Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Niezapominajka b¬≥otna(( £ac: Myosotis palustris)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-27
Autor : Pacyfka99 2012-06-27

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rodzina ogórecznikowate
Rodzaj niezapominajka
Gatunek niezapominajka b³otna

Nazewnictwo

Niezapominajka b¬≥otna (Myosotis scorpioides L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny og√≥recznikowatych. Wyst√™puje w stanie dzikim w ca¬≥ej Europie oraz na cz√™¬∂ci obszaru Azji (Syberia, Mongolia, Kaukaz). W Polsce pospolity.

Morfologia:

£odyga
Przewa¬Ņnie kanciasta, ow¬≥osiona (w¬≥oski zwr√≥cone do g√≥ry), p¬≥o¬Ņ¬Īca si√™ i zakorzeniaj¬Īca lub wzniesiona. Pod ziemi¬Ī wyst√™puje cienkie, pe¬≥zaj¬Īce k¬≥¬Īcze.
Li¶cie
Ow¬≥osione, do 10 cm d¬≥ugie i do 2 cm szerokie, bezogonkowe. Lancetowate lub pod¬≥ugowatojajowate. Dolne li¬∂cie ogonkowe, g√≥rne siedz¬Īce.
Kwiaty
Zebrane na szczycie ¬≥odygi w sierpik, kt√≥ry stopniowo wyprostowuje si√™ w czasie wzrostu. W rezultacie ¬∂wie¬Ņo rozwini√™te kwiaty znajduj¬Ī si√™ na jego szczycie. Kwiaty jasnoniebieskie, rzadko bia¬≥e z p¬≥asko rozpostartymi ¬≥atkami korony. Kielich z¬≥o¬Ņony z 5 zro¬∂ni√™tych w kr√≥tk¬Ī rurk√™ (wci√™tych najwy¬Ņej do 1/3) dzia¬≥ek. Jest pokryty przylegaj¬Īcymi w¬≥oskami. W gardzieli korony wyst√™puj¬Ī gwiazdkowate osklepki. W ¬∂rodku korony 5 pr√™cik√≥w o nitkach zro¬∂ni√™tych z rurk¬Ī korony i 1 s¬≥upek z poczw√≥rn¬Ī zal¬Ī¬Ņni¬Ī. Zdarzaj¬Ī si√™ osobniki o kwiatach wy¬≥¬Īcznie ¬Ņe√Īskich, s¬Ī one du¬Ņo mniejsze od typowych.
Owoc
Czterodzielna roz³upnia. Rozpada siê na 4 g³adkie orzeszki.

Biologia i ekologia:

Siedlisko: bagna, mokre ¬≥¬Īki, brzegi cieków. Hemikryptofit. Na glebach bogatych w azot, ilastych lub mulistych. W Tatrach dochodzi a¬Ņ do pi√™tra kosówki. Hemikryptofit. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla All. Calthion. Kwitnie od maja do wrze¬∂nia, jest owadopylna lub samopylna.
OKRES KWITNIENIA: Maj - wrzesie√Ī.
WYSOKO¬¶√Ü: 10 - 30 cm 
Hemikryptofit
2n=66

Zastosowanie:

Jest uprawiana jako ro¬∂lina ozdobna. Nadaje si√™ na rabaty, szczeg√≥lnie na obw√≥dki rabat, mo¬Ņe by√¶ tak¬Ņe uprawiana w pojemnikach (strefy mrozoodporno¬∂ci 5-10)[5]. Najlepiej ro¬∂nie na p√≥¬≥cienistym stanowisku, pr√≥chnicznej i stale wilgotnej glebie. Rozmna¬Ņa si√™ przez nasiona wysiewane latem lub jesieni¬Ī.

Zmiennosś:

Gatunek zmienny morfologicznie, wystêpuje u nas w kilku podgatunkach.
Tworzy miesza√Īce z niezapominajk¬Ī darniow¬Ī i niezapominajk¬Ī le¬∂n¬Ī.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Kwiat z gardziel¬Ī

Budowa p≥atka : P¬≥ytko wci√™ty

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : Sierpik

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

£odyga przekrůj : Ob¬≥a

£odyga przekrůj : Wielo kanciasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

PrÍciki : Pr√™ciki zros¬≥e w rurk√™

Kolor : Bia³y

Kolor : Niebieski

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Hemikryptofit

-
RODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilo∂ś 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna), Pulmonaria obscura(Miodunka √¶ma), Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa), Myosotis sylvatica(Niezapominajka le¬∂na), Symphytum officinale(¬Įywokost lekarski), Echium vulgare(¬Įmijowiec zwyczajny), Myosotis palustris(Niezapominajka b¬≥otna), Phacelia tanacetifolia(Facelia b¬≥√™kitna), Anchusa officinalis(Farbownik lekarski), Asperugo procumbens(Lepczyca rozes¬≥ana), Symphytum cordatum(¬Įywokost sercowaty), Echium russicum(¬Įmijowiec czerwony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Niezapominajka b√Ö‚Äöotna
ZdjÍciaRODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilo∂ś 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna),
Pulmonaria obscura(Miodunka æma),
Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa),
Myosotis sylvatica(Niezapominajka le¶na),
Symphytum officinale(¬Įywokost lekarski),
Echium vulgare(¬Įmijowiec zwyczajny),
Myosotis palustris(Niezapominajka b³otna),
Phacelia tanacetifolia(Facelia b³êkitna),
Anchusa officinalis(Farbownik lekarski),
Asperugo procumbens(Lepczyca rozes³ana),
Symphytum cordatum(¬Įywokost sercowaty),
Echium russicum(¬Įmijowiec czerwony),