Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:1
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Zimowit jesienny(( úac: Colchicum autumnale)
-
Sierpie├▒ Wrzesie├▒
-

Czy wiesz ┐e?.

Wed┬│ug greckiej legendy ro┬Âlina ta powsta┬│a z kilku kropel magicznego napoju, które upad┬│y na ziemi├¬ krainy o nazwie Kolchida, znajduj┬▒cej si├¬ u podnó┬┐y Kaukazu, i przemieni┬│y si├¬ w bujne kwiaty. Now┬▒ ro┬Âlin├¬ nazwano Colchicum na cze┬Â├Ž miejsca jej powstania.

Zimowity

£±ka jest jadowita lecz piêkna jesieni±
Krowy siê na niej pas±
I truj┬▒ zieleni┬▒
Zimowit tam rozkwita jego barwa sina
I liliowa twe oczy s┬▒ jak ta ro┬Âlina
Fioletowe jak jesie├▒ i sine ich cienie
Zabija mnie truj┬▒ce twych oczu spojrzenie

Ze szko┬│y powracaj┬▒ dzieci swawol┬▒ce
Graj┬▒ na harmonijkach ubrane w opo├▒cze
Rw┬▒ zimowity które matkami si├¬ zdaj┬▒
Córkami córek kolor powiek twoich maj┬▒
Co dr┬┐┬▒ jak kwiaty dr┬┐┬▒ce kiedy wiatr zawiewa
Pasterz dogl┬▒da stada i piosenk├¬ ┬Âpiewa
Gdy na zawsze odchodz┬▒ krowy rycz┬▒c sennie
Z wielkiej ┬│┬▒ki kwitn┬▒cej sk┬▒po i jesiennie

- Guillaume Apollinaire
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-02
Autor : Pacyfka99 2012-07-02

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli┬Âcienne
Rz┬▒d liliowce
Rodzina zimowitowate
Rodzaj zimowit
Gatunek zimowit jesienny

Nazewnictwo

Zimowit jesienny (Colchicum autumnale) – gatunek ro┬Âliny nale┬┐┬▒cy do rodziny zimowitowatych (Colchicaceae).

Morfologia:

Pokr├│j
Osi┬▒ga 8–30 cm wysoko┬Âci. Trwa┬│┬▒ cz├¬┬Âci┬▒ ro┬Âliny jest podziemna bulwa, z kt├│rej wyrasta jesieni┬▒ p├¬czek bia┬│ych korzeni. Z zewn┬▒trz okryta jest dwoma zaschni├¬tymi pochwami