Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Bodziszek kosmaty (Ang: Dove's-foot Crane's-bill, (Du: Weicher Storchschnabel, Łac: Geranium molle)
-
Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-06-18
Autor : Pacyfka99 2013-06-18

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad róÂżowych
RzÂąd bodziszkowce
Rodzina bodziszkowate
Rodzaj bodziszek
Gatunek bodziszek kosmaty

Nazewnictwo

Bodziszek kosmaty (Geranium molle L.) – gatunek roÂśliny z rodziny bodziszkowatych.

Morfologia:

RoÂślina jednoroczna. RoÂśnie na sÂłonecznych, suchych wrzosowiskach, murawach na podÂłoÂżu wapiennym, w rumowiskach.

Biologia i ekologia:

ÂŁodyga
PodnoszÂąca siĂŞ lub wzniesiona o wysokoÂści od 10 do 30 cm, pokryta miĂŞkkimi wÂłoskami.
LiÂście
ZaokrÂąglone skÂładajÂące siĂŞ z 7-9 listków, owÂłosione, dolne liÂście ogonkowe, górne siedzÂące.
Kwiaty
Jasnoczerwone o Âśrednicy ok. 1 cm. Kwitnie od maja do wrzeÂśnia.
Owoce
RozÂłupnia

Zasięg występowania:

Rodzimym obszarem jego wystĂŞpowania jest Europa, Afryka PóÂłnocna oraz Azja Zachodnia, Kaukaz u i Indie, ale rozprzestrzeniÂł siĂŞ takÂże w Australii, na Azorach i niektórych rejonach Afryki i Ameryki PóÂłnocnej i PoÂłudniowej[2]. W Polsce jest niezbyt pospolitym archeofitem[3].
WystĂŞpuje w caÂłej Europie. W Polsce zadomowiony, na caÂłym niÂżu, antropofit.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Budowa płatka : G³êboko wciĂŞte

Stopień złożenia liścia : Prosty

Stopień złożenia liścia : DÂłoniastozÂłoÂżony

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Typy ulistnienia : NaprzeciwlegÂłe

Wielkość wcięcia blaszki : Dzielna

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Czerwony

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik

Roślina dwuletnia

Roślina jednoroczna

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilość 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita), Geranium pusillum(Bodziszek drobny), Geranium robertianum(Bodziszek cuchn¹cy), Geranium phaeum(Bodziszek ¿a³obny), Geranium palustre(Bodziszek b³otny), Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony), Geranium molle(Bodziszek kosmaty), Geranium sylvaticum(Bodziszek leœny), Geranium pratense(Bodziszek ³¹kowy), Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski), Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi), Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Dovesfoot Cranesbill / Dovesfoot Geranium (Geranium Molle) - 2012-05-05
Zdjęcia


Wspólne cechy dla Geraniaceae (bodziszkowate)

- Korona wolnopłatkowa


RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilość 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita),
Geranium pusillum(Bodziszek drobny),
Geranium robertianum(Bodziszek cuchnÂący),
Geranium phaeum(Bodziszek ÂżaÂłobny),
Geranium palustre(Bodziszek bÂłotny),
Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony),
Geranium molle(Bodziszek kosmaty),
Geranium sylvaticum(Bodziszek leÂśny),
Geranium pratense(Bodziszek ³¹kowy),
Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski),
Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi),
Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),