Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:1
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Go┬╝dzik siny(( úac: Dianthus gratianopolitanu)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-29
Autor : Pacyfka99 2013-03-29

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz┬▒d go┬╝dzikowce
Rodzina go┬╝dzikowate
Rodzaj go┬╝dzik
Gatunek go┬╝dzik siny

Nazewnictwo

Go┬╝dzik siny (Dianthus gratianopolitanus Vill.) – gatunek ro┬Âliny nale┬┐┬▒cy do rodziny go┬╝dzikowatych. W Polsce jest uprawiany jako ro┬Âlina ozdobna, ale wyst├¬puje tak┬┐e w naturalnym ┬Ârodowisku.

Morfologia:

Pokrój
Bylina tworz┬▒ca lu┬╝ne darnie. Ca┬│a ro┬Âlina ma charakterystyczne sine zabarwienie, od którego pochodzi gatunkowa nazwa ro┬Âliny.
£odyga
Wzniesiona, prosta i przewa┬┐nie nie rozga┬│├¬ziaj┬▒ca si├¬. Ma wysoko┬Â├Ž 10–25 cm, posiada kolanka, jest naga i pokryta woskiem.
K┬│┬▒cze
Posiada g├¬sto rozga┬│├¬ziaj┬▒ce si├¬, cienkie k┬│┬▒cze, za pomoc┬▒ którego ro┬Âlina stopniowo rozkrzewia si├¬.
Li┬Âcie
Ulistnienie naprzeciwleg┬│e, li┬Âcie równow┬▒skie, ostro zako├▒czone, 3–5 nerwowe. Maj┬▒ szeroko┬Â├Ž do 2 mm i podobnie jak ┬│odyga siny kolor i równie┬┐ s┬▒ delikatnie woskowane.
Kwiaty
Zazwyczaj na szczycie ┬│odygi wyst├¬puje pojedynczy kwiat o ┬Ârednicy 1,5–3 cm u dziko rosn┬▒cego gatunku i do 5 cm u odmian ogrodowych. Silnie i przyjemnie pachnie. Pod kielichem wyst├¬puj┬▒ ┬│uski podkielichowe 2–4 razy krótsze od kielicha. 5 ró┬┐owych p┬│atków korony, które w gardzieli s┬▒ nieco brodate, za┬ na zewn├¬trznym ko├▒cu s┬▒ z┬▒bkowane co najwy┬┐ej do ¼ d┬│ugo┬Âci p┬│atka. U typowego gatunku dziko rosn┬▒cego kwiaty maj┬▒ jasnoró┬┐owy kolor, u odmian ogrodowych kwiaty maj┬▒ kolor od bia┬│ego do czerwonego.
Owoc
Torebka otwieraj±ca siê 4-z±bkami.

Zastosowanie:

Zastosowanie : dzi├¬ki swoim pi├¬knym i pachn┬▒cym kwiatom jest cz├¬sto uprawiany jako ro┬Âlina ozdobna. Ale nawet wtedy, gdy nie kwitnie jest ro┬Âlin┬▒ ozdobn┬▒, gdy┬┐ jego sinozielony kolor dobrze prezentuje si├¬ na tle innych ro┬Âlin. Tworzy g├¬ste poduszki p├¬dów, z tego te┬┐ wzgl├¬du mo┬┐e by├Ž uprawiany jako ro┬Âlina okrywowa, dobrze te┬┐ nadaje si├¬ do ogródków skalnych. Istniej┬▒ odmiany o kwiatach bia┬│ych i w ró┬┐nych odcieniach koloru ró┬┐owego i czerwonego, jak równie┬┐ odmiany z kwiatami pe┬│nymi. Istniej┬▒ te┬┐ miesza├▒ce z go┬╝dzikiem postrz├¬pionym.
Sposób uprawy: rozmna┬┐any jest przez podzia┬│ k┬│┬▒cza oraz przez nasiona. Wymaga przepuszczalnej gleby, s┬│onecznego stanowiska. ┬Čle znosi susz├¬, wymaga te┬┐ cz├¬stego plewienia, gdy┬┐ ┬│atwo zarasta chwastami. Szczególnie gro┬╝ny jest perz, gdy┬┐ trudno go mechanicznie usun┬▒├Ž tak, by nie uszkodzi├Ž korzeni i k┬│┬▒czy go┬╝dzika.

Zagro┐enia i ochrona:

Ro┬Âlina obj├¬ta w Polsce ┬Âcis┬│┬▒ ochron┬▒ gatunkow┬▒. Zagro┬┐ony jest z powodu rzadkiego wyst├¬powania, a tak┬┐e wskutek niszczenia jego siedlisk. Na poszczególnych stanowiskach wyst├¬puje zwykle w niedu┬┐ej ilo┬Âci (po kilkana┬Âcie osobników)[3].

