Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Bodziszek b¬≥otny( (Du: Sumpf-Storchschnabel, £ac: Geranium palustre)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-11
Autor : Pacyfka99 2013-05-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd bodziszkowce
Rodzina bodziszkowate
Rodzaj bodziszek
Gatunek bodziszek b³otny

Nazewnictwo

Bodziszek b³otny (Geranium palustre L.) Рgatunek ro¶liny wieloletniej z rodziny bodziszkowatych. 

Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina zielna o wysoko¬∂ci 60 cm, tworz¬Īca k√™py. Zewn√™trznie bardzo podobna do bodziszka ¬≥¬Īkowego, przewa¬Ņnie mniejsza od niego. Nie posiada te¬Ņ w¬≥osk√≥w gruczo¬≥owych, lecz pokryta jest szczeciniastymi, zwr√≥conymi w d√≥¬≥ i przylegaj¬Īcymi w¬≥oskami.
£odyga
Podnosz¬Īca si√™, rozga¬≥√™ziona od nasady, ow¬≥osiona szorstko i ulistniona.
Li¶cie
Li¬∂cie d¬≥oniasto 3–7 – dzielne, o szerokich i z¬Ībkowanych odcinkach. Posiadaj¬Ī w nasadzie dwa, zro¬∂ni√™te ze sob¬Ī przylistki.
Kwiaty
Wyrastaj¬Ī po dwa na szczycie ¬≥odygi na d¬≥ugich szypu¬≥kach. S¬Ī to kwiaty promieniste o ¬∂rednicy do 3,5 cm o czerwonopurpurowych, nieznacznie wyci√™tych p¬≥atkach korony znacznie d¬≥u¬Ņszych od dzia¬≥ek kielicha. Po przekwitni√™ciu p¬≥atki zmieniaj¬Ī kolor na niebieskoczerwony. Wyrastaj¬Ī na ow¬≥osionych i wzniesionych do g√≥ry szypu¬≥kach, kt√≥re po przekwitni√™ciu zwisaj¬Ī w d√≥¬≥. W trakcie dojrzewania owocu zwisaj¬Īca w d√≥¬≥ szypu¬≥ka zn√≥w wyprostowuje si√™. Wewn¬Ītrz kwiatu jeden s¬≥upek z wyd¬≥u¬Ņon¬Ī szyjk¬Ī i 5-dzielnym znamieniem oraz 10 pr√™cik√≥w w dw√≥ch ok√≥¬≥kach. Miodniki znajduj¬Ī si√™ u nasady pr√™cik√≥w zewn√™trznego ok√≥¬≥ka.
Owoc
5-dzielna roz³upnia.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit.  W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku (All.) Filipendulion, Ass. Filipendulo-Geranietum. Kwiaty przedpr¬Ītne, owadopylne, ro¬∂lina kwitnie od czerwca do wrze¬∂nia. Ro¬∂lina samosiewna. Po dojrzeniu nasion o¬∂ci poszczególnych pi√™ciu owocolistków buduj¬Īcych roz¬≥upni√™ gwa¬≥townie wyprostowuj¬Ī si√™ do góry, wyrzucaj¬Īc nasiona (g¬≥adkie roz¬≥upki).
2n=28

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w ca¬≥ej niemal Europie oraz na Kaukazie i w Turcji. W Polsce jest do¬∂√¶ pospolity. 
Porasta wilgotne ¬≥¬Īki, zaro¬∂la, przydro¬Ņa, rowy. W górach wyst√™puje po regiel dolny.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : D¬≥oniastoz¬≥o¬Ņony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Hemikryptofit

-
RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilo∂ś 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita), Geranium pusillum(Bodziszek drobny), Geranium robertianum(Bodziszek cuchn¬Īcy), Geranium phaeum(Bodziszek ¬Ņa¬≥obny), Geranium palustre(Bodziszek b¬≥otny), Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony), Geranium molle(Bodziszek kosmaty), Geranium sylvaticum(Bodziszek le¬∂ny), Geranium pratense(Bodziszek ¬≥¬Īkowy), Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski), Geranium columbinum(Bodziszek go¬≥√™bi), Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
"Sumpf-Storchschnabel" (Geranium palustre) Eine Diashow von Karin und
ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Geraniaceae (bodziszkowate)

- Korona wolnop≥atkowa


RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilo∂ś 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita),
Geranium pusillum(Bodziszek drobny),
Geranium robertianum(Bodziszek cuchn¬Īcy),
Geranium phaeum(Bodziszek ¬Ņa¬≥obny),
Geranium palustre(Bodziszek b³otny),
Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony),
Geranium molle(Bodziszek kosmaty),
Geranium sylvaticum(Bodziszek le¶ny),
Geranium pratense(Bodziszek ¬≥¬Īkowy),
Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski),
Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi),
Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),