Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:3
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Grzybie├▒czyk wodny(( úac: Nymphoides peltata)
-
Lipiec Sierpie├▒ Wrzesie├▒
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-12-19
Autor : Pacyfka99 2012-12-19

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz┬▒d astrowce
Rodzina bobrkowate
Rodzaj grzybie├▒czyk
Gatunek grzybie├▒czyk wodny

Nazewnictwo

Pochodzi z obszar├│w Europy i Azji o umiarkowanym klimacie, ale wyst├¬puje r├│wnie┬┐ w Indiach na obszarze klimatu tropikalnego. Jako gatunek zawleczony rozprzestrzeni┬│ si├¬ w Ameryce P├│┬│nocnej. W Polsce wyst├¬puje wy┬│┬▒cznie na ni┬┐u i jest ro┬Âlin┬▒ bardzo rzadk┬▒. Na wi├¬kszo┬Âci dawniej podawanych stanowisk gatunek ten ju┬┐ wygin┬▒┬│.

Morfologia:

Pokr├│j
Ro┬Âlina wodna o p┬│ywaj┬▒cych li┬Âciach i z k┬│┬▒czem. Unoszenie si├¬ ro┬Âliny na powierzchni wody umo┬┐liwia dobrze rozwini├¬ta tkanka powietrzna zawieraj┬▒ca system przestrzeni mi├¬dzykom├│rkowych wype┬│nionych powietrzem. Przestrzenie takie znajduj┬▒ si├¬ we wszystkich cz├¬┬Âciach ro┬Âliny, z wyj┬▒tkiem korzeni i k┬│┬▒czy.
K┬│┬▒cze
Walcowate i rozga┬│├¬zione. P┬│o┬┐y si├¬ na dnie zbiornik├│w wodnych osi┬▒gaj┬▒c d┬│ugo┬Â├Ž do 1,6 m.
Li┬Âcie
P┬│ywaj┬▒ce po powierzchni wody. Maj┬▒ okr┬▒g┬│awy kszta┬│t z sercowat┬▒ nasad┬▒ i d┬│ugi, b┬│oniasto oskrzydlony ogonek. Blaszka ca┬│obrzega, lekko pofa┬│dowana, ┬Ârednica do 15 cm.
Kwiaty
Na d┬│ugich szypu┬│kach wystaj┬▒ ponad wod┬▒ tworz┬▒c baldachowaty kwiatostan. Kielich sk┬│ada si├¬ z 5 zielonych, lancetowatych dzia┬│ek, z┬│ocisto┬┐├│┬│tej barwy korona z 5 p┬│atk├│w o d┬│ugo┬Âci 2,5-3 cm. Korona ma kr├│tki lejek, a jej rz├¬sowato z┬▒bkowane p┬│atki s┬▒ szeroko rozpostarte. Wewn┬▒trz kwiatu pojedynczy s┬│upek z grub┬▒ szyjk┬▒ i pa┬│eczkowatym znamieniem oraz 5 pr├¬cik├│w. Wyst├¬puje heterostylia. Ro┬Âlina kwitnie od czerwca do wrze┬Ânia, zapylana jest przez owady. Kwiaty rozwijaj┬▒ si├¬ stopniowo, pojedynczy kwiat kwitnie tylko przez jeden dzie├▒.
Owoc
Mi├¬siste owoce rozwijaj┬▒ si├¬ pod wod┬▒, po dojrzeniu odpadaj┬▒ od ro┬Âliny. Ich ┬│upina jest odporna na nasi┬▒kanie wod┬▒ i posiadaj┬▒ tkank├¬ powietrzn┬▒. Dzi├¬ki temu przez jaki┬ czas mog┬▒ utrzymywa├Ž si├¬ na powierzchni. Rozsiewane s┬▒ przez wod├¬ (hydrochoria), ale r├│wnie┬┐ przez ptaki wodne (epizoochoria).

