Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:5
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Bobrek tr√≥jlistkowy (Ang: Bog-bean, buckbean, (Du: Fieberklee, £ac: Menyanthes trifoliata)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-06-14
Autor : Pacyfka99 2013-06-14

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz¬Īd astrowce
Rodzina bobrkowate
Rodzaj bobrek
Gatunek bobrek trójlistkowy

Nazewnictwo

Bobrek trójlistkowy, b. trójlistny (Menyanthes trifoliata L.) – gatunek ro¬∂liny z monotypowego rodzaju bobrek nale¬Ņ¬Īcego do rodziny bobrkowatych. 

Morfologia:

£odyga
Prosto wzniesiona, naga i bezlistna. Pod ziemi¬Ī grube, pe¬≥zaj¬Īce k¬≥¬Īcze.
Li¶cie
Ulistnienie skr√™toleg¬≥e, li¬∂cie tylko odziomkowe, zanurzone w wodzie. S¬Ī skórzaste, ciemnozielone, ca¬≥obrzegie, potrójne na d¬≥ugich ogonkach o bardzo gorzkim smaku.
Kwiaty
Bia¬≥oró¬Ņowe, zebrane w g√™ste, zw√™¬Ņaj¬Īce si√™ ku szczytowi grona na d¬≥ugiej, bezlistnej szypu¬≥ce (10-30 cm) bocznie wyrastaj¬Īcej z k¬≥¬Īcza. Kielich 5-dzielny, lejkowato-dzwonkowaty. Korona bia¬≥a lub ró¬Ņowa, o pi√™ciu odgi√™tych do ty¬≥u p¬≥atkach pokrytych wewn¬Ītrz licznymi w¬≥oskami. 1 s¬≥upek z d¬≥ug¬Ī szyjk¬Ī i dwudzielnym znamieniem, pr√™cików zwykle 5 o fioletowych pylnikach.
Owoc
Kulisto-jajowata torebka o d¬≥ugo¬∂ci do 13 mm zawieraj¬Īca drobne nasiona br¬Īzowej barwy.

Biologia i ekologia:

Bylina, geofit, hydrofit. Kwitnie od czerwca do wrze¬∂nia. Ro¬∂nie na torfowiskach i mokrych ¬≥¬Īkach, na bagnach i w rowach, a w górach na m¬≥akach. Mo¬Ņna go spotka√¶ równie¬Ņ w zaro¬∂lach z wierzb¬Ī rokit¬Ī i w olsach. W Polsce wyst√™puje do¬∂√¶ cz√™sto. W górach si√™ga po regiel dolny. Najwy¬Ņsze jej stanowiska znajduj¬Ī si√™ w Gorcach[3]. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Scheuchzerio-Caricetea nigrae, All. Caricion lasiocarpae[4]. Liczba chromosomów 2n= 54[5].

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowcem lekarskim bobrka s¬Ī li¬∂cie Folium Melianthidis (zawarto¬∂√¶: gorycze, glikozydy, garbniki oraz sk¬≥adniki mineralne, g¬≥ównie jod, ¬Ņelazo i mangan).
Dzia¬≥anie: li¬∂√¶ bobrka ma w¬≥a¬∂ciwo¬∂ci przeciwszkorbutowe, przeciwmigrenowe i przeciwczerwiowe. Dzia¬≥a oczyszczaj¬Īco, pobudza przywspó¬≥czulny uk¬≥ad nerwowy, spowalnia wspó¬≥czulny uk¬≥ad nerwowy. Ma w¬≥a¬∂ciwo¬∂ci przeczyszczaj¬Īce, sprzyja menstruacji, wzmacnia organizm, pobudza wydzielanie soku ¬Ņo¬≥¬Īdkowego i kwasu solnego, poprawia samopoczucie psychiczne, dzia¬≥a przeciwzapalnie, ¬Ņó¬≥ciop√™dnie. Wzmacnia dzia¬≥anie gruczo¬≥ów wydzielania wewn√™trznego. Przeciwdzia¬≥a zaparciom, wzd√™ciom, zapobiega niedomogom w¬Ītroby. Napary, leki itp. z bobrka trójlistkowego zalecane s¬Ī przy: anemii, braku apetytu, dermatozie, gor¬Īczce naprzemiennej, niestrawno¬∂ci, krzywicy, szkorbucie, reumatyzmie, migrenach po posi¬≥kach, nieregularnej menstruacji, paso¬Ņytach jelitowych, os¬≥abieniu ogólnym. W medycynie francuskiej u¬Ņywa si√™ bobrka jak tytoniu papierosowego o dzia¬≥aniu przeciwastmatycznym

ZagroŅenia i ochrona:

W Polsce podlega od 2001 r. ochronie cz√™¬∂ciowej, obecnie na podstawie Rozporz¬Īdzenia Ministra ¬¶rodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro¬∂lin[7]. Nie jest zagro¬Ņony wygini√™ciem, jednak wiele jego stanowisk zanik¬≥o w wyniku osuszenia terenu[3].

