Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Gorysz b¬≥otny (Ang: Hog's fennel,( £ac: Peucedanum palustre)
-
Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-04
Autor : Pacyfka99 2013-04-04

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz¬Īd selerowce
Rodzina selerowate
Rodzaj gorysz

Nazewnictwo

Gorysz b¬≥otny (Peucedanum palustre (L.) Moench) – gatunek byliny z rodziny selerowatych. W Polsce jest ¬∂rednio pospolity na ca¬≥ym ni¬Ņu i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach g√≥rskich.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, rozga¬≥√™ziona w g√≥rnej cz√™¬∂ci, d√™ta, g¬≥√™boko bruzdowana, bez tuniki ze starych li¬∂ci. Osi¬Īga wysoko¬∂√¶ 40–150 cm.
Li¶cie
2–3-krotnie pierzaste, z¬≥o¬Ņone z w¬Īskojajowatych lub lancetowatych odcink√≥w, przewa¬Ņnie ca¬≥obrzegich (czasami tylko maj¬Ī szorstkie brzegi). Liczne, lancetowate pokrywy baldachu maj¬Ī szorstkie brzegi i s¬Ī odgi√™te w d√≥¬≥. R√≥wnie¬Ņ pokrywki s¬Ī lancetowate.
Kwiaty
Zebrane w du¬Ņy baldach z¬≥o¬Ņony. Baldach ma 15–30 szorstko w¬≥ochatych szypu¬≥ i jest p¬≥aski. Kwiaty s¬Ī bia¬≥e.
Owoc
Okr¬Īg¬≥e, czerwonobrunatne i szerokooskrzydlone owocki o ¬∂rednicy 4–5 mm.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od lipca do sierpnia. Wyst√™puje na torfowiskach i mokrych ¬≥¬Īkach i w zaro¬∂lach. Gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Magnocaricion. Liczba chromosom√≥w 2n= 22

Zastosowanie:

Lecznictwo:
surowiec ro¬∂liny zawiera- olejek(g¬≥. sk¬≥adniki terpeny,m.in limonen) , zwi¬Īzki goryczowe, furanokumaryny (imperatoryna, palustryna , izopalustryna ,oksypeucedyna i in. ).
Dzia¬≥anie- lek moczop√™dny , rozkurczaj¬Īcy ,pobudzaj¬Īcy czynno¬∂ci trawienne (kumaryny , zwi¬Īzki gorzkie). Wyci¬Īgi z korzenia (sk¬≥adniki olejku ) stosowane s¬Ī jako leki przeciwbakteryjne  i wykrztu¬∂ne.

Przypisy:

W≥a∂ciwo∂ci

Typ Kwiatostanu : Baldach z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¬∂na), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K¬≥obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydzi√™giel litwor, Dzi√™giel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dzi√™giel le¬∂ny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid¬≥o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wi√™ksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku¬≥ w¬≥oski(koper w¬≥oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b¬≥otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W¬≥√≥czyd¬≥o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


Dzia¬≥anie moczop√™dneBodziszek cuchn¬Īcy
Kokoryczka wielokwiatowa
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Bez hebd
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Dzia³anie przeciwbakteryjneGorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Chmiel zwyczajny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Czosnek nied¬ľwiedzi
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Buk zwyczajny
Dzia¬≥anie rozkurczaj¬ĪceBielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bluszcz pospolity
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Barszcz zwyczajny
Biedrzeniec wielki
Mak lekarski
Dzia³anie wykrztu¶neBiedrzeniec mniejszy
Bluszcz pospolity
Fio³ek trójbarwny
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Biedrzeniec wielki
Buk zwyczajny
Poprawia trawienieArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Goryczka troje¶ciowa
Gorczyca bia³a
Barszcz zwyczajny

ZwiĪzki ro∂liny


FuranokumarynyArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Barszcz zwyczajny
ImperatorynaGorysz b³otny
IzopalustrynaGorysz b³otny
limonenGorysz b³otny
Dyptam jesionolistny
OksypeucedaninaGorysz b³otny
OlejekGorysz b³otny
Fio³ek wonny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Biedrzeniec wielki
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
PalustrynaGorysz b³otny
Substancje goryczoweGorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Zwi¬Īzki gorzkieKokornak powojnikowy
Gorysz b³otny
Goryczka troje¶ciowa
Zwi¬Īzki triterpenoweBabka zwyczajna, babka wi√™ksza
Gorysz b³otny
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona

RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(K³obuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiêksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)),
Peucedanum palustre(Gorysz b³otny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),