Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Czosnek skalny(( Łac: Allium montanum)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-07-14
Autor : Pacyfka99 2013-07-14

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd szparagowce
Rodzina czosnkowate
Rodzaj czosnek
Gatunek czosnek skalny

Nazewnictwo

Czosnek skalny (Allium montanum) – gatunek roÂśliny nale¿¹cy do rodziny czosnkowatych potocznie zwany parzÂątkÂą (l.poj. parzÂątka). WedÂług nowszych ujĂŞĂŚ taksonomicznych jest to synonim podgatunku Allium senescens L. subsp. montanum (Fr.) Holub Folia Geobot. Phytotax. 5:341. 1970[2]. 

Morfologia:

ÂŁodyga
WyksztaÂłca siĂŞ w postaci tzw. piĂŞtki w cebuli podziemnej i obÂłego g³¹bika zwieĂączonego kwiatostanem w czasie kwitnienia. W górnej czĂŞÂści g³¹bik jest spÂłaszczony i kanciasty, ma wysokoœÌ 5-30(50) cm.
CzêœÌ podziemna
Liczne, cienkie i prawie ob³e cebule wyrastaj¹ce na skoœnym k³¹czu.
LiÂście
Tylko odziomkowe, pÂłaskie, równowÂąskie, o szerokoÂści 2-3 mm i 5-11 nerwach.
Kwiaty
Zebrane w kulisty, gĂŞsty baldach prosty bez cebulek. WystĂŞpujÂą 2-3 jajowate, trwaÂłe okrywy, 2-3-krotnie krótsze od kwiatostanu. SzypuÂłki kwiatów sÂą gÂładkie i 2-4 razy dÂłuÂższe od kwiatów. DziaÂłki okwiatu koloru liliowego lub róÂżowego, o dÂługoÂści 5-6 mm. PrĂŞciki o nitkach bez zÂąbków, duÂżo dÂłuÂższe od dziaÂłek .

Biologia i ekologia:

Bylina, geofit. Kwitnie w lipcu i sierpniu. Liczba chromosomów 2n=32. WystĂŞpuje na suchych i skalistych miejscach, gÂłównie na skaÂłach i naskalnych murawach. Gatunek charakterystyczny dla zwiÂązku zespoÂłów (All.) Seslerio-Festucion duriusculae i Ass. Carici sepervirentis-Festucetum (regionalnie)[4].

Zmiennosć:

WystĂŞpuje w prawie caÂłej Europie[2]. W Polsce wystĂŞpuje gÂłównie na poÂłudniu, szczególnie w Tatrach i Pieninach. RoÂślina rzadka w naturze. Uprawiana i stosowana jako przyprawa w kuchni regionalnej, miĂŞdzy innymi podkarpackiej[3].

Biblioghrafia:

Właściwości

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Okres kwitnienia

Geofit

-
RODZINA Alliaceae (czosnkowate) -ilość 3
Allium schoenoprasum(Czosnek szczypiorek), Allium ursinum(Czosnek niedÂźwiedzi), Allium montanum(Czosnek skalny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Alliaceae (czosnkowate)

- Typ kwiatostanu baldaszek


RODZINA Alliaceae (czosnkowate) -ilość 3
Allium schoenoprasum(Czosnek szczypiorek),
Allium ursinum(Czosnek niedÂźwiedzi),
Allium montanum(Czosnek skalny),