Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:4
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Gorczyca bia┬│a(( úac: Sinapis alba)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie├▒
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-09
Autor : Pacyfka99 2013-04-09

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró┬┐owych
Rz┬▒d kapustowce
Rodzina kapustowate
Rodzaj gorczyca
Gatunek gorczyca bia┬│a

Nazewnictwo

Gorczyca bia┬│a, gorczyca jasna (Sinapis alba) – pospolita przyprawowa ro┬Âlina nale┬┐┬▒ca do rodziny kapustowatych (Brassicaceae). Nazywana by┬│a te┬┐ ognich┬▒,krzy┬┐owe(Cruciferae). W wielu krajach jest uprawiana.

Morfologia:

£odyga
Prosto wzniesiona, rozga┬│├¬ziona i szorstko ow┬│osiona; dochodzi do 0,6 metra wysoko┬Âci, a na dobrej i odpowiednio wilgotnej ziemi nawet wy┬┐ej.
Li┬Âcie
Ogonkowe, naprzemianleg³e, s³abo ow³osione i wszystkie, w³±cznie z górnymi, pierzastodzielne, o dzia³kach nierówno i têpo z±bkowanych.
Kwiaty
Pachn┬▒ce, z┬│ocisto┬┐├│┬│te; o 4 dzia┬│kach kielicha i 4 p┬│atkach korony u┬│o┬┐onych na krzy┬┐ (st┬▒d nazwa rodziny), odchylone prawie pod k┬▒tem prostym, oraz 6 pr├¬cik├│w (4 d┬│u┬┐sze i 2 kr├│tsze) i l s┬│upek. W czasie kwitnienia wierzcho┬│ek kwiatostanu przypomina baldachogrono i ma na obwodzie kwiaty w pe┬│ni rozwoju, a w ┬Ârodku kwiaty najm┬│odsze i p┬▒czki kwiatowe.
Owoce
Krótkie okr±g³awe ³uszczyny do 4cm, mocno odchylone na zewn±trz i szorstko ow³osione. Dojrza³e ³uszczyny pêkaj±, ods³aniaj±c b³oniast± przegrodê, do której po obu stronach s± przymocowane nasiona. S± one okr±g³e, koloru jasno¿ó³tego; dojrza³e bardzo ³atwo siê osypuj±.
Korze├▒
Bia³awy, rozga³êziony.

Biologia i ekologia:

Ro┬Âlina jednoroczna. Kwitnie od ko├▒ca maja do pocz┬▒tku sierpnia. Ro┬Âlina miododajna. Ro┬Âlina truj┬▒ca.

Zastosowanie:

Ro┬Âlina lecznicza:
Surowiec zielarski: nasiona gorczycy bia┬│ej – Semen Sinapis albae (Semen Erucae). Zawieraj┬▒ 22-35% oleju, 15-18% ┬Âluzu, glikozyd synalbin├¬, bia┬│ka, sole mineralne i olejki eteryczne.

Zawiera 2,5% glukozynolatu synalbiny( pochodna izosiarkocyjanianu p-hydroksybenzylu), synapin├¬( pochodna fenylopropanu), olej t┬│usty(20-40%), zwiazki bia┬│kowe, ┬Âluzy

