Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:3
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Dyptam jesionolistny (Ang: Burning bush, false dittany,, (Du: Brennender Busch, úac: Dictamnus albus)
-
-

Czy wiesz ┐e?.

-Opisany w Biblii gorej┬▒cy krzew (zwanym te┬┐ krzewem Moj┬┐esza) uto┬┐samiany bywa w┬│a┬Ânie z dyptamem jesionolistnym, poniewa┬┐ jego olejki lotne mog┬▒ ulec zapaleniu. Niektórzy leksykografowie uwa┬┐aj┬▒, ┬┐e ów ciernisty krzew gorej┬▒cy (senéh) to je┬┐yna z gatunku Rubus sanctus, cz├¬sto spotykana na terenie Syrii i w Palestynie. Wspó┬│cze┬Ânie gatunek ten nie wyst├¬puje jednak w stanie dzikim na pó┬│wyspie Synaj. Ro┬Ânie tu jednak w Klasztorze ┬Âw. Katarzyny u stóp Góry Synaj, gdzie uznawany jest za biblijny gorej┬▒cy krzew. Zdaniem innych krzewem tym móg┬│ by├Ž jaka┬ akacja, bowiem niskie, o krzaczastym pokroju drzewa z tego rodzaju s┬▒ bardzo rozpowszechnione w tym regionie. 
-Wyci┬▒g z dyptamu pojawi┬│ si├¬ w ksi┬▒┬┐ce Harry Potter i Insygnia ┬Žmierci jako eliksir zasklepiaj┬▒cy rany. 
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-27
Autor : Pacyfka99 2013-04-27

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró┬┐owych
Rz┬▒d mydle├▒cowce
Rodzina rutowate
Rodzaj dyptam
Gatunek dyptam jesionolistny

Nazewnictwo

Dyptam jesionolistny (Dictamnus albus L.),ognisty krzew – gatunek ro┬Âliny nale┬┐┬▒cy do rodziny rutowatych( Rutaceae ). W wielu krajach ┬Âwiata, r├│wnie┬┐ w Polsce jest uprawiany jako ro┬Âlina ozdobna.

Morfologia:

Pokr├│j
Bylina k³±czowa, silnie aromatyczna.K³±cze bia³awe rozga³êzione
£odyga
Zwykle pojedyncza, wysoko┬Âci 50 – 120 cm, w g├│rnej cz├¬┬Âci g├¬sto ogruczolona,wzniesiona.
Li┬Âcie
Ciemnozielone, nieparzystopierzaste, o listkach jajowatych, zaostrzonych (podobnie jak u jesionu – st┬▒d polska nazwa gatunkowa), brzegiem bardzo drobno z┬▒bkowanych.
Kwiaty
Bia┬│or├│┬┐owe lub r├│┬┐owe z ciemniejszymi ┬┐y┬│kami, nieco grzbieciste, pi├¬ciokrotne, na kr├│tkich szypu┬│kach, o ┬Ârednicy do 5 cm, zebrane w szczytowe grona. Szyjki s┬│upka oraz nitki pr├¬cik├│w s┬▒ g├¬sto ogruczolone.
Owoc
Gwie┬╝dzista 5-komorowa torebka (komory zro┬Âni├¬te tylko cz├¬┬Âciowo). Zwiera l┬Âni┬▒ce, czarne nasiona.

Biologia i ekologia:

Bylina o zdrewnia┬│ych p├¬dach, hemikryptofit. Zim┬▒ zdrewnia┬│y nadziemny p├¬d obumiera, jednak na wiosn├¬ ro┬Âlina wypuszcza nowy p├¬d. Siedlisko: suche lasy i zaro┬Âla, wzg├│rza. Kwitnie od maja do lipca.

Ro┬Âlina wydziela przez w┬│oski gruczo┬│owe du┬┐o olejk├│w eterycznych. W upalne i bezwietrzne dni po zbli┬┐eniu p┬│omienia olejki mo┬┐na zapali├Ž powoduj┬▒c kr├│tkotrwa┬│y, b┬│├¬kitny p┬│omie├▒, kt├│ry nie niszczy ro┬Âliny.

Zastosowanie:

Ro┬Âlina ozdobna uprawiana ze wzgl├¬du na swoje ┬│adne kwiaty i ┬┐ywozielony p├¬d w ogr├│dkach na rabatach.
Ro┬Âlina lecznicza: zawiera olejek eteryczny (limonen, cymol, estragol), alkaloidy (robustina, diktamnina), kumaryny (psolaren, bergapten), rytyn├¬.
Wykorzystywany r├│wnie┬┐ w perfumerii.

Zagro┐enia i ochrona:

Ro┬Âlina obj├¬ta w Polsce ┬Âcis┬│┬▒ ochron┬▒ gatunkow┬▒. Kategorie zagro┬┐enia gatunku:
Kategoria zagro┬┐enia w Polsce wg Czerwonej listy ro┬Âlin i grzyb├│w Polski: E (wymieraj┬▒cy, krytycznie zagro┬┐ony).
Kategoria zagro┬┐enia w Polsce wg Polskiej Czerwonej Ksi├¬gi Ro┬Âlin: EN (endangered, zagro┬┐ony).

