Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Dzwonek rozpierzch¬≥y (Ang: Spreading Bellflower,( £ac: Campanula patula)
-
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-05-03
Autor : Goslawa 2010-05-03

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: astrowce
Rodzina: dzwonkowate
Rodzaj: dzwonek
Gatunek: dzwonek rozpierzch³y

Nazewnictwo

SIEDLISKO: ¬£¬Īki, polany, widne lasy i parki. OKRES KWITNIENIA: Maj - lipiec. WYSOKO¬¶√Ü: 30 - 60 cm Gatunek pospolity na terenie ca¬≥ej Polski. ¬£odyga wzniesiona lub podnosz¬Īca si√™, u do¬≥u kr√≥tko ow¬≥osiona wysoko¬∂√¶ do 30-60 cm. Li¬∂cie dolne pod¬≥u¬Ņnie ¬≥opatkowate i karbowane, zw√™¬Ņaj¬Īce si√™ w ogonek, ¬≥odygowe lancetowate, siedz¬Īce. Owoce-torebka otwieraj¬Īca si√™ 3 otworkami w g√≥rnej cz√™¬∂ci. Nasiona ma¬≥e i b¬≥yszcz¬Īce. Kwitnie od maja do lipca.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona lub podnosz¬Īca si√™, u do¬≥u kr√≥tko ow¬≥osiona, czterograniasta. W obr√™bie kwiatostanu rozga¬≥√™ziona, ob¬≥a i w dolnej cz√™¬∂ci ow¬≥osiona. Dorasta do 30–60 cm,
Li¶cie
Dolne pod¬≥u¬Ņnie ¬≥opatkowate i karbowane, zw√™¬Ņaj¬Īce si√™ w ogonek, ¬≥odygowe lancetowate, siedz¬Īce. W cz√™¬∂ci kwiatostanowej li¬∂ci przechodz¬Ī w lancetowate lub r√≥wnow¬Īskie podsadki.
Kwiaty
Promieniste, niebieskoliliowe, rzadko bia¬≥e, o rozpostartych z¬Ībkach, o d¬≥ugo¬∂ci 1,2–2,5 cm. Podczas s¬≥onecznej pogody s¬Ī wzniesione, w nocy i podczas deszczu pochylone. Kielich 5- dzia¬≥kowy, nagi lub ow¬≥osiony. Lejkowata korona d¬≥ugo¬∂ci oko¬≥o 2 cm, z ciemniejszymi nerwami, 5 pr√™cik√≥w o jajowato rozszerzonych w dolnej cz√™¬∂ci nitkach, 1 s¬≥upek z tr√≥j¬≥atkowym znamieniem.
Owoce
Torebka otwieraj¬Īca si√™ 3 otworkami w g√≥rnej cz√™¬∂ci. Otworki te przykryte s¬Ī klapkami, kt√≥re zamykaj¬Ī si√™ w czasie deszczu. Nasiona ma¬≥e i b¬≥yszcz¬Īce.
Korze√Ī
Bia³y, wrzecionowaty.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Typ Kwiatostanu : Wiecha

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : ¬£opatkowate

£odyga przekrůj : Czterokanciasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Ro∂lina dwuletnia

Hemikryptofit

-
RODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilo∂ś 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzch¬≥y), Campanula alpina(Dzwonek alpejski ), Campanula bononiensis(Dzwonek bolo√Īski ), Campanula barbata(Dzwonek brodaty ), Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ), Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny), Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny), Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski), Campanula rotundifolia(Dzwonek okr¬Īg¬≥olistny), Campanula serrata(Dzwonek pi¬≥kowany), Jasione montana(Jasieniec piaskowy), Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny), Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny), Campanula carpatica(Dzwonek karpacki), Campanula glomerata(Dzwonek skupiony), Campanula polymorpha(Dzwonek w¬Īskolistny), Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista), Phyteuma spicatum(Zerwa k¬≥osowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Dzwonek rozpierzch√Ö‚Äöy
ZdjÍciaRODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilo∂ś 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzch³y),
Campanula alpina(Dzwonek alpejski ),
Campanula bononiensis(Dzwonek bolo√Īski ),
Campanula barbata(Dzwonek brodaty ),
Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ),
Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny),
Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny),
Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski),
Campanula rotundifolia(Dzwonek okr¬Īg¬≥olistny),
Campanula serrata(Dzwonek pi³kowany),
Jasione montana(Jasieniec piaskowy),
Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny),
Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny),
Campanula carpatica(Dzwonek karpacki),
Campanula glomerata(Dzwonek skupiony),
Campanula polymorpha(Dzwonek w¬Īskolistny),
Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista),
Phyteuma spicatum(Zerwa k³osowa),