Dzia┬│anie: przeciwzapalne, przeczyszczaj┬▒ce, powlekaj┬▒ce, pobudzaj┬▒ce trawienie. Wodny wyci┬▒g z nasion stosuje si├¬ wewn├¬trznie w chorobach przewodu pokarmowego, nie┬┐ycie ┬┐o┬│┬▒dka i jelit, zaparciach i niestrawno┬Âci. Zewn├¬trznie wyci┬▒gi wodne s┬▒ u┬┐ywane do p┬│ukania przy zapaleniu gard┬│a i migda┬│ków, a poduszki gorczycowe (woreczek wype┬│niony nasionami) przyk┬│ada si├¬ do miejsc z bólami reumatycznymi i bol┬▒cych stawów. Dzia┬│a dra┬┐ni┬▒co na skór├¬ i b┬│ony ┬Âluzowe.
Z nasion wytwarza si├¬ olejek gorczyczny (Oleum Erucae). Charakteryzuje si├¬ on ostrym, piek┬▒cym smakiem i zapachem, który pobudza wydzielanie soku ┬┐o┬│┬▒dkowego i poprawia trawienie.
Kulinaria. Jest podstawow┬▒ ro┬Âlin┬▒, wraz z kolendr┬▒, estragonem i pieprzem, u┬┐ywan┬▒ do sporz┬▒dzania musztard i pieprzu zio┬│owego. Jest bardzo cz├¬sto stosowanym dodatkiem do wszelkich marynat, t┬│ustych mi├¬s i w├¬dlin, potraw z jaj, sera i do ró┬┐nych sosów.
Rolnictwo: m┬│ode ro┬Âliny, przed kwitnieniem, s┬▒ dobr┬▒ ro┬Âlin┬▒ paszow┬▒. Ro┬Âlina znajduje si├¬ w rejestrze ro┬Âlin uprawnych Unii Europejskiej. Ze wzgl├¬du na krótki okres wegetacji i spory przyrost masy zielonej cz├¬sto siana jako poplon w celu przeorania i wzbogacenia gleby w próchnic├¬.

Artyku┬│ pobrany z chomika adres: http://docs9.chomikuj.pl/177207064,PL,0,0,Gorczyca-bia┬│a.doc
Surowcem przyprawowym i leczniczym s┬▒ nasiona.
Zawieraj┬▒ one du┬┐┬▒ ilo┬Â├Ž t┬│uszczu, glikoalkaloid - synalbin├¬ [która pod wp┬│ywem wody rozpada si├¬ i daje olejek gorczycowy o ostrym smaku i zapachu], ┬Âluzy, zwi┬▒zki
bia┬│kowe i aminowe, flawonoidy i sole mineralne [du┬┐e ilo┬Âci siarki].
Gorczyca jako lek znana ju¿ by³a wiele tysiêcy lat przed nasz± er±.
Gorczyca nale┬┐y do leków antyseptycznych i powlekaj┬▒cych. Szczególnie jej wyci┬▒gi pobudzaj┬▒ apetyt poprzez zwi├¬kszone wydzielanie soków trawiennych.
U┬┐ywana bywa w nie┬┐ytach ┬┐o┬│┬▒dka, jelit, przy wzd├¬ciach, niedokwa┬Âno┬Âci i zaparciach.
Najcz├¬┬Âciej jest stosowana w mieszankach z innymi zio┬│ami.
Stanowi tak┬┐e lek do u┬┐ytku zewn├¬trznego jako podra┬┐niaj┬▒cy skór├¬.
W lecznictwie znajduje zastosowanie równie┬┐ olejek eteryczny.
W warunkach domowych u osób cierpi┬▒cych na oty┬│o┬Â├Ž i sta┬│e zaparcia mo┬┐na stosowa├Ž rozdrobnione nasiona: 0,5 ┬│y┬┐ki nasion zala├Ž 0,5 szkl wody - miesza├Ž i pi├Ž wieczorem.
Mo┬┐na te┬┐ pi├Ž wywar z nasion: 1 ┬│y┬┐k├¬ ca┬│ych nasion zala├Ž 1 szkl wrz┬▒tku, zostawi├Ž pod przykryciem przez 6 godz., po odcedzeniu pi├Ž go 2 razy dziennie na czczo i przed snem.

W bólach stawów, mi├¬┬Âni oraz przy nerwobólach mo┬┐na przyk┬│ada├Ž [na p┬│ótnie] rozgrzewaj┬▒ce kataplazmy ze zmielonej gorczycy z dodatkiem wody. Nale┬┐y je trzyma├Ž do momentu lekkiego zaczerwienienia skóry – u doros┬│ych do 15min, u dzieci do 3min.
Przy reumatyzmie stosuje siê czasem przyk³adanie pikowanych poduszeczek wype³nionych nasionami gorczycy.
Uwaga: do wewn┬▒trz nie nale┬┐y stosowa├Ž gorczycy w nadmiarze, szczególnie przy schorzeniach nerek, a kuracji takiej nie powinno si├¬ ci┬▒gn┬▒├Ž zbyt d┬│ugo.
W ostatnich latach nasionom gorczycy przypisuje si├¬ lecznicze w┬│a┬Âciwo┬Âci radiestezyjne.