Zasiŕg wystŕpowania:

Wyst├¬puje w stanie dzikim od po┬│udniowej Europy po Syberi├¬ i p├│┬│nocne rejony Chin[2]. Przez Polsk├¬ przebiega p├│┬│nocna granica zasi├¬gu dyptamu jesionolistnego. W ci┬▒gu ostatnich 100 lat podawanych by┬│o kilka miejsc wyst├¬powania tej ro┬Âliny w Polsce: dolina Wis┬│y mi├¬dzy W┬│oc┬│awkiem a ┬Žwieciem, Przedg├│rze Sudeckie, Pog├│rze Cieszy├▒skie (g├│ra Tu┬│ w gminie Golesz├│w), Wy┬┐yna ┬Žl┬▒ska i Wy┬┐yna Ma┬│opolska. Obecnie potwierdzone zosta┬│y tylko trzy stanowiska dyptamu w Polsce: rezerwat Kulin ko┬│o W┬│oc┬│awka, okolice D┬▒browy G├│rniczej oraz rejon Pi├▒czowa.

Ciekawostki:

-Opisany w Biblii gorej┬▒cy krzew (zwanym te┬┐ krzewem Moj┬┐esza) uto┬┐samiany bywa w┬│a┬Ânie z dyptamem jesionolistnym, poniewa┬┐ jego olejki lotne mog┬▒ ulec zapaleniu. Niektórzy leksykografowie uwa┬┐aj┬▒, ┬┐e ów ciernisty krzew gorej┬▒cy (senéh) to je┬┐yna z gatunku Rubus sanctus, cz├¬sto spotykana na terenie Syrii i w Palestynie. Wspó┬│cze┬Ânie gatunek ten nie wyst├¬puje jednak w stanie dzikim na pó┬│wyspie Synaj. Ro┬Ânie tu jednak w Klasztorze ┬Âw. Katarzyny u stóp Góry Synaj, gdzie uznawany jest za biblijny gorej┬▒cy krzew. Zdaniem innych krzewem tym móg┬│ by├Ž jaka┬ akacja, bowiem niskie, o krzaczastym pokroju drzewa z tego rodzaju s┬▒ bardzo rozpowszechnione w tym regionie. 
-Wyci┬▒g z dyptamu pojawi┬│ si├¬ w ksi┬▒┬┐ce Harry Potter i Insygnia ┬Žmierci jako eliksir zasklepiaj┬▒cy rany. 

Inne:

Gatunek mrozoodporny, mo┬┐e by├Ž uprawiany w strefach 3-9[3]. Wymaga gleby g┬│├¬boko uprawionej, piaszczysto-próchniczej, wapiennej o niedu┬┐ej wilgotno┬Âci oraz stanowisk s┬│onecznych. Sadzi si├¬ go grupami lub pomi├¬dzy innymi krzewami ozdobnymi. ┬Čle toleruje przesadzanie

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona wolnop┬│atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Z┬│o┬┐ony

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Nieparzystopierzastoz┬│o┬┐one

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Kszta│t blaszki liÂcia : Jajowate

Ogonek liÂcia : Siedz┬▒cy

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : Bia┬│y

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : R├│┬┐owy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochron▒

Gatunek zagro┐ony

Gatunek truj▒cy

Gatunek leczniczy

RoÂlina uprawiana

Hemikryptofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Gas Plant - dictamnus albus
Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Aceraceae (klonowate)

- Kolor bia│y
- RoÂlina chroniona
- Zagro┐one wyginiŕciem
- Truj▒ce
- Lecznicze
- r_uprawiana
- Hemikryptofit
- Korona grzbiecista
- Korona wolnop│atkowa
- Blaszki liÂcia jajowate
- LiÂcie siedzace
- LiÂcie na ogonku
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia prosty
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia z│o┐ony
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia nieparzystopierzastoz│o┐ony
- Typ ulistnienia naprzemianleg│e
- Typ kwiatostanu grono
- Kolor ┐ˇ│ty
- Kolor rˇ┐owy
- úodyga wzniesiona prosta
- Szytu blaszki liÂciowej ostry
- Owoce suche, otwieraj▒ce siŕ torebka
- Liczba p│atkˇw piŕŠ

W│aÂciwoÂci roÂliny


Choroby przewodu pokarmowegoBabka zwyczajna, babka wiêksza
Bluszczyk kurdybanek
Goryczka troje┬Âciowa
Gorczyca bia┬│a
Dziewi├¬├Žsi┬│ bez┬│odygowy
Dyptam jesionolistny
Dziewi├¬├Žsi┬│ pop┬│ocholistny
Bobrek tr├│jlistkowy
Dolegliwosci nerwoweDyptam jesionolistny
Lek homeopatycznyKokornak powojnikowy
Gorysz pag├│rkowaty
Fio┬│ek wonny
Dyptam jesionolistny
Czerniec gronkowy
Barwinek pospolity
Bez hebd
Bobrek tr├│jlistkowy
Ciemiê¿yca bia³a
Przeciw ┬┐├│┬│taczceDyptam jesionolistny
Przeciw epilepsjiDyptam jesionolistny
Przeciw paso┬┐ytom jelitowymDyptam jesionolistny
Przeciw wzdêciomDyptam jesionolistny
Wywo┬│uje skurcze mi├¬┬Âni g┬│adkich macicyDyptam jesionolistny

Zwi▒zki roÂliny


Alkaloid dyktaminêDyptam jesionolistny
EnetolDyptam jesionolistny
GoryczeDyptam jesionolistny
Barwinek pospolity
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
limonenGorysz b┬│otny
Dyptam jesionolistny
Olejek lotnyDyptam jesionolistny
TerpenyChmiel zwyczajny
Dyptam jesionolistny

RODZINA Aceraceae (klonowate) -iloŠ 1
Dictamnus albus(Dyptam jesionolistny),