Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Dzwonek karpacki (Ang: Carpathian harebell, tussock bellflower, (Du: Karpaten-Glockenblume, Łac: Campanula carpatica)
-
Lipiec SierpieĂą
-

Czy wiesz że?.

-Dzwonek karpacki wytrzymuje temperatury do 5°C
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-30
Autor : Pacyfka99 2013-05-30

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
RzÂąd astrowce
Rodzina dzwonkowate
Rodzaj dzwonek
Gatunek dzwonek karpacki

Nazewnictwo

Dzwonek karpacki (Campanula carpatica Jacq.) – gatunek roÂśliny z rodziny dzwonkowatych (Campanulaceae). Na Âświecie ma swoje naturalne stanowiska wy³¹cznie w Karpatach, ale poza granicami Polski. Jest endemitem karpackim. W Polsce jest czĂŞsto uprawiany, jako roÂślina ozdobna.

Morfologia:

PokrĂłj
Bylina tworzÂąca luÂźne kĂŞpy wysokoÂści 15–40 cm o licznych i wiotkich, pokÂładajÂących siĂŞ lub podnoszÂących, rozga³êzionych Âłodygach. PĂŞdy nagie lub owÂłosione krĂłtkimi, szorstkimi wÂłoskami.
LiÂście
Ogonkowe. Dolne liÂście duÂże, sercowatojajowate, karbowano-piÂłkowane. GĂłrne liÂście majÂą zaokrÂąglonÂą nasadĂŞ i sÂą rĂłwnowÂąskie i caÂłobrzegie.
Kwiaty
Odmiana o biaÂłych kwiatach
Kwiaty
DuÂże, dzwonkowate, o lazurowym kolorze, wyrastajÂące pojedynczo lub po kilka na dÂługich szypuÂłkach. ZdarzajÂą siĂŞ rĂłwnieÂż kwiaty biaÂłe. Korona ma zÂąbki wciĂŞte co najwyÂżej do 1/3 dÂługoÂści. WewnÂątrz pojedynczy sÂłupek z 3 lub 4 zagiĂŞtymi znamionami. Zatoki pomiĂŞdzy zÂąbkami kielicha bez wyrostkĂłw.
Owoce
Torebka.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od lipca do wrzeÂśnia. W naturalnym swoim Âśrodowisku roÂśnie na skaÂłach, szczegĂłlnie wapiennych.

Zastosowanie:

Roœlina ozdobna. Nadaje siê szczególnie na rabaty i do ogrodów skalnych. Wymaga próchniczno-gliniastej gleby i s³onecznego lub pó³cienistego stanowiska. Mo¿na go uprawiaÌ z nasion, lub przez podzia³ bry³y korzeniowej. Zwykle sam siê rozsiewa. Je¿eli nie chcemy, aby siê rozsiewa³ w ogrodzie, po przekwitnieniu nale¿y œci¹Ì kwiatostany.

Zagrożenia i ochrona:

NajwiĂŞkszym zagroÂżeniem dla dzwonków sÂą pomrowy, które trzeba regularnie usuwaĂŚ.

Ciekawostki:

-Dzwonek karpacki wytrzymuje temperatury do 5°C

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Typ Kwiatostanu : Grono

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Wygląd blaszki liścia : Karbowany

Wygląd blaszki liścia : PiÂłkowany

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kształt blaszki liścia : Sercowaty

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Lipiec SierpieĂą

Roślina skalna

Stanowisko słoneczne

Stanowisko półcieniste

Na narabaty

Roślina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilość 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzchÂły), Campanula alpina(Dzwonek alpejski ), Campanula bononiensis(Dzwonek boloĂąski ), Campanula barbata(Dzwonek brodaty ), Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ), Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny), Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny), Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski), Campanula rotundifolia(Dzwonek okrÂągÂłolistny), Campanula serrata(Dzwonek piÂłkowany), Jasione montana(Jasieniec piaskowy), Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny), Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny), Campanula carpatica(Dzwonek karpacki), Campanula glomerata(Dzwonek skupiony), Campanula polymorpha(Dzwonek wÂąskolistny), Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista), Phyteuma spicatum(Zerwa kÂłosowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
campanula carpatica
ZdjęciaRODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilość 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzchÂły),
Campanula alpina(Dzwonek alpejski ),
Campanula bononiensis(Dzwonek boloĂąski ),
Campanula barbata(Dzwonek brodaty ),
Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ),
Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny),
Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny),
Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski),
Campanula rotundifolia(Dzwonek okrÂągÂłolistny),
Campanula serrata(Dzwonek piÂłkowany),
Jasione montana(Jasieniec piaskowy),
Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny),
Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny),
Campanula carpatica(Dzwonek karpacki),
Campanula glomerata(Dzwonek skupiony),
Campanula polymorpha(Dzwonek wÂąskolistny),
Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista),
Phyteuma spicatum(Zerwa kÂłosowa),