Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:1
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Cieszynianka wiosenna( (Du: Schaftdolde, úac: Hacquetia epipactis)
-
Kwiecie├▒ Maj
-

Czy wiesz ┐e?.

-Cieszynianka wiosenna zakwita jako jeden z pierwszych wiosennych kwiatów, jeszcze przed ulistnieniem si├¬ drzew i rozwojem wi├¬kszo┬Âci ro┬Âlin runa. Ju┬┐ pocz┬▒tkiem marca (chocia┬┐ odnotowano zakwitanie cieszynianki nawet ju┬┐ w drugiej po┬│owie lutego!)
-Piêkn± legendê o pochodzeniu cieszynianki wiosennej poda³ Gustaw Morcinek - pisarz zakochany w piêknie Ziemi Cieszyñskiej.
Podczas wojny trzydziestoletniej(1618-1648) zamek cieszy├▒ski oblegali austriaccy ┬┐o┬│nierze. W zamku siedzieli Szwedzi i st┬▒d wyros┬│o przekonanie, ┬┐e ro┬Âlina pochodzi ze Szwecji. Szwedzki ┬┐o┬│nierz kona┬│ w cha┬│upie pod Cieszynem, zakocha┬│a si├¬ w nim córka gospodarza. Kiedy umar┬│, zdj├¬┬│a z jego piersi woreczek z szwedzk┬▒ ziemi┬▒ i wysypa┬│a na grób nieboszczyka. Na wiosn├¬ wyros┬│y na grobie ┬┐ó┬│to-zielone kwiatuszki bez nazwy. Nazwano je cieszyniankami.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-22
Autor : Pacyfka99 2012-06-22

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz┬▒d selerowce
Rodzina selerowate
Rodzaj cieszynianka
Gatunek cieszynianka wiosenna

Nazewnictwo

Cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis Neck.ex DC.) – gatunek ro┬Âliny z rodziny selerowatych (Apiaceae Lindl.). Gatunek monotypowy – jedyny przedstawiciel rodzaju cieszynianka.


Morfologia:

Pokr├│j
Tworzy przyziemn┬▒ rozetk├¬ li┬Âci wyrastaj┬▒cych z przyziemnego k┬│┬▒cza. Bylina do 20 cm wysoko┬Âci.
Li┬Âcie
Trzy – pieciod┬│oniastoz┬│o┬┐one, odziomkowe, na d┬│ugich ogonkach o z┬▒bkowanych blaszkach.
Kwiaty
W rodzinie baldaszkowatych wyr├│┬┐nia si├¬ nietypowym kwiatostanem, przypominaj┬▒cym baldach, a b├¬d┬▒cym w rzeczywisto┬Âci g┬│├│wk┬▒, podpart┬▒ pi├¬cioma efektownymi podsadkami (bracteae) czyni┬▒cymi wra┬┐enie okwiatu. Kwiatostan niewielki, o drobnych ┬┐├│┬│tych kwiatach.
Owoce
Roz┬│upki do 3 mm d┬│ugo┬Âci, rozpadaj┬▒ce si├¬ na nie┬│upki.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Ro┬Ânie w lasach gr┬▒dowych i w ┬│├¬gach, preferuje ┬┐yzne i wilgotne gleby wapienne. Jest gatunkiem tolerancyjnym wobec pH pod┬│o┬┐a, natomiast ro┬Ânie najlepiej przy umiarkowanym ocienieniu. Kwitnie od marca do maja, owocuje w maju, czerwcu. Wyst├¬puje tylko w ni┬┐szych partiach, nie wykraczaj┬▒c, z wyj┬▒tkiem kilku stanowisk poza pi├¬tro pog├│rza. Najwy┬┐ej po┬│o┬┐one jej stanowisko 605 m n.p.m.) znajduje si├¬ w Koniakowie.
2n=16
Hemikryptofit

Zastosowanie:

Bywa uprawiana jako ro┬Âlina ozdobna, przewa┬┐nie w ogrodach skalnych. Powinna mie├Ž przepuszczalne, ┬┐wirowate pod┬│o┬┐e na cz├¬┬Âciowo zacienionym stanowisku. Nie mo┬┐na dopu┬Âci├Ž do zasuszenia gleby; pod┬│o┬┐e musi by├Ž stale wilgotne, w czasie ca┬│ego okresu wegetacji nale┬┐y podlewa├Ž, je┬Âli nie ma deszczu. Rozmna┬┐a si├¬ przez wysiew nasion zaraz po ich dojrzeniu lub przez podzia┬│ ro┬Âlin, kt├│rego nale┬┐y dokona├Ž pod koniec zimy, przed pojawieniem si├¬ p┬▒k├│w kwiatowych.

