Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Groszek skrzydlasty(( £ac: Lathyrus montanus)
-
Kwiecie√Ī Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-02
Autor : Pacyfka99 2013-03-02

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad dwuli¶cienne w³a¶ciwe
Rz¬Īd bobowce
Rodzina bobowate
Rodzaj groszek
Gatunek groszek skrzydlasty

Nazewnictwo

Groszek skrzydlasty (skrzydlaty) (Lathyrus montanus Bernh.) Рgatunek ro¶liny z rodziny bobowatych. Wystêpuje w Europie oraz w Algierii. W Polsce jest do¶æ rzadki, wystêpuje g³ównie w zachodniej czê¶ci kraju. Wed³ug nowszych ujêæ taksonomicznych jest to synonim gatunku Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler L..

Morfologia:

£odyga
Wspinaj¬Īca si√™, naga, o wysoko¬∂ci 15–30 cm. Jest ca¬≥a oskrzydlona i st¬Īd pochodzi gatunkowa nazwa ro¬∂liny. Pod ziemi¬Ī ro¬∂lina posiada k¬≥¬Īcze z roz¬≥ogami oraz bulwiastymi zgrubieniami.
Li¶cie
R√≥wnie¬Ņ oskrzydlone jak ¬≥odyga. Sk¬≥adaj¬Ī si√™ z 2–4 par eliptycznych lub lancetowatych listk√≥w, na spodniej stronie sinych, g√≥r¬Ī zielonych i matowych. Maj¬Ī du¬Ņe jajowatolancetowate przylistki, co najmniej tak d¬≥ugie, jak ogonek li¬∂ciowy. Na szczycie li¬∂cie zamiast w¬Īs√≥w czepnych maj¬Ī ko√Īczyki.
Kwiaty
Zebrane w kwiatostan po 2–5. Kielich nabieg¬≥y niebieskawo, korona purpurowa z ciemniejszymi ¬Ņy¬≥kami. Podczas przekwitania zmienia kolor na niebieski.
Motylkowe - korona z¬≥o¬Ņona z ¬Ņagielka, 2 skrzyde¬≥ek i ¬≥√≥deczki (powsta¬≥ej ze zro¬∂ni√™cia 2 p¬≥atk√≥w korony), kielich zros¬≥odzia¬≥kowy, kwiaty szypu¬≥kowe, zebrane w lu¬ľne grono
Owoc
D¬≥ugie, cienkie str¬Īki.

Biologia i ekologia:

Bylina, geofit. Kwitnie od kwietnia do czerwca. Siedlisko: ¬∂wietliste lasy i zaro¬∂la. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny i wyró¬Ņniaj¬Īcy dla klasy (Cl.) Quercetea robori-petreae.
2n=14

ZasiÍg wystÍpowania:

siedlisko: widne lasy li¶ciaste, g³ównie dêbowe i bukowe, zaro¶la, murawy, wrzosowiska.
wystepowanie: prawie ca³a Europa, Algieria; w Polsce rzadki i g³ównie na zachodzie.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Parzystopierzastoz¬≥o¬Ņone

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

£odyga przekrůj : Oskrzydlona

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Czerwony

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj Czerwiec

Geofit

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa), Trifolium repens(Koniczyna bia¬≥a), Melilotus alba(Nostrzyk bia¬≥y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa), Trifolium medium(Koniczyna pogi√™ta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar¬≥atna), Trifolium montanum(Koniczyna pag√≥rkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty), Trifolium rubens(Koniczyna d¬≥ugok¬≥osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek le¬∂ny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozd√™ta), Vicia faba(Wyka b√≥b), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p¬≥otowa), Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(¬£ubin trwa¬≥y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista), Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek p√™cherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica g√≥rska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa),
Trifolium repens(Koniczyna bia³a),
Melilotus alba(Nostrzyk bia³y),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiêta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty),
Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta),
Vicia faba(Wyka bób),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka p³otowa),
Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista),
Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),