Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Dzwonek skupiony (Ang: Clustered bellflower, Dane's blood, (Du: Knäuel-Glockenblume, Łac: Campanula glomerata)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-13
Autor : Pacyfka99 2013-05-13

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
RzÂąd astrowce
Rodzina dzwonkowate
Rodzaj dzwonek
Gatunek dzwonek skupiony

Nazewnictwo

Dzwonek skupiony (Campanula glomerata L.) – gatunek byliny z rodziny dzwonkowatych (Campanulaceae Juss.). 

Morfologia:

ÂŁodyga
Pojedyncza, tĂŞpokanciasta, wzniesiona, o wysokoÂści 20–40 (60) cm. Jest zazwyczaj szaro owÂłosiona, rzadko tylko naga. Czasami fioletowo nabiegÂła.
LiÂście
Dolne na oskrzydlonym ogonku, o nasadzie sercowatej, zaokrÂąglonej lub uciĂŞtej. GĂłrne liÂście Âłodygowe podÂłuÂżnie lancetowate i siedzÂące.
Kwiaty
BezszypuÂłkowe, zebrane w jednÂą g³ówkĂŞ na szczycie Âłodygi. PrzewaÂżnie pod g³ówkÂą wyrastajÂą jeszcze w kÂątach liÂści pĂŞki kwiatĂłw. Kwiaty sÂą jasnofioletowe, o dÂługoÂści 1,5–3 cm. Czasami (rzadko) trafiajÂą siĂŞ kwiaty biaÂłe. Szyjka sÂłupka ma dÂługoœÌ korony, lub jest krĂłtsza. PomiĂŞdzy zatokami lancetowatych i ostro zakoĂączonych dziaÂłek kielicha brak wyrostkĂłw.
KorzeĂą
Walcowaty, krĂłtki zdrewniaÂły, skoÂśnie rosnÂący.

Biologia i ekologia:

Bylina, kwitnie od czerwca do wrzeœnia. Porasta suche ³¹ki, zaroœla, rowy. W klasyfikacji zbiorowisk roœlinnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Festuco-Brometea.

Zastosowanie:

Na rabaty, jak równieÂż w ogródkach skalnych.

Zmiennosć:

Wyró¿nia siê podgatunki
Campanula glomerata subsp. cephalotes
Campanula glomerata subsp. cervicarioides
Campanula glomerata subsp. daqingshanica
Campanula glomerata subsp. elliptica
Campanula glomerata subsp. farinosa
Campanula glomerata subsp. glomerata
Campanula glomerata subsp. hispida
Campanula glomerata subsp. serotina
Campanula glomerata subsp. subcapitata

Zasięg występowania:

Wystêpuje w Azji (od Iranu po Japoniê, na pó³noc do Syberii) i w Europie. W Ameryce Pó³nocnej zadomowiony. W Polsce doœÌ pospolity na ca³ym ni¿u i w górach.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zrosÂłopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : Karbowany

Wygląd blaszki liścia : PiÂłkowany

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Ogonek liścia : SiedzÂący

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą

Roślina skalna

Stanowisko słoneczne

Na narabaty

Hemikryptofit

-
RODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilość 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzchÂły), Campanula alpina(Dzwonek alpejski ), Campanula bononiensis(Dzwonek boloĂąski ), Campanula barbata(Dzwonek brodaty ), Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ), Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny), Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny), Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski), Campanula rotundifolia(Dzwonek okrÂągÂłolistny), Campanula serrata(Dzwonek piÂłkowany), Jasione montana(Jasieniec piaskowy), Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny), Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny), Campanula carpatica(Dzwonek karpacki), Campanula glomerata(Dzwonek skupiony), Campanula polymorpha(Dzwonek wÂąskolistny), Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista), Phyteuma spicatum(Zerwa kÂłosowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Dzwonek skupiony
ZdjęciaRODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilość 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzchÂły),
Campanula alpina(Dzwonek alpejski ),
Campanula bononiensis(Dzwonek boloĂąski ),
Campanula barbata(Dzwonek brodaty ),
Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ),
Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny),
Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny),
Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski),
Campanula rotundifolia(Dzwonek okrÂągÂłolistny),
Campanula serrata(Dzwonek piÂłkowany),
Jasione montana(Jasieniec piaskowy),
Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny),
Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny),
Campanula carpatica(Dzwonek karpacki),
Campanula glomerata(Dzwonek skupiony),
Campanula polymorpha(Dzwonek wÂąskolistny),
Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista),
Phyteuma spicatum(Zerwa kÂłosowa),