Nasiona gorczycy s┬▒ stosowane w chorobach przewodu pokarmowego jako lek tzw ┬Âluzowy, czyli
powlekaj┬▒cy, przeciwzapalny, przeczyszczaj┬▒cy.
Wyci±g z gorczycy podaje siê przy chorobach przewodu pokarmowego takich jak
przewlek┬│e stany zapalne ┬┐o┬│┬▒dka i jelit, zaburzenia trawienia, zaparcia, choroba wrzodowa ┬┐o┬│┬▒dka i dwunastnicy.

Zewn├¬trznie s┬▒ zalecane przy zapaleniu migda┬│ków i gard┬│a [do p┬│ukania].
W lecznictwie ludowym wykorzystuje siê promieniowanie wywo³ane przez nasiona gorczycy i

stosuje si├¬ zewn├¬trznie przy bólach reumatycznych w postaci poduszek gorczycowych wype┬│nionych nasionami.
Nasiona zachowuj┬▒ zdolno┬Â├Ž promieniowania przez 4 lata.

Nasiona gorczycy zawieraj┬▒ zwi┬▒zki ┬Âluzowe [ok. 25%], olej t┬│usty [22%], glikozyd
izosiarkowocyjanowy i synalbin├¬ [ok. 2,5%] oraz szereg zwi┬▒zków bia┬│kowych i aminowych.
Surowiec ten zaliczany jest do typowych zwi┬▒zków ┬Âluzowych.
Powlekaj┬▒ one b┬│ony ┬Âluzowe ┬┐o┬│┬▒dka ┬│agodz┬▒c stany zapalne.

Spulchniaj┬▒ masy ka┬│owe w jelicie grubym u┬│atwiaj┬▒c wypró┬┐nianie.
Obecno┬Â├Ž synalbiny sprzyja wydzielaniu soku ┬┐o┬│┬▒dkowego, co przy os┬│onie zwi┬▒zków ┬Âluzowych nie powoduje podra┬┐nienia b┬│on ┬Âluzowych, a poprawia apetyt.
Surowiec: Str┬▒czyny z nasionkami. Obie odmiany gorczycy, jak i tzw. "sarepska", s┬▒ ro┬Âlinami
miododajnymi, a nasiona s┬│u┬┐┬▒: a) do wyrobu oleju, b) do wyrobu musztardy, c) w lecznictwie.
Nale┬┐y odró┬┐ni├Ž odmian├¬ gorczycy polnej, tj. pospolitej "ognichy polnej" (Sinapis arvensis), która jest pospolitym polnym chwastem, szkodliwym dla byd┬│a i koni, zw┬│aszcza, gdy ju┬┐ s┬▒ nasiona

Nasionka gorczyc zawieraj┬▒ znaczne ilo┬Âci olejku t┬│ustego (od 18 do 40 %) i surowiec ten s┬│u┬┐y te┬┐
do wydobywania z niego oleju technicznego i jadalnego. Nasiona zawieraj┬▒ oko┬│o 25% substancji
┬Âluzowatej, liczne sole mineralne, bia┬│ko, cukry i inne zwi┬▒zki oraz olejek lotny, szczególnie u gorczycy czarnej, daj┬▒cej jej tak ostry zapach i pal┬▒cy smak.
Przy roztarciu nasion z wod┬▒ wydziela si├¬ bardzo obficie olejek lotny, powoduj┬▒cy ┬│zawienie i podra┬┐nienie dróg oddechowych.
Uwaga: Nasiona, spo┬┐yte w wi├¬kszych dawkach, zw┬│aszcza tej czarnej, mog┬▒ uszkodzi├Ž nerki
i drogi moczowe powoduj┬▒c krwiomocz i bia┬│komocz, a u kobiet silne przekrwienie macicy,
za┬ w przypadku ci┬▒┬┐y nawet poronienie, w ko├▒cu pora┬┐enie o┬Ârodkowego uk┬│adu nerwowego.
Ze wzglêdu na te niebezpieczne dla naszego zdrowia dzia³anie gorczycy czarnej najlepiej nie
u┬┐ywa├Ž jej w ogóle.

