Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Przetacznik k¬≥osowy(( £ac: Veronica spicata)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-29
Autor : Pacyfka99 2012-06-29

JuŅ wkrůtce

Nazewnictwo


Gatunek ro¬∂nie dziko w Polsce. Tworzy zwarte k√™py z w¬Īskimi li¬∂√¶mi i wyprostowanymi p√™dami. Miododajne niebiesko-fioletowe kwiaty (u odmian tak¬Ņe bia¬≥e i niebieskie) zebrane s¬Ī w w¬Īskie, k¬≥osowate kwiatostany.Najlepiej ro¬∂nie na glebach suchych, przepuszczalnych i piaszczystych, na stanowiskach s¬≥onecznych. Znosi okresow¬Ī susz√™.Nadaje si√™ na rabaty, efektownie wygl¬Īda w jednorodnych grupach i w kompozycjach z innymi gatunkami. Doskonale czuje si√™ w ogrodach skalnych i na kwiatowych murkach.

Warto poleci√¶ niskie odmiany: 'Erica' o intensywnie r√≥¬Ņowych p√™dach, dorastaj¬Īc¬Ī do 20 cm wysoko¬∂ci i ‘Nana Blauteppich’ wysoko¬∂ci 10-15 cm. (as)


Morfologia:

£odyga pojedyncza, wyprostowana.
Li¬∂cie dolne naprzeciwleg¬≥e, g√≥rne skr√™toleg¬≥e, zebranych w k¬≥osowate grona kwiatach i w¬Īskich, lancelowatych i karbowanych li¬∂ciach..
Kwiaty niebieskawe w kwiatostanach groniastych, korona kwiatu lekko grzbiecista, cztero³atkowa, z dwoma prêcikami.
SIEDLISKO: Pospolity. Suche murawy, zbocza, skraje lasów.
OKRES KWITNIENIA: Czerwiec - sierpie√Ī.
WYSOKO¦Æ: 30 - 60 cm

stanowisko: s³oneczne
wymagania wodne: gleba sucha
odczyn gleby: obojêtny
typ gleby: przepuszczalna
mrozoodporno¶æ: 3 grupa -40,0 do -34,5
liczba ro¬∂lin na m²: 9

Biologia i ekologia:

Hemikryptofit
CHamefit niezdrewnia³y
2n=(34), 68

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Hemikryptofit

Chamefit niezdrewnia≥y

-
RODZINA Scrophulariaceae (tr√™dnikowate) -ilo∂ś 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata), Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa), Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa), Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita), Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny), Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka), Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy), Veronica persica Poir(Przetacznik perski), Veronica chamaedrys(Przetacznik o¬Ņankowy), Veronica arvensis(Przetacznik polny), Chaenorhinum minus(Lniczka ma¬≥a), Odontites serotina(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny), Linaria vulgaris(Lnica pospolita), Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa), Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa), Veronica spicata(Przetacznik k¬≥osowy), (Tr√™downik oskrzydlony), (Tr√™downik omszony), Tr√™downik bulwiasty(Tr√™downik bulwiasty), Euphrasia stricta(¬¶wietlik wypr√™¬Ņony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Scrophulariaceae (tr√™dnikowate) -ilo∂ś 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata),
Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa),
Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa),
Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita),
Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny),
Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka),
Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy),
Veronica persica Poir(Przetacznik perski),
Veronica chamaedrys(Przetacznik o¬Ņankowy),
Veronica arvensis(Przetacznik polny),
Chaenorhinum minus(Lniczka ma³a),
Odontites serotina(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny),
Linaria vulgaris(Lnica pospolita),
Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa),
Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa),
Veronica spicata(Przetacznik k³osowy),
(Trêdownik oskrzydlony),
(Trêdownik omszony),
Trêdownik bulwiasty(Trêdownik bulwiasty),
Euphrasia stricta(¬¶wietlik wypr√™¬Ņony),