Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Farbownik lekarski (Ang: Common Bugloss, (Du: Gemeine Ochsenzunge, £ac: Anchusa officinalis)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-28
Autor : Pacyfka99 2013-04-28

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rodzina ogórecznikowate
Rodzaj farbownik
Gatunek farbownik lekarski

Nazewnictwo

Farbownik lekarski (Anchusa officinalis L.) – gatunek ro¬∂liny z rodziny ogórecznikowatych.

Morfologia:

Pokrój
W pierwszym roku z ziemi wyrasta jedynie rozeta li¶ci odziomkowych. W latach nastêpnych wyrasta ³odyga z kwiatami.
£odyga
Wzniesiona, prosta, szorstko ow¬≥osiona. Osi¬Īga wysoko¬∂√¶ 30-90 cm.
Li¶cie
R√≥wnow¬Īskolancetowate lub pod¬≥ugowate i podobnie, jak ¬≥odyga szorstko ow¬≥osione.
Kwiaty
Na kr√≥tkich szypu¬≥kach. Kielich podzielony g¬≥√™biej, ni¬Ņ do po¬≥owy, podczas owocowania ma kulistawodzwonkowaty kszta¬≥t. Korona 5-krotna, zros¬≥op¬≥atkowa, o ¬∂rednicy 7-13 mm, przewa¬Ņnie purpurowofioletowa, czasami czerwona, niebieska lub bia¬≥a. Wewn¬Ītrz korony ow¬≥osione osklepki.
Owoce
Pofa³dowane i brodawkowane roz³upki.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Siedlisko: rumowiska, s¬≥oneczne stoki i wzg√≥rza, przydro¬Ņa. W uprawach rolnych jest chwastem. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla O. Onopordetalia i Ass. Onopordetum acanthii. Kwitnie od maja do pa¬ľdziernika. Kwiaty r√≥wnoczesne, owadopylne, zapylane g¬≥√≥wnie przez b¬≥onk√≥wki. Ro¬∂lina miododajna. Jest przej¬∂ciowym gospodarzem grzyba wywo¬≥uj¬Īcego chorob√™ zwan¬Ī rdz¬Ī ¬Ņyta.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski: ziele, lub ziele z korzeniem. Zawiera m.in. alkaloidy (cynoglossyna, konsolidyna) alantoninê, cholinê, antocyjany, ¶luzy, kwas krzemowy, garbniki.
Zbi√≥r i suszenie: ziele nale¬Ņy zbiera√¶ w okresie kwitnienia, korze√Ī wczesn¬Ī wiosn¬Ī lub jesieni¬Ī. Suszy√¶ w przewiewnym miejscu, w cieniu.
Dzia¬≥anie: ro¬∂lina stosowana dawniej w medycynie ludowej, najcz√™¬∂ciej w postaci naparu z ziela lub odwaru z ziela i korzenia. Napar ma dzia¬≥anie wykrztu¬∂ne, s¬≥u¬Ņy¬≥ do leczenia kaszlu i schorze√Ī oskrzeli. Ze wzgl√™du na znaczn¬Ī zawarto¬∂√¶ alkaloid√≥w stosowana rzadziej, z obawy przed przedawkowaniem.
Ro¶lina miododajna
Dawniej otrzymywano z niego czerwony barwnik alkaninê.

ZasiÍg wystÍpowania:

Pochodzi ze strefy umiarkowanej Europy oraz Turcji. W Polsce na ni¬Ņu i pogórzu wyst√™puje do¬∂√¶ pospolicie, prawdopodobnie jest archeofitem. Potocznie funkcjonuj¬Ī tak¬Ņe nazwy: wo¬≥owe ziele, wo¬≥owy j√™zyk, czerwieniec.

Przypisy:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Typ Kwiatostanu : Skrêtek

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Czerwony

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek leczniczy

Archeofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilo∂ś 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna), Pulmonaria obscura(Miodunka √¶ma), Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa), Myosotis sylvatica(Niezapominajka le¬∂na), Symphytum officinale(¬Įywokost lekarski), Echium vulgare(¬Įmijowiec zwyczajny), Myosotis palustris(Niezapominajka b¬≥otna), Phacelia tanacetifolia(Facelia b¬≥√™kitna), Anchusa officinalis(Farbownik lekarski), Asperugo procumbens(Lepczyca rozes¬≥ana), Symphytum cordatum(¬Įywokost sercowaty), Echium russicum(¬Įmijowiec czerwony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Common Bugloss (Anchusa Officinalis) / Alkanet - 2012-06-12
ZdjÍcia


W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


Owrozdzenia ¬Ņo¬≥¬ĪdkaFarbownik lekarski
Owrzodzenia dwunastnicyFarbownik lekarski
PrzeczyszczajaceBabka ¶rednia
Gorczyca bia³a
Farbownik lekarski
Bez czarny
Bez hebd
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
Przy¶piesza gojenie ranFarbownik lekarski

ZwiĪzki ro∂liny


AlantoinêFarbownik lekarski
AlkaloidyGoryczka troje¶ciowa
Czerniec gronkowy
Ciemiernik zielony
Farbownik lekarski
Bobrek trójlistkowy
Mak lekarski
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
Alkaloidy pirolizydynowePodbia³ pospolity
Farbownik lekarski
CholinaKokornak powojnikowy
Farbownik lekarski
FlawonoidyArnika górska, kupalnik górski
Babka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bodziszek cuchn¬Īcy
Kokornak powojnikowy
Grzybie√Ī bia¬≥y
Fio³ek trójbarwny
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Farbownik lekarski
Czy¶cica storzyszek
Barwinek pospolity
Bez czarny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
Zwi¬Īzki ¬∂luzoweBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Grzybie√Ī bia¬≥y
Farbownik lekarski

RODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilo∂ś 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna),
Pulmonaria obscura(Miodunka æma),
Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa),
Myosotis sylvatica(Niezapominajka le¶na),
Symphytum officinale(¬Įywokost lekarski),
Echium vulgare(¬Įmijowiec zwyczajny),
Myosotis palustris(Niezapominajka b³otna),
Phacelia tanacetifolia(Facelia b³êkitna),
Anchusa officinalis(Farbownik lekarski),
Asperugo procumbens(Lepczyca rozes³ana),
Symphytum cordatum(¬Įywokost sercowaty),
Echium russicum(¬Įmijowiec czerwony),