Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Bodziszek czerwony (Ang: Bloody cranesbill , (Du: Blutroter Storchschnabel, Łac: Geranium sanguineum)
-
Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-

Czy wiesz że?.

-ÂŁaciĂąska nazwa bodziszków (Geranium) pochodzi od greckiego sÂłowa geranos oznaczajÂącego Âżurawia. RzeczywiÂście, ich spiczasto zakoĂączone owoce podobne sÂą do wzniesionego dzioba tego szlachetnego ptaka. Angielska nazwa bodziszków, cranesbill, oznacza po prostu „Âżurawi dziób”.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-28
Autor : Pacyfka99 2013-04-28

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad róÂżowych
RzÂąd bodziszkowce
Rodzina bodziszkowate
Rodzaj bodziszek
Gatunek bodziszek czerwony

Nazewnictwo

Bodziszek czerwony, b. krwisty (Geranium sanguineum L.) – gatunek roÂśliny wieloletniej z rodziny bodziszkowatych. 

Morfologia:

ÂŁodyga
£odyga wzniesiona lub ponosz¹ca siê, odstaj¹co ow³osiona. WysokoœÌ 10-50 cm. Pod ziemi¹ grube k³¹cze.
LiÂście
W zarysie okrÂągÂławe, do 5 cm Âśrednicy. Dolne sÂą dÂłoniasto 7-dzielne. Odcinki ostatniego rzĂŞdu sÂą rĂłwnowÂąskolancetowate, caÂłobrzegie.
Kwiaty
WyrastajÂą pojedynczo na odstajÂąco owÂłosionych szypuÂłkach. MajÂą ÂśrednicĂŞ 2,5-4,0 cm, kolor krwistoczerwony. PÂłatki korony wyciĂŞte, dwukrotnie dÂłuÂższe od kielicha, nitki prĂŞcikĂłw rĂłwnomiernie zwĂŞÂżajÂą siĂŞ.
Owoce
RozÂłupka o oÂściach po dojrzeniu Âłukowato odginajÂących siĂŞ i Âślimakowato zwijajÂących.
Gatunek podobny
Bodziszek bÂłotny ma kwiaty wyrastajÂące w parach i roÂśnie w miejscach wilgotnych.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. WystĂŞpuje w miejscach kamienistych, na suchych zboczach, w zaroÂślach, w widnych lasach, na sÂłonecznych skrajach lasĂłw. Preferuje lekko zasadowe gleby. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla zwiÂązku (All.) Geranion sanguinei. Kwitnie od maja do wrzeÂśnia. Kwiaty czĂŞÂściowo przedprÂątne, czĂŞÂściowo rĂłwnoczesne, zapylane przez bÂłonkĂłwki i muchĂłwki, albo samopylne.

Zastosowanie:

Roœlina ozdobna. Jest uprawiany dla swoich piêknych kwiatów. Wymaga s³onecznego lub pó³cienistego stanowiska, Nie potrzebuje gleby ¿yznej i próchnicznej, lubi gleby piaszczysto-gliniaste lub ¿wirowate o odczynie lekko zasadowym. Nadaje siê tak¿e jako roœlina okrywowa, ale pe³ne zwarcie osi¹ga dopiero po kilku latach. Raz posadzony roœnie przez wiele lat.

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje w Europie, Azji Mniejszej i na Kaukazie, jest teÂż uprawiany w wielu krajach. W Polsce wystĂŞpuje na caÂłym niÂżu, ale nie jest zbyt pospolity. W gĂłrach jest bardzo rzadki.

Ciekawostki:

-ÂŁaciĂąska nazwa bodziszków (Geranium) pochodzi od greckiego sÂłowa geranos oznaczajÂącego Âżurawia. RzeczywiÂście, ich spiczasto zakoĂączone owoce podobne sÂą do wzniesionego dzioba tego szlachetnego ptaka. Angielska nazwa bodziszków, cranesbill, oznacza po prostu „Âżurawi dziób”.

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Stopień złożenia liścia : Prosty

Stopień złożenia liścia : DÂłoniastozÂłoÂżony

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Typy ulistnienia : NaprzeciwlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Kształt blaszki liścia : OkrÂągÂłe

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Czerwony

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Roślina skalna

Stanowisko słoneczne

Stanowisko półcieniste

Roślina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilość 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita), Geranium pusillum(Bodziszek drobny), Geranium robertianum(Bodziszek cuchn¹cy), Geranium phaeum(Bodziszek ¿a³obny), Geranium palustre(Bodziszek b³otny), Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony), Geranium molle(Bodziszek kosmaty), Geranium sylvaticum(Bodziszek leœny), Geranium pratense(Bodziszek ³¹kowy), Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski), Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi), Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Bloody Cranesbill (Geranium Sanquineum) - 2012-05-19
Zdjęcia


Wspólne cechy dla Geraniaceae (bodziszkowate)

- Korona wolnopłatkowa


RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilość 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita),
Geranium pusillum(Bodziszek drobny),
Geranium robertianum(Bodziszek cuchnÂący),
Geranium phaeum(Bodziszek ÂżaÂłobny),
Geranium palustre(Bodziszek bÂłotny),
Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony),
Geranium molle(Bodziszek kosmaty),
Geranium sylvaticum(Bodziszek leÂśny),
Geranium pratense(Bodziszek ³¹kowy),
Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski),
Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi),
Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),