Biologia i ekologia:

Bylina, hydrofit, geofit ryzomowy. Wyst├¬puje w eutroficznych wodach stoj┬▒cych lub wolno p┬│yn┬▒cych o mulistym dnie. Ro┬Ânie w wodach s┬│odkich, jednak znosi niewielkie zasolenie (wyst├¬puje np. w Zalewie Szczeci├▒skim). W klasyfikacji zbiorowisk ro┬Âlinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Nymphoideum peltatae.
2n=54
Bylina
Geofit lub hydrofit

Zastosowanie:

Ze wzgl├¬du na dekoracyjne kwiaty bywa czasami uprawiany jako ro┬Âlina ozdobna w wi├¬kszych oczkach wodnych, bywa te┬┐ wprowadzany do sztucznych zbiornik├│w wodnych z hodowl┬▒ ryb wymagaj┬▒cych zacienienia wody, gdy┬┐ rozrasta si├¬ bujnie i szybko zarasta powierzchni├¬ staw├│w. Ro┬Âliny rozmna┬┐ane s┬▒ przez podzia┬│ k┬│┬▒czy.

Zagro┐enia i ochrona:

G┬│ównymi zagro┬┐eniami dla grzybie├▒czyka wodnego s┬▒ zanieczyszczenia wód oraz wyp┬│ycanie i zarastanie zbiorników wodnych przez ro┬Âlinno┬Â├Ž bagienn┬▒ i szuwarow┬▒.
Ro┬Âlina obj├¬ta w Polsce ┬Âcis┬│┬▒ ochron┬▒ gatunkow┬▒. Kategorie zagro┬┐enia gatunku:
Kategoria zagro┬┐enia w Polsce wg Czerwonej listy ro┬Âlin i grzybów Polski (2006)[6]: [V] (nara┬┐ony na wygini├¬cie na izolowanych stanowiskach, poza g┬│ównym obszarem wyst├¬powania).
Kategoria zagro┬┐enia w Polsce wg Polskiej Czerwonej Ksi├¬gi Ro┬Âlin: VU (nara┬┐ony).

Jeszcze pod koniec XX w. by┬│o w Polsce 50 stanowisk tej ro┬Âliny, w 2006 r. stwierdzono j┬▒ tylko na 25 stanowiskach.

Zasiŕg wystŕpowania:

Ro┬Ânie w eutroficznych, p┬│ytkich (do 1 m g┬│├¬boko┬Âci), ┬│atwo nagrzewaj┬▒cych si├¬ wodach stoj┬▒cych: stawach rybnych, starorzeczach, jeziorach. Wyst├¬puje na rozproszonych stanowiskach na ni┬┐u.Wody stoj┬▒ce, rozproszony na ni┬┐u.
Miejscowo wyst├¬puje bardzo obficie, tworz┬▒c jednogatunkowe skupienia, które mog┬▒ zajmowa├Ž powierzchni├¬ nawet kilkuset metrów kwadratowych.

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona k├│┬│kowa

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Ca┬│obrzegi

Kszta│t blaszki liÂcia : Nerkowate

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie├▒ Wrzesie├▒

Gatunek pod ochron▒

Gatunek zagro┐ony

-
RODZINA Nymphaeaceae (grzybieniowate) -iloŠ 4
Nymphaea alba(Grzybienie bia┬│e, lilia wodna), Nuphar lutea(Gr┬▒┬┐el ┬┐├│┬│ty), Nymphaea alba(Grzybie├▒ bia┬│y), Nymphoides peltata(Grzybie├▒czyk wodny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Mini water lilies Yellow floatingheart
Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Nymphaeaceae (grzybieniowate)

- RoÂlina chroniona
- LiÂcie na ogonku
- Wygl▒d blaszki liÂcia ca│obrzegi


RODZINA Nymphaeaceae (grzybieniowate) -iloŠ 4
Nymphaea alba(Grzybienie bia┬│e, lilia wodna),
Nuphar lutea(Gr┬▒┬┐el ┬┐├│┬│ty),
Nymphaea alba(Grzybie├▒ bia┬│y),
Nymphoides peltata(Grzybie├▒czyk wodny),