Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:1
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Wyka p┬│otowa(( úac: Vicia sepium)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-20
Autor : Pacyfka99 2012-06-20

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad dwuli┬Âcienne w┬│a┬Âciwe
Rz┬▒d bobowce
Rodzina bobowate
Rodzaj wyka

Nazewnictwo

Wyka p┬│otowa (Vicia sepium L.) – gatunek ro┬Âliny wieloletniej nale┬┐┬▒cy do rodziny bobowatych. Wyst├¬puje na du┬┐ej cz├¬┬Âci Azji i w ca┬│ej niemal Europie, rozprzestrzenia si├¬ te┬┐ w innych regionach. W Polsce gatunek pospolity na ca┬│ym ni┬┐u i w ni┬┐szych po┬│o┬┐eniach g├│rskich.


Morfologia:

Pokrój
Bylina czepiaj┬▒ca si├¬ innych ro┬Âlin za pomoc┬▒ w┬▒sów.
£odyga
Wiotka, pok┬│adaj┬▒ca si├¬, rozga┬│├¬ziona, graniasta, o d┬│ugo┬Âci 30-70 cm. Ro┬Âlina wytwarza rozga┬│├¬ziaj┬▒ce si├¬ roz┬│ogi.
Li┬Âcie
Nieparzysto-pierza┬Âcie z┬│o┬┐one z 5-7 par listków. Listki jajowate, orz├¬sione. Listek szczytowy oraz pierwsza para listków przekszta┬│cone s┬▒ w w┬▒sy czepne. U nasady li┬Âcia z┬│o┬┐onego orz├¬sione przylistki o oszczepowatym kszta┬│cie.
Kwiaty
Jednostronne, wyrastaj┬▒ce w k┬▒cie li┬Âcia i du┬┐o krótsze od niego grono z┬│o┬┐one z 2-5 siedz┬▒cych lub krótkoszypu┬│kowych kwiatów motylkowych. Kwiaty d┬│ugo┬Âci 1-1,5 cm, kielich o nierównych z┬▒bkach (dwa górne wyra┬╝nie mniejsze od pozosta┬│ych), nagi lub nieco tylko ow┬│osiony. Korona do┬│em ┬┐ó┬│tawa, poza tym koloru ciemnoliliowego z czerwonymi smugami,pr├¬cików 9 zro┬Âni├¬tych w rurk├¬, 1 wolny..
Owoc
Sp┬│aszczony str┬▒k zako├▒czony dzióbkiem.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Siedlisko: ┬│┬▒ki, lasy, zaro┬Âla, przydro┬┐a. Ro┬Âlina miododajna, nektar powstaje w miodnikach u nasady rurki pr├¬cików. Kwitnie od maja do czerwca, a czasami równie┬┐ jesieni┬▒.. W klasyfikacji zbiorowisk ro┬Âlinnych gatunek charakterystyczny dla zwi┬▒zku (All.) Trifolion medii. Jest wybitnie przystosowana do zapylania krzy┬┐owego przez owady o d┬│ugim aparacie g├¬bowym, g┬│ównie du┬┐e trzmiele. Tylko one mog┬▒ dosta├Ž si├¬ do nektaru. Pod ci├¬┬┐arem owada siadaj┬▒cego na ┬│ódeczce wysuwa si├¬ s┬│upek, który pod znamieniem ma g├¬ste w┬│oski z przyklejonym py┬│kiem z pr├¬cików (ro┬Âlina jest przedpr┬▒tna, nie mo┬┐e wi├¬c w tym czasie zapyli├Ž si├¬ w┬│asnym py┬│kiem). Py┬│ek ten przykleja si├¬ do brzusznej strony owada i mo┬┐e by├Ž przez niego przeniesiony na inny kwiat wyki, w którym s┬│upek jest ju┬┐ dojrza┬│y. Mniejsze trzmiele nie mog┬▒c si├¬ dosta├Ž do nektaru, cz├¬sto wygryzaj┬▒ otwór w dolnej cz├¬┬Âci kwiatu nie po┬Ârednicz┬▒c w jego zapylaniu.
2n=14
Hemikryptofit

Zastosowanie:

Ro┬Âlina pastewna ale o ┬Âredniej warto┬Âci. ┬»le znosi przygryzanie i dlatego na pastwiskach szybko zanika.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Z┬│o┬┐ony

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Nieparzystopierzastoz┬│o┬┐one

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Ca┬│obrzegi

Kszta│t blaszki liÂcia : Jajowate

Kszta│t blaszki liÂcia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki liÂcia : Pierzasta

Prŕciki : Pr├¬ciki zros┬│e w rurk├¬

Prŕciki : Pr├¬ciki wolne

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -iloŠ 45
Trifolium pratense(Koniczyna ┬│┬▒kowa), Trifolium repens(Koniczyna bia┬│a), Melilotus alba(Nostrzyk bia┬│y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia┬│or├│┬┐owa), Trifolium medium(Koniczyna pogi├¬ta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar┬│atna), Trifolium montanum(Koniczyna pag├│rkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna r├│┬┐noogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ┬┐├│┬│ty), Lathyrus pratensis(Groszek ┬┐├│┬│ty), Trifolium rubens(Koniczyna d┬│ugok┬│osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek le┬Âny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozd├¬ta), Vicia faba(Wyka b├│b), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p┬│otowa), Cytisus scoparius(┬»arnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(┬úubin trwa┬│y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr┬▒kowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna panno├▒ska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w┬▒skolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil┬┐yna ciernista), Ononis arvensis(Wil┬┐yna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek p├¬cherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica g├│rska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjŕciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -iloŠ 45
Trifolium pratense(Koniczyna ┬│┬▒kowa),
Trifolium repens(Koniczyna bia┬│a),
Melilotus alba(Nostrzyk bia┬│y),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia┬│or├│┬┐owa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiêta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar┬│atna),
Trifolium montanum(Koniczyna pag├│rkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna r├│┬┐noogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ┬┐├│┬│ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ┬┐├│┬│ty),
Trifolium rubens(Koniczyna d┬│ugok┬│osowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek le┬Âny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta),
Vicia faba(Wyka b├│b),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka p┬│otowa),
Cytisus scoparius(¯arnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr┬▒kowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna panno├▒ska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka w┬▒skolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(Wil┬┐yna ciernista),
Ononis arvensis(Wil┬┐yna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica g├│rska),