Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
FioÂłek psi(( Łac: Viola canina)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-30
Autor : Pacyfka99 2013-03-30

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad róÂżowych
RzÂąd malpigiowce
Rodzina fioÂłkowate
Rodzaj fioÂłek
Gatunek fioÂłek psi

Nazewnictwo

FioÂłek psi (Viola canina L.) – gatunek roÂśliny nale¿¹cy do rodziny fioÂłkowatych. WystĂŞpuje w Azji, Europie, Afryce PóÂłnocnej (Maroko) i na Grenlandii W Polsce pospolity.

Morfologia:

Pokrój
Bylina, czĂŞsto z wieloma Âłodygami, tworzÂąca kĂŞpki o wysokoÂści 3-40 cm.
ÂŁodyga
Rozga³êziona, prosta lub podnosz¹ca siê. Pod ziemi¹ k³¹cze.
LiÂście
Nie tworzy u nasady róÂżyczki liÂściowej. LiÂście jajowate; dolne tĂŞpe, dÂługoogonkowe, górne zaostrzone, krótkoogonkowe, skórzaste i ciemnozielone. Przylistki lancetowate, frĂŞdzlowane. Przylistki Âśrednich liÂści sÂą dwukrotnie krótsze od ich ogonków.
Kwiaty
Niebieskie, pÂłatki odwrotnie jajowate. Ostroga o dÂługoÂści 4-8 mm jest dwa razy dÂłuÂższa od przedÂłuÂżeĂą dziaÂłek kielicha, prosta biaÂława lub ÂżóÂłtawa. WiĂŞkszoœÌ kwiatów jest pÂłona i ma zredukowanÂą koronĂŞ. Wszystkie wy³¹cznie na Âłodydze.
Owoce
Torebka tĂŞpa.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od maja do czerwca. Siedlisko: lasy, zbocza, zaroÂśla, przydroÂża. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Nardo-Callunetea.

Zastosowanie:

Jest uprawiany jako roÂślina ozdobna.
Dawniej byÂł uÂżywany jako roÂślina lecznicza. KorzeĂą zawiera estry kwasu salicylowego.

Zmiennosć:

Tworzy mieszaĂące z fioÂłkiem drobnym, fioÂłkiem leÂśnym, fioÂłkiem mokradÂłowym, fioÂłkiem Rivina, fioÂłkiem skalnym, fioÂłkiem wyniosÂłym

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Wygląd blaszki liścia : Karbowany

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kształt blaszki liścia : Odwrotnie jajowate

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Violaceae (fioÂłkowate) -ilość 9
Viola biflora(FioÂłek dwukwiatowy), Viola arvensis(FioÂłek polny), Viola alba(FioÂłek biaÂły), Viola reichenbachiana(FioÂłek leÂśny), Viola canina(FioÂłek psi), Viola riviniana(FioÂłek Rivina), Viola tricolor(FioÂłek trĂłjbarwny), Viola odorata(FioÂłek wonny), Viola elatior(FioÂłek wyniosÂły),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Związki rośliny


Estry kwasu salicylowegoFioÂłek psi
FioÂłek wonny

RODZINA Violaceae (fioÂłkowate) -ilość 9
Viola biflora(FioÂłek dwukwiatowy),
Viola arvensis(FioÂłek polny),
Viola alba(FioÂłek biaÂły),
Viola reichenbachiana(FioÂłek leÂśny),
Viola canina(FioÂłek psi),
Viola riviniana(FioÂłek Rivina),
Viola tricolor(FioÂłek trĂłjbarwny),
Viola odorata(FioÂłek wonny),
Viola elatior(FioÂłek wyniosÂły),