Zagro┐enia i ochrona:

W Polsce podlega ┬Âcis┬│ej ochronie. W celu ochrony stworzono w Cieszynie rezerwaty przyrody

Zasiŕg wystŕpowania:

Wyst├¬puje w dwu izolowanych od siebie regionach. G┬│├│wny o┬Ârodek jej wyst├¬powania obejmuje p├│┬│nocno-wschodnie W┬│ochy, S┬│oweni├¬, Chorwacj├¬ i po┬│udniowo-wschodnie Alpy austriackie, drugi, mniejszy wyst├¬puje w Karpatach Zachodnich. Zwi┬▒zane s┬▒ z nim rozproszone i izolowane stanowiska na przyleg┬│ym ni┬┐u.

W Polsce najliczniej wyst├¬puje na Pog├│rzu Cieszy├▒skim, rzadziej na Pog├│rzu ┬Žl┬▒skim, a w Beskidzie ┬Žl┬▒skim tylko na pojedynczych stanowiskach. Poza tym podawano j┬▒ z rozproszonych stanowisk na przyleg┬│ych wy┬┐ynach (┬Žl┬▒skiej i Lubelskiej), p┬│askowy┬┐ach (Rybnicki i G┬│ubczycki) oraz w dolinie g├│rnej Odry; cz├¬┬Â├Ž z tych stanowisk ju┬┐ nie istnieje.

Ciekawostki:

-Cieszynianka wiosenna zakwita jako jeden z pierwszych wiosennych kwiatów, jeszcze przed ulistnieniem si├¬ drzew i rozwojem wi├¬kszo┬Âci ro┬Âlin runa. Ju┬┐ pocz┬▒tkiem marca (chocia┬┐ odnotowano zakwitanie cieszynianki nawet ju┬┐ w drugiej po┬│owie lutego!)
-Piêkn± legendê o pochodzeniu cieszynianki wiosennej poda³ Gustaw Morcinek - pisarz zakochany w piêknie Ziemi Cieszyñskiej.
Podczas wojny trzydziestoletniej(1618-1648) zamek cieszy├▒ski oblegali austriaccy ┬┐o┬│nierze. W zamku siedzieli Szwedzi i st┬▒d wyros┬│o przekonanie, ┬┐e ro┬Âlina pochodzi ze Szwecji. Szwedzki ┬┐o┬│nierz kona┬│ w cha┬│upie pod Cieszynem, zakocha┬│a si├¬ w nim córka gospodarza. Kiedy umar┬│, zdj├¬┬│a z jego piersi woreczek z szwedzk┬▒ ziemi┬▒ i wysypa┬│a na grób nieboszczyka. Na wiosn├¬ wyros┬│y na grobie ┬┐ó┬│to-zielone kwiatuszki bez nazwy. Nazwano je cieszyniankami.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Typ Kwiatostanu : G┬│├│wka

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : D┬│oniastoz┬│o┬┐ony

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Wygl▒d blaszki liÂcia : Z┬▒bkowany

Unerwienie blaszki liÂcia : Siatkowata

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Kwiecie├▒ Maj

Gatunek pod ochron▒

Gatunek zagro┐ony

Stanowisko pˇ│cieniste

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -iloŠ 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le┬Âna), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K┬│obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(┬»ankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydzi├¬giel litwor, Dzi├¬giel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dzi├¬giel le┬Âny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid┬│o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wi├¬ksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b┬│otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop┬│och ┬│┬▒kowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W┬│├│czyd┬│o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjŕciaRODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -iloŠ 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le┬Âna),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(K┬│obuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(¯ankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(Dzi├¬giel le┬Âny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(Kropid┬│o wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiêksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(Fenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)),
Peucedanum palustre(Gorysz b┬│otny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop┬│och ┬│┬▒kowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W┬│├│czyd┬│o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),