Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Brodawnik zwyczajny( (Du: Steifhaariger LĂśwenzahn, Łac: Leontodon hispidus)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-06-18
Autor : Pacyfka99 2013-06-18

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
RzÂąd astrowce
Rodzina astrowate
Podrodzina Cichorioideae
Rodzaj brodawnik
Gatunek brodawnik zwyczajny

Nazewnictwo

Brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus L.) – gatunek roÂśliny nale¿¹cej do rodziny astrowatych. 

Morfologia:

ÂŁodyga
Prosta, nie rozga³êziona jak u brodawnika jesiennego. WysokoœÌ 10-40 cm. Pod gÂłówkÂą kwiatowÂą wyraÂźnie zgrubiaÂła, z 1-2 Âłuskowatymi liœÌmi.
LiÂście
Zatokowo zÂąbkowane, z rozwidlonymi i gwiazdkowatymi wÂłoskami. Czasami nagie, szarozielone.
Kwiaty
Koszyczek o Âśrednicy 2-4cm, przewaÂżnie pochylony w dóÂł przed rozkwitniĂŞciem. Po przekwitniĂŞciu zwisÂły z wierzchoÂłkiem Âłodygi. Kwiaty otwierajÂą siĂŞ wczesnym rankiem, a zamykajÂą siĂŞ po poÂłudniu.

Biologia i ekologia:

Bylina. Kwitnie od maja do lipca/sierpnia. Porasta ³¹ki, ¿yzne gleby. Roœnie do wysokoœci 2000 m n.p.m. W klasyfikacji zbiorowisk roœlinnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Thlaspietea rotundifolii i Molinio-Arrhenatheretea[3].

Zastosowanie:

LiÂście i kwiaty sÂą jadalne.

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje w prawie caÂłej Europie oraz na Kaukazie, w Iraku, Iranie i Turcji[2]. W Polsce jest pospolity na niÂżu i w górach.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zrosÂłopÂłatkowa

Budowa kwiatka : Kwiat jĂŞzykowaty

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Wygląd blaszki liścia : ZÂąbkowany

Wielkość wcięcia blaszki : Dzielna

Ogonek liścia : SiedzÂący

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik

Gatunek jadalny

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jĂŞzyczkokwiatowe]) -ilość 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)), Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek), Sonchus arvensis(Mlecz polny), Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik), (Lniczka ma³a), Vinca minor(Barwinek pospolity), Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy), Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny), Hieracium murorum(Jastrzêbiec leœny), Hieracium aurantiacum(Jastrzêbiec pomaraùczowy), Hieracium echioides(Jastrzêbiec ¿mijowcowaty), Tragopogon dubius(Kozibród wielki), Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski), Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski), Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ), Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny), Arnoseris minima(Ch³odek drobny), Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Brodawnik zwyczajny
ZdjęciaPODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jĂŞzyczkokwiatowe]) -ilość 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)),
Hieracium pilosella(JastrzĂŞbiec kosmaczek),
Sonchus arvensis(Mlecz polny),
Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik),
(Lniczka maÂła),
Vinca minor(Barwinek pospolity),
Menyanthes trifoliata(Bobrek trĂłjlistkowy),
Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny),
Hieracium murorum(JastrzĂŞbiec leÂśny),
Hieracium aurantiacum(JastrzĂŞbiec pomaraĂączowy),
Hieracium echioides(JastrzĂŞbiec Âżmijowcowaty),
Tragopogon dubius(KozibrĂłd wielki),
Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski),
Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski),
Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ),
Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny),
Arnoseris minima(ChÂłodek drobny),
Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),