Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
FioÂłek Rivina (Ang: Viola riviniana, (Du: Hain-Veilchen, Łac: Viola riviniana)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-18
Autor : Pacyfka99 2013-04-18

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad róÂżowych
RzÂąd malpigiowce
Rodzina fioÂłkowate
Rodzaj fioÂłek
Gatunek fioÂłek Rivina

Nazewnictwo

FioÂłek Rivina (Viola riviniana) – gatunek roÂśliny z rodziny fioÂłkowatych. RoÂśnie dziko na caÂłym niemal obszarze Europy, ponadto w Azji (w Libanie) i Afryce Pó³nocnej (Algieria, Tunezja, Maroko). W Polsce pospolicie na caÂłym niÂżu i w niÂższych poÂłoÂżeniach gĂłrskich.

Morfologia:

PokrĂłj
Roœlina wieloletnia, naga lub ow³osiona, wysokoœÌ 5-30 cm. Roœlina posiada k³¹cze.
LiÂście
Sercowate na dÂługich ogonkach, zwykle uÂłoÂżone w przyziemnÂą rozetkĂŞ; ok. 2 cm dÂługoÂści. Przylistki lancetowate, frĂŞdzlowane.
Kwiaty
Lancetowate dzia³ki kielicha posiadaj¹ce prawie kwadratowe przed³u¿enie o d³ugoœci 2-3 mm. P³atki korony odwrotnie jajowate, jasnofioletowe o wielkoœci ponad 2 cm, ostroga gruba o d³ugoœci 4,5-8 mm, bia³awo lub ¿ó³tobia³o zabarwiona i z bruzdkami od spodu. Dwa najwy¿sze p³atki odstaj¹ ku górze, dwa boczne na boki, lub w dó³. Szyjka s³upka naga, pylniki o d³ugoœci 2-2,5 mm.
Owoc
Naga, trzykomorowa torebka o dÂługoÂści 9-13 mm, zawiera duÂżo nasion

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od kwietnia do maja. Nasiona z elajosomem, roznoszone przewaÂżnie przez mrĂłwki.Siedlisko: widne lasy liÂściaste i mieszane, wrzosowiska, zaroÂśla. Hemikryptofit.

Zmiennosć:

WystĂŞpuje podgatunek Viola riviniana subsp. minor (Murb. ex. E.S. Gregory) Valentine. Jest to drobna roÂślina, o koronie kwiatu dÂługoÂści do 20 mm.
Tworzy mieszaĂące z fioÂłkiem drobnym, fioÂłkiem mokradÂłowym, fioÂłkiem leÂśnym, fioÂłkiem psim, fioÂłkiem przedziwnym, fioÂłkiem wyniosÂłym

Zasięg występowania:

RoÂśnie dziko na caÂłym niemal obszarze Europy, ponadto w Azji (w Libanie) i Afryce PóÂłnocnej (Algieria, Tunezja, Maroko). W Polsce pospolicie na caÂłym niÂżu i w niÂższych poÂłoÂżeniach górskich.

Przypisy:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Wygląd blaszki liścia : Karbowany

Wygląd blaszki liścia : ZÂąbkowany

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Kształt blaszki liścia : OkrÂągÂłe

Kształt blaszki liścia : Nerkowate

Kształt blaszki liścia : Sercowaty

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

KwiecieĂą Maj

Hemikryptofit

-
RODZINA Violaceae (fioÂłkowate) -ilość 9
Viola biflora(FioÂłek dwukwiatowy), Viola arvensis(FioÂłek polny), Viola alba(FioÂłek biaÂły), Viola reichenbachiana(FioÂłek leÂśny), Viola canina(FioÂłek psi), Viola riviniana(FioÂłek Rivina), Viola tricolor(FioÂłek trĂłjbarwny), Viola odorata(FioÂłek wonny), Viola elatior(FioÂłek wyniosÂły),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Bleeksporig Bosviooltje - Viola riviniana - Common Dog-violet
ZdjęciaRODZINA Violaceae (fioÂłkowate) -ilość 9
Viola biflora(FioÂłek dwukwiatowy),
Viola arvensis(FioÂłek polny),
Viola alba(FioÂłek biaÂły),
Viola reichenbachiana(FioÂłek leÂśny),
Viola canina(FioÂłek psi),
Viola riviniana(FioÂłek Rivina),
Viola tricolor(FioÂłek trĂłjbarwny),
Viola odorata(FioÂłek wonny),
Viola elatior(FioÂłek wyniosÂły),