Kategorie zagro┬┐enia gatunku:
Kategoria zagro┬┐enia w Polsce wg Czerwonej listy ro┬Âlin i grzybów Polski[5]: E (wymieraj┬▒cy, krytycznie zagro┬┐ony).
Kategoria zagro┬┐enia w Polsce wg Polskiej Czerwonej Ksi├¬gi Ro┬Âlin: VU (vulnerable, nara┬┐ony).

Zasiŕg wystŕpowania:

Pochodzi ze ┬Ârodkowej i zachodniej Europy. W Polsce wyst├¬puje g┬│ównie w po┬│udniowo-zachodniej cz├¬┬Âci kraju, na ni┬┐u, jako rodzimy gatunek krajowej flory. Jest u nas gatunkiem rzadkim. Wyst├¬puje na nielicznych tylko stanowiskach na ┬Žl┬▒sku, na Wy┬┐ynie Wielkopolskiej i w Wielkopolsce. Przez Polsk├¬ przebiega pó┬│nocna i wschodnia granica jego zasi├¬gu

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa p│atka : Postrz├¬piony

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Ca┬│obrzegi

Kszta│t blaszki liÂcia : R├│wnow┬▒skie

Kszta│t blaszki liÂcia : Lancetowate

Ogonek liÂcia : Siedz┬▒cy

Kolor : Bia┬│y

Kolor : Fioletowy

Kolor : R├│┬┐owy

Okres kwitnienia

Czerwiec

Gatunek pod ochron▒

Gatunek zagro┐ony

RoÂlina uprawiana

Chamefit niezdrewnia│y

-
RODZINA Caryophyllaceae (go┬╝dzikowate) -iloŠ 36
Melandrium album(Bniec bia┬│y, Lepnica bia┬│a), Stellaria media(Gwiazdnica pospolita), Agrostemma githago(K┬▒kol polny), Spergula arvensis(Sporek polny), Gypsophila muralis(Gips├│wka polna, ┬úyszczec polny), Silene acaulis(Lepnica bez┬│odygowa), Spergularia rubra(Muchotrzew polny), Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska), Cerastium arvense(Rogownica polna), Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita), Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko┬Âcienica wodna), Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa), Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa), Moehringia trinervia(Mo┬┐ylinek tr├│jnerwowy), Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy), Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta), Silene vulgaris (Lepnica rozd├¬ta), Silene nutans(Lepnica zwis┬│a), Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony), Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana), Petrorhagia saxifraga(Go┬╝dzicznik skalnicowy), Dianthus carthusianorum(Go┬╝dzik kartuzek), Dianthus deltoides(Go┬╝dzik kropkowany), Dianthus gratianopolitanus(Go┬╝dzik l┬Âni┬▒cy), Dianthus gratianopolitanu(Go┬╝dzik siny), Dianthus plumarius(Go┬╝dzik postrz├¬piony), Gypsophila repens(┬úyszczec rozes┬│any), Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)), Armeria maritima(Zawci┬▒g pospolity), Silene baccifera (Wy┬┐pin jagodowy), Myricaria germanica (Wrze┬Ânia pobrze┬┐na┬á ), Rumex aquaticus(Szczaw wodny), Amaranthus retroflexus(Szar┬│at szorstki), Amaranthus lividus(Szar┬│at siny), Spergula morisonii(Sporek wiosenny), Viscaria vulgaris(Sm├│┬│ka pospolita),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjŕciaRODZINA Caryophyllaceae (go┬╝dzikowate) -iloŠ 36
Melandrium album(Bniec bia┬│y, Lepnica bia┬│a),
Stellaria media(Gwiazdnica pospolita),
Agrostemma githago(K┬▒kol polny),
Spergula arvensis(Sporek polny),
Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny),
Silene acaulis(Lepnica bez┬│odygowa),
Spergularia rubra(Muchotrzew polny),
Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska),
Cerastium arvense(Rogownica polna),
Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita),
Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko┬Âcienica wodna),
Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa),
Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa),
Moehringia trinervia(Mo┬┐ylinek tr├│jnerwowy),
Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy),
Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta),
Silene vulgaris (Lepnica rozdêta),
Silene nutans(Lepnica zwis┬│a),
Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony),
Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana),
Petrorhagia saxifraga(Go┬╝dzicznik skalnicowy),
Dianthus carthusianorum(Go┬╝dzik kartuzek),
Dianthus deltoides(Go┬╝dzik kropkowany),
Dianthus gratianopolitanus(Go┬╝dzik l┬Âni┬▒cy),
Dianthus gratianopolitanu(Go┬╝dzik siny),
Dianthus plumarius(Go¼dzik postrzêpiony),
Gypsophila repens(£yszczec rozes³any),
Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)),
Armeria maritima(Zawci┬▒g pospolity),
Silene baccifera (Wy┬┐pin jagodowy),
Myricaria germanica (Wrze┬Ânia pobrze┬┐na┬á ),
Rumex aquaticus(Szczaw wodny),
Amaranthus retroflexus(Szar┬│at szorstki),
Amaranthus lividus(Szar┬│at siny),
Spergula morisonii(Sporek wiosenny),
Viscaria vulgaris(Sm├│┬│ka pospolita),