Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Rdest sachali√Īski (Ang: Giant Knotweed, Sakhalin Knotweed,( £ac: Reynoutria sachalinensis)
-
Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-01-30
Autor : Goslawa 2010-01-30

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz¬Īd: go¬ľdzikowce
Rodzina: rdestowate
Rodzaj: rdestowiec
Gatunek: rdestowiec sachali√Īski

Nazewnictwo

Uwa¬Ņany jest za gatunek niepo¬Ņ¬Īdany w ¬∂rodowisku naturalnym, gdy¬Ņ wypiera rodzime gatunki, zalecane jest usuwanie go przed okresem kwitnienia i p√≥¬ľniejsze niszczenie mechaniczne (¬≥atwo odrasta). Bezwzgl√™dnie powinien by√¶ usuwany z obszar√≥w chronionej przyrody. R√≥wnie¬Ņ na terenie USA uwa¬Ņany jest za chwast i na niekt√≥rych obszarach za gatunek inwazyjny.

Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina wieloletnia zielna (bylina), silnie rozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™. Swoim wygl¬Īdem bardzo przypomina krzew. Mo¬Ņe osi¬Īga√¶ wysoko¬∂√¶ do 3 m (a wyj¬Ītkowo nawet do 4).
£odyga
Wzniesione i ¬≥ukowato wygi√™te, puste wewn¬Ītrz. Swoim wygl¬Īdem przypominaj¬Ī p√™dy bambusa. Roslina posiada k¬≥¬Īcze i cz√™sto tworzy roz¬≥ogi, za pomoc¬Ī których rozmna¬Ņa si√™ wegetatywnie, tworz¬Īc g√™ste, jednogatunkowe ¬≥any.
Li¶cie
S¬Ī jasnozielone, maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 15-30 cm, szerokoeliptyczny kszta¬≥t. Dolne li¬∂cie maj¬Ī s¬≥abo sercowat¬Ī nasad√™, górne uci√™t¬Ī nasad√™, u wszystkich za¬∂ wierzcho¬≥ki s¬Ī t√™pe. Po nasadzie li¬∂ci, ich wierzcho¬≥ku i wielko¬∂ci naj¬≥atwiej odró¬Ņni√¶ ten gatunek od bardzo podobnego rdestowca ostroko√Īczystego.
Kwiaty
Drobne, zebrane w wiechowaty kwiatostan. Wyst√™puj¬Ī po 4-7 na ga¬≥¬Īzce wiechy, maj¬Ī zielonkawo¬Ņó¬≥ty kolor. W okresie owocowania zewn√™trzne listki okwiatu posiadaj¬Ī na grzbiecie skrzyde¬≥ko. S¬≥upek z 3 fr√™dzelkowatymi znamionami, wyrastaj¬Īcymi na szczycie trzech do¬∂√¶ d¬≥ugich rozga¬≥√™zie√Ī szyjki. Pr√™ciki mieszcz¬Ī si√™ wewn¬Ītrz okwiatu.
Owoc
Nasiona bardzo drobne, zwykle roznoszone przez wodê (hydrochoria).

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Ro∂lina uprawiana

Kenofit

Geofit

-
RODZINA Polygonaceae (rdestowate) -ilo∂ś 10
Polygonum aviculare(Rdest ptasi), Reynoutria japonica(Rdestowiec ostroko√Īczysty), Reynoutria sachalinensis(Rdest sachali√Īski), Rumex acetosa(Szczaw zwyczajny), Polygonum lapathifolium(Rdest kolankowy), Polygonum presicarja(Rdest plamisty), Polygonum convolvulus(Rdest√≥wka powojowata (Rdest powojowy)), Rumex acetosella(Szczaw polny), Polygonum amphibium, Persicaria amphibia(Rdest ziemnowodny), Polygonum dumetorum, Fallopia dumetorum(Rdest zaro¬∂lowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Polygonaceae (rdestowate) -ilo∂ś 10
Polygonum aviculare(Rdest ptasi),
Reynoutria japonica(Rdestowiec ostroko√Īczysty),
Reynoutria sachalinensis(Rdest sachali√Īski),
Rumex acetosa(Szczaw zwyczajny),
Polygonum lapathifolium(Rdest kolankowy),
Polygonum presicarja(Rdest plamisty),
Polygonum convolvulus(Rdestówka powojowata (Rdest powojowy)),
Rumex acetosella(Szczaw polny),
Polygonum amphibium, Persicaria amphibia(Rdest ziemnowodny),
Polygonum dumetorum, Fallopia dumetorum(Rdest zaro¶lowy),