ZasiÍg wystÍpowania:

Jest szeroko rozprzestrzeniony na ca¬≥ej pó¬≥kuli pó¬≥nocnej; wyst√™puje w Azji, Europie, Ameryce Pó¬≥nocnej i w Maroku[2]. W Polsce wyst√™puje na terenie ca¬≥ego ni¬Ņu, niezbyt pospolicie.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Z¬≥o¬Ņony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek leczniczy

Ro∂lina wodna

Hydrofithelofit

Geofit

-
PODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [j√™zyczkokwiatowe]) -ilo∂ś 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)), Hieracium pilosella(Jastrz√™biec kosmaczek), Sonchus arvensis(Mlecz polny), Cichorium intybus(Cykoria podr√≥¬Ņnik), (Lniczka ma¬≥a), Vinca minor(Barwinek pospolity), Menyanthes trifoliata(Bobrek tr√≥jlistkowy), Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny), Hieracium murorum(Jastrz√™biec le¬∂ny), Hieracium aurantiacum(Jastrz√™biec pomara√Īczowy), Hieracium echioides(Jastrz√™biec ¬Ņmijowcowaty), Tragopogon dubius(Kozibr√≥d wielki), Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski), Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski), Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski¬† ), Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny), Arnoseris minima(Ch¬≥odek drobny), Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna¬†),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Waterdrieblad - Bogbean - Menyanthes trifoliata
ZdjÍcia


W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


Ból g³owyBobrek trójlistkowy
Choroby przewodu pokarmowegoBabka zwyczajna, babka wiêksza
Bluszczyk kurdybanek
Goryczka troje¶ciowa
Gorczyca bia³a
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Dyptam jesionolistny
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Bobrek trójlistkowy
Lek homeopatycznyKokornak powojnikowy
Gorysz pagórkowaty
Fio³ek wonny
Dyptam jesionolistny
Czerniec gronkowy
Barwinek pospolity
Bez hebd
Bobrek trójlistkowy
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
MalariiaBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Bobrek trójlistkowy
NerwobóleBobrek trójlistkowy
Chrzan pospolity
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
Pobudza wydzielanie sok√≥w ¬Ņo¬≥¬ĪdkowychArcydzi√™giel litwor, Dzi√™giel litwor
Bluszczyk kurdybanek
Chmiel zwyczajny
Czosnek nied¬ľwiedzi
Bobrek trójlistkowy
Chrzan pospolity
Przeciwgor¬ĪczkoweFio¬≥ek wonny
Bobrek trójlistkowy
PrzeciwreumatycznieBagno zwyczajne
Kokoryczka wielokwiatowa
Fio³ek wonny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Buk zwyczajny
Brzoza omszona
SzkorbutBobrek trójlistkowy
Zwiêksza ³aknienieBobrek trójlistkowy

ZwiĪzki ro∂liny


AlkaloidyGoryczka troje¶ciowa
Czerniec gronkowy
Ciemiernik zielony
Farbownik lekarski
Bobrek trójlistkowy
Mak lekarski
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
FenolokwasyBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Fio³ek trójbarwny
Podbia³ pospolity
Bobrek trójlistkowy
Mak lekarski
FlawonoidyArnika górska, kupalnik górski
Babka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bodziszek cuchn¬Īcy
Kokornak powojnikowy
Grzybie√Ī bia¬≥y
Fio³ek trójbarwny
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Farbownik lekarski
Czy¶cica storzyszek
Barwinek pospolity
Bez czarny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
FoliamentynêBobrek trójlistkowy
GarbnikiBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bodziszek cuchn¬Īcy
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Chmiel zwyczajny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
GencjninêGoryczka troje¶ciowa
Bobrek trójlistkowy
IrydoidArnika górska, kupalnik górski
Bobrek trójlistkowy
LoganinyBobrek trójlistkowy
MentafolinêBobrek trójlistkowy
Pochodne kemferoluArnika górska, kupalnik górski
Bodziszek cuchn¬Īcy
Grzybie√Ī bia¬≥y
Bez czarny
Bobrek trójlistkowy
Pochodne kwarcetynyArnika górska, kupalnik górski
Bodziszek cuchn¬Īcy
Grzybie√Ī bia¬≥y
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
SaponinyFio³ek wonny
Ciemiernik zielony
Bez hebd
Biedrzeniec wielki
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
SekologaninêBobrek trójlistkowy
SwerozydBobrek trójlistkowy

PODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [j√™zyczkokwiatowe]) -ilo∂ś 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)),
Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek),
Sonchus arvensis(Mlecz polny),
Cichorium intybus(Cykoria podr√≥¬Ņnik),
(Lniczka ma³a),
Vinca minor(Barwinek pospolity),
Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy),
Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny),
Hieracium murorum(Jastrzêbiec le¶ny),
Hieracium aurantiacum(Jastrz√™biec pomara√Īczowy),
Hieracium echioides(Jastrz√™biec ¬Ņmijowcowaty),
Tragopogon dubius(Kozibród wielki),
Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski),
Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski),
Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ),
Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny),
Arnoseris minima(Ch³odek drobny),
Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),