Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Bodziszek leÂśny (Ang: Wood cranesbill, woodland geranium, (Du: Wald-Storchschnabel, Łac: Geranium sylvaticum)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-06-18
Autor : Pacyfka99 2013-06-18

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klasa okrytonasienne
RzÂąd bodziszkowce
Rodzina bodziszkowate
Rodzaj bodziszek
Gatunek bodziszek leÂśny

Nazewnictwo

Bodziszek leÂśny (Geranium sylvaticum L.) – gatunek roÂśliny nale¿¹cy do rodziny bodziszkowatych. 

Morfologia:

ÂŁodyga
Wzniesiona, prosta, rozga³êziajÂąca siĂŞ, o wysokoÂści 30-60 (90) cm. W górnej czĂŞÂści jest odstajÂąco owÂłosiona.
LiÂście
Dolne sÂą 7-dzielne, o rombowych, nacinanych i pojedynczo piÂłkowanych odcinkach.
Kwiaty
Na szypuÂłkach stale wyprostowanych. Z kaÂżdej szypuÂłki wyrasta 2 lub wiĂŞcej kwiatów. SÂą to kwiaty promieniste, 5-krotne, o purpurowofioletowych pÂłatkach 1,5÷2 razy dÂłuÂższych od dziaÂłek kielicha. PÂłatki sÂą doÂłem owÂłosione. Nitki prĂŞcików majÂą lancetowatÂą, stopniowo zwĂŞÂżajÂącÂą siĂŞ nasadĂŞ.
Owoc
RozÂłupnia zawierajÂąca gÂładkie rozÂłupki. OÂści rozÂłupek podczas dojrzewania Âłukowato odginajÂą siĂŞ.

Biologia i ekologia:

Bylina. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Siedlisko: lasy liÂściaste, zaroÂśla, ³¹ki; hemikryptofit. W Karpatach wystĂŞpuje aÂż po piĂŞtro alpejskie. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Betulo-Adenostyletea[2]. Liczba chromosomów 2n=28.

Zasięg występowania:

Pochodzi z Azji i Europy[1]. W Polsce wystĂŞpuje na wiĂŞkszoÂści terytorium, choĂŚ niezbyt licznie, a w niektórych rejonach nie jest spotykany w ogóle. 
Siedlisko:ZioÂłoroÂśla, pastwiska górskie, lasy liÂściaste i mieszane, ³êgi

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Stopień złożenia liścia : Prosty

Stopień złożenia liścia : DÂłoniastozÂłoÂżony

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Typy ulistnienia : NaprzeciwlegÂłe

Wielkość wcięcia blaszki : Dzielna

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Hemikryptofit

-
RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilość 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita), Geranium pusillum(Bodziszek drobny), Geranium robertianum(Bodziszek cuchn¹cy), Geranium phaeum(Bodziszek ¿a³obny), Geranium palustre(Bodziszek b³otny), Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony), Geranium molle(Bodziszek kosmaty), Geranium sylvaticum(Bodziszek leœny), Geranium pratense(Bodziszek ³¹kowy), Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski), Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi), Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Wood Cranesbill - Geranium sylvaticum
Zdjęcia


Wspólne cechy dla Geraniaceae (bodziszkowate)

- Korona wolnopłatkowa


RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilość 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita),
Geranium pusillum(Bodziszek drobny),
Geranium robertianum(Bodziszek cuchnÂący),
Geranium phaeum(Bodziszek ÂżaÂłobny),
Geranium palustre(Bodziszek bÂłotny),
Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony),
Geranium molle(Bodziszek kosmaty),
Geranium sylvaticum(Bodziszek leÂśny),
Geranium pratense(Bodziszek ³¹kowy),
Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski),
Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi),
Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),