Īkach, w miejscach wilgotnych, silnie zaszlamionych.
Cechy fitochemiczne: Jest to najbardziej truj¬Īcy ze wszystkich gatunk√≥w jaskr√≥w krajowych – kilka kropel soku jaskra jadowitego powoduje lokalne zaczerwienienie sk√≥ry, wysypk√™ i p√™cherze. Ro¬∂lina zawiera do 2,5% truj¬Īcych substancji, glikozydu ranunkuliny; protoanemoniny i anemoniny. Stosowany by¬≥ w celu umy¬∂lnego spowodowania trudno goj¬Īcych si√™ ran i p√™ch√™rzy. Na b¬≥ony ¬∂luzowe jamy ustnej ¬Ņo¬≥¬Īdka i jelit dzia¬≥anie soku z jaskra jadowitego jest znacznie silniejsze. Jak ustali¬≥ Schearer, najwi√™ksze ilo¬∂ci protoanemoniny znajduj¬Ī si√™ w ro¬∂linie w okresie kwitnienia. Nale¬Ņy do niebezpiecznych ro¬∂lin truj¬Īcych (Hoelscher, Kaiser, M√ľller, Meayer). Polli umie¬∂ci¬≥ ten gatunek na czele wszystkich truj¬Īcych jaskr√≥w, st¬Īd jego nazwa gatunkowa.

ZasiÍg wystÍpowania:

W Polsce jest do¬∂√¶ pospolity na ca¬≥ym ni¬Ņu i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach górskich, ale jest rzadszy od jaskra ostrego.

Siedliskiem tej ro¬∂liny s¬Ī brzegi wolno p¬≥yn¬Īcych wód i rzek, nad stawami, na mokrych ¬≥¬Īkach, w miejscach wilgotnych oraz silnie zaszlamionych.

Ciekawostki:

Jaskier jadowity by¬≥ stosowany w celu umy¬∂lnego spowodowania trudno goj¬Īcych si√™ ran i p√™ch√™rzy.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : D¬≥oniastoz¬≥o¬Ņony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Kszta≥t blaszki li∂cia : Odwrotnie jajowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Gatunek trujĪcy

Terofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty), Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdroj√≥wka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop¬≥on wiosenny), Caltha palustris(Knie√¶ b¬≥otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz¬≥ogowy, jaskier rozes¬≥any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knie√¶ b¬≥otna g√≥rska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny¬†), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo¬≥dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzi√≥baty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Cursed Buttercup (Ranunculus sceleratus) - 2012-05-08
Cursed Buttercup (Ranunculus sceleratus) - 2012-05-05
ZdjÍcia


W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


Powoduje pêcherzeJaskier jadowity
Powoduje trudno goj¬Īce si√™ ranyJaskier jadowity

ZwiĪzki ro∂liny


AnemoninyJaskier jadowity
Glikozyd ranunkulinyJaskier jadowity
ProtoanemoninyJaskier jadowity

RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),