Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Ciemiernik zielony( (Du: Gr√ľne Nieswurz, £ac: Helleborus viridis)
-
Luty Marzec Kwiecie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

-Ciemiernik zielony kwitnie od po¬≥owy zimy  do lata (je¬∂li nie ma ¬∂niegu)
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-28
Autor : Pacyfka99 2013-04-28

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz¬Īd jaskrowce
Rodzina jaskrowate
Rodzaj ciemiernik
Gatunek ciemiernik zielony

Nazewnictwo

Ciemiernik zielony (Helleborus viridis L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae).¬†

Morfologia:

£odyga
Dochodzi do 20–40 cm wysoko¬∂ci, pojedyncza lub rozga¬≥√™ziona.
Li¶cie
Przewa¬Ņnie wyrastaj¬Ī od k¬≥¬Īcza. Blaszka li¬∂ciowa sk¬≥ada si√™ z 7–13 o odcinkach lancetowatych, na ca¬≥ym brzegu z¬Ībkowanych odcink√≥w.Li¬∂cie ¬≥odygowe o nasadach pochwiastych, podzielone i zaz√™bione, na og√≥¬≥ podobne do odziomkowych.
Kwiaty
Zebrane w rozga¬≥√™ziony i ulistniony kwiatostan, kt√≥ry sk¬≥ada si√™ przewa¬Ņnie z 2 lub 3 zielonych lub ¬Ņ√≥¬≥tozielonych kwiat√≥w. Szerokie listki okwiatu zachodz¬Ī brzegami na siebie.Zwykle o 5 p¬≥atkach szerokojajowatych zachodz¬Īcych na siebie. Kwitnie od lutego do kwietnia.
Owoc
Du¬Ņe mieszki bez dzi√≥bka o d¬≥ugo¬∂ci 25–28 mm.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Siedlisko: g√≥rskie lasy lub zaro¬∂la na wilgotnych lub wapiennych glebach. Ro¬∂lina truj¬Īca. Liczba chromosom√≥w 2n = 32
Surowiec zawiera: ok. 0.1% heleboryny(saponina), glikzydy ¬†bufadienolidowe (0.47-1.01% helebryny), alkaloidy celiamin√™,sprintialamin√™ i sprintilin√™. Helebryna ¬†i in. bufadienolidy dzia¬≥aj¬Ī jak in.->glikozydy nasercowe.

Zastosowanie:

  • Ro¬∂lina ozdobna: uprawiana ze wzgl√™du na sw√≥j nietypowy okres kwitnienia – od po¬≥owy zimy (je¬∂li nie ma ¬∂niegu) do lata. Naj¬≥adniej wygl¬Īda sadzona w grupach pomi√™dzy drzewami lub krzewami. Mo¬Ņna j¬Ī te¬Ņ uprawia√¶ w doniczkach na tarasach, balkonach.
  • Preparaty otrzymywane z ciemiernika zielonego znajduj¬Ī zastosowanie w medycynie. Ze wzgl√™du na silne w¬≥asno¬∂ci truj¬Īce tej ro¬∂liny wolno j¬Ī stosowa√¶ celach leczniczych tylko pod kontrol¬Ī lekarza.
  • W lecznictwie ludowym k¬≥¬Īcze ciemiernika zielonego stosowano przeciw zaparciom, robakom i md¬≥o¬∂ciom . Poniewa¬Ņ heleboryna silnie dra¬Ņni sk√≥r√™ i b¬≥ony ¬∂luzowe, ciemiernik zielony zaliczany jest do ro¬∂lin toksycznych.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wystêpuje w stanie dzikim w po³udniowo-zachodniej i zachodniej Europie, na pó³nocy siêga do Anglii, a na wschodzie do Szwajcarii i Austrii. W Polsce jest uprawiany jako ro¶lina ozdobna, czasami dziczeje (efemerofit).

Ciekawostki:

-Ciemiernik zielony kwitnie od po¬≥owy zimy  do lata (je¬∂li nie ma ¬∂niegu)

W≥a∂ciwo∂ci

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Luty Marzec Kwiecie√Ī

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Stanowisko s≥oneczne

Stanowisko pů≥cieniste

Ro∂lina uprawiana

Efemerofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty), Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdroj√≥wka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop¬≥on wiosenny), Caltha palustris(Knie√¶ b¬≥otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz¬≥ogowy, jaskier rozes¬≥any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knie√¶ b¬≥otna g√≥rska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny¬†), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo¬≥dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzi√≥baty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


¬¶rodek dra¬Ņni¬Īcy sk√≥r√™Bagno zwyczajne
Gorczyca bia³a
Ciemiernik zielony
Czosnek nied¬ľwiedzi
Chrzan pospolity
Dzia¬≥a dra¬Ņni¬Īco na b¬≥ony ¬∂luzoweCiemiernik zielony
Przeciw md³o¶ciomCiemiernik zielony
Przeciw robakomCiemiernik zielony
ZaparcieGorczyca bia³a
Ciemiernik zielony

ZwiĪzki ro∂liny


AlkaloidyGoryczka troje¶ciowa
Czerniec gronkowy
Ciemiernik zielony
Farbownik lekarski
Bobrek trójlistkowy
Mak lekarski
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
CeliaminaCiemiernik zielony
GlikozydyFio³ek wonny
Ciemiernik zielony
Bez czarny
Glikozydy bufadienolidoweCiemiernik zielony
HeleborynyCiemiernik zielony
HelebrynyCiemiernik zielony
SaponinyFio³ek wonny
Ciemiernik zielony
Bez hebd
Biedrzeniec wielki
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
SprintilaminêCiemiernik zielony
SprintilinêCiemiernik zielony

RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),