Musztarda, której sk┬│adnikiem jest tak┬┐e gorczyca czarna, nale┬┐y do bardzo ostrych.
Nasiona gorczycy bia┬│ej, jako delikatniejsze i zawieraj┬▒ce du┬┐e ilo┬Âci ┬Âluzu, mog┬▒ by├Ž lecznicze, bo
spo┬┐yte w ca┬│o┬Âci p├¬czniej┬▒ i dzia┬│aj┬▒ powlekaj┬▒co na uk┬│ad trawienny, wzmagaj┬▒ perystaltyk├¬ jelit, przeciwdzia┬│aj┬▒ zaparciom, a zw┬│aszcza lecz┬▒ przewlek┬│y nie┬┐yt dróg moczowych.
Nasiona roztarte dzia┬│aj┬▒ oczywi┬Âcie mocniej.
Przede wszystkim wzmagaj± trawienie, przeciwdzia³aj± wzdêciom. Dzia³aj± te¿ lekko rozwalniaj±co.
Musztarda sporz┬▒dzona z gorczycy bia┬│ej, jako ┬│agodna, pobudza wydzielanie soków trawiennych, przy┬Âpiesza trawienie i dzia┬│a bakteriobójczo na ca┬│y uk┬│ad trawienny.
Dzi├¬ki tym w┬│a┬Âciwo┬Âciom nasiona gorczycy dodane do ogórków, grzybów w occie itp., dzia┬│aj┬▒ dezynfekuj┬▒co i bakteriobójczo, u┬│atwiaj┬▒c ich przechowywanie przez d┬│u┬┐szy czas.
Gorczyca bia┬│a s┬│u┬┐y te┬┐ jako dodatek do ró┬┐nych mi├¬s, marynat ┬Âledziowych, kapusty i innych
warzyw oraz mas┬│a ┬Âledziowego.

Surowiec zielarski: Nasienie gorczycy bia┬│ej - Semen Sinapis albae (Semen Erucae)
Sk³ad: Nasiona zawieraj± protoalkaloid synapinê oraz glikozyd izotiocyjanianowy
synalbin├¬ (od, 2 do 3%), który pod wp┬│ywem enzymu myrozynazy rozk┬│ada si├¬ do
glukozy, kwa┬Ânego siarczanu potasu i izotiocyjanianu allilu, który jest podstaw┬▒
olejku gorczycznego (Oleum Erucae) (z nasion mo┬┐na otrzyma├Ž od 20 do 30%).
Charakteryzuje si├¬ on ostrym, piek┬▒cym smakiem i zapachem, który pobudza wydzielanie soku ┬┐o┬│┬▒dkowego i poprawia trawienie.
Wodny wyci±g z nasion stosuje siê w chorobach przewodu pokarmowego, nie¿ycie ¿o³±dka i jelit,
zaparciach i niestrawno┬Âci.
Medycyna ludowa traktuje gorczycê bia³± jako ziele "promieniuj±ce", dlatego zaleca przyk³adanie
poduszek gorczycowych (woreczek wype┬│niony nasionami) do miejsc z bólami reumatycznymi i
bol┬▒cych stawów.
Kulinaria: Jest podstawow┬▒ ro┬Âlin┬▒, wraz z kolendr┬▒, estragonem i pieprzem, do sporz┬▒dzania
musztard.
Nieodzowny dodatek do wszelkich marynat.

ZmiennosŠ:

Wystêpuje w 3 podgatunkach:
Sinapis alba L. subsp. alba (synonimy: Brassica alba (L.) Rabenh., Brassica hirta Moench, Sinapis alba var. melanosperma Alef.)
Sinapis alba L. subsp. dissecta (Lag.) Simonk. (synonim Sinapis dissecta Lag)
Sinapis alba L. subsp. mairei (H. Lindb.) Maire

Zasiŕg wystŕpowania:

Rodzimy obszar jej wystêpowania to Europa Po³udniowa (Grecja, W³ochy, Portugalia i Hiszpania), Afryka Pó³nocna, Azja Zachodnia i Pakistan. Rozprzestrzeni³a siê gdzieniegdzie równie¿ poza tymi rejonami swojego pochodzenia. Obecnie wystêpuje równie¿ w Polsce jako antropofit zadomowiony.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Typ Kwiatostanu : Baldachogrono

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Z┬│o┬┐ony

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Nieparzystopierzastoz┬│o┬┐one

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Z┬▒bkowany

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie├▒

Gatunek leczniczy

RoÂlina uprawiana

Efemerofit

Terofit

-
RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -iloŠ 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity), Berteroa incana(Pyleniec pospolity), Descurainia sophia(Stulicha psia), Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa), Sinapis arvensis(Gorczyca polna), Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna), Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy), Brassica napus(Rzepak ozimy), Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ┬Âwirzepa), Thlaspi arvense(Tobo┬│ki polne), Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago┬│odygowy), Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity), Diplotaxis(Dwurz┬▒d), Arabis(G├¬si├│wka), Draba(G┬│odek), Sinapis(Gorczyca), Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity), Cheiranthus cheiri(Lak pospolity), Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity), Arabis arenosa(Rze┬┐usznik piaskowy (G├¬si├│wka piaskowa)), Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity), Erophila verna(Wiosn├│wka pospolita), Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity), Diplotaxis muralis(Dwurz┬▒d murowy), Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ), Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski), Diplotaxis tenuifolia(Dwurz┬▒d w┬▒skolistny), Arabis caucasica(G├¬si├│wka kaukaska), Arabis hirsuta(G├¬si├│wka szorstkow┬│osista), Sinapis alba(Gorczyca bia┬│a), Brassica campestris(Kapusta w┬│a┬Âciwa polna), Brassica napus(Kapusta rzepak), Camelina alyssum(Lnicznik w┬│a┬Âciwy), Dentaria bulbifera (┬»ywiec cebulkowy), Cochlearia polonica(Warzucha polska), Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna), (Rze┬┐usznik Hallera, G├¬si├│wka Hallera), Cardamine hirsuta(Rze┬┐ucha w┬│ochata), Cardamine pratensis(Rze┬┐ucha ┬│┬▒kowa), Cardamine flexuosa(Rze┬┐ucha le┬Âna), Cardamine amara(Rze┬┐ucha gorzka), Rorippa sylvestris(Rzepicha le┬Âna), Rorippa palustris(Rzepicha b┬│otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
gorczyca
Zdjŕcia


W│aÂciwoÂci roÂliny


┬Žrodek dra┬┐ni┬▒cy sk├│r├¬Bagno zwyczajne
Gorczyca bia┬│a
Ciemiernik zielony
Czosnek nied┬╝wiedzi
Chrzan pospolity
BakteriostatycznyGorczyca bia┬│a
B├│le reumatyczneGorczyca bia┬│a
Czerniec gronkowy
Choroby przewodu pokarmowegoBabka zwyczajna, babka wiêksza
Bluszczyk kurdybanek
Goryczka troje┬Âciowa
Gorczyca bia┬│a
Dziewi├¬├Žsi┬│ bez┬│odygowy
Dyptam jesionolistny
Dziewi├¬├Žsi┬│ pop┬│ocholistny
Bobrek tr├│jlistkowy
Nie┬┐yt ┬┐o┬│┬▒dkaGorczyca bia┬│a
Nie┬┐yt jelitGorczyca bia┬│a
Niestrawno┬Â├ŽGorczyca bia┬│a
Poprawia trawienieArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Gorysz pag├│rkowaty
Gorysz b┬│otny
Goryczka troje┬Âciowa
Gorczyca bia┬│a
Barszcz zwyczajny
Powlekaj┬▒cyGorczyca bia┬│a
PrzeciwzapalneArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Babka lancetowata, babka w┬▒skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bluszczyk kurdybanek
Gorczyca bia┬│a
PrzeczyszczajaceBabka ┬Ârednia
Gorczyca bia┬│a
Farbownik lekarski
Bez czarny
Bez hebd
Ciemiê¿yca bia³a
Zapalenie gard┬│aGorczyca bia┬│a
Zapalenie migda┬│k├│wGorczyca bia┬│a
ZaparcieGorczyca bia┬│a
Ciemiernik zielony

Zwi▒zki roÂliny


┬ŽluzGrzybie├▒ bia┬│y
Fio┬│ek tr├│jbarwny
Gorczyca bia┬│a
Fio┬│ek wonny
Podbia┬│ pospolity
Bez czarny
AstragalinaGorczyca bia┬│a
Glikozyd izotiocyjanianowyGorczyca bia┬│a
Glikozyd synalbinêGorczyca bia³a
Glukozynolat synalbinyGorczyca bia┬│a
Olej t┬│ustyGorczyca bia┬│a
Fenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)
Olejek eterycznyBagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bluszcz pospolity
Bodziszek cuchn┬▒cy
Kokornak powojnikowy
Fio┬│ek tr├│jbarwny
Gorysz pag├│rkowaty
Chmiel zwyczajny
Gorczyca bia┬│a
Barszcz zwyczajny
Pochodna fenylopropanuGorczyca bia┬│a
pochodna izosiarkocyjanianu p-hydroksybenzyluGorczyca bia┬│a
ProtalkoidGorczyca bia┬│a
Sole mineralneGorczyca bia┬│a
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Chrzan pospolity
SynapinaGorczyca bia┬│a
Zwi┬▒zki aminoweGorczyca bia┬│a
Zwi┬▒zki bia┬│koweBiedrzeniec mniejszy
Gorczyca bia┬│a

RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -iloŠ 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity),
Berteroa incana(Pyleniec pospolity),
Descurainia sophia(Stulicha psia),
Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa),
Sinapis arvensis(Gorczyca polna),
Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna),
Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy),
Brassica napus(Rzepak ozimy),
Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ┬Âwirzepa),
Thlaspi arvense(Tobo┬│ki polne),
Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago┬│odygowy),
Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity),
Diplotaxis(Dwurz┬▒d),
Arabis(Gêsiówka),
Draba(G┬│odek),
Sinapis(Gorczyca),
Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity),
Cheiranthus cheiri(Lak pospolity),
Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity),
Arabis arenosa(Rze¿usznik piaskowy (Gêsiówka piaskowa)),
Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity),
Erophila verna(Wiosn├│wka pospolita),
Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity),
Diplotaxis muralis(Dwurz┬▒d murowy),
Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ),
Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski),
Diplotaxis tenuifolia(Dwurz┬▒d w┬▒skolistny),
Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska),
Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista),
Sinapis alba(Gorczyca bia┬│a),
Brassica campestris(Kapusta w┬│a┬Âciwa polna),
Brassica napus(Kapusta rzepak),
Camelina alyssum(Lnicznik w┬│a┬Âciwy),
Dentaria bulbifera (¯ywiec cebulkowy),
Cochlearia polonica(Warzucha polska),
Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna),
(Rze¿usznik Hallera, Gêsiówka Hallera),
Cardamine hirsuta(Rze┬┐ucha w┬│ochata),
Cardamine pratensis(Rze┬┐ucha ┬│┬▒kowa),
Cardamine flexuosa(Rze┬┐ucha le┬Âna),
Cardamine amara(Rze┬┐ucha gorzka),
Rorippa sylvestris(Rzepicha le┬Âna),
Rorippa palustris(Rzepicha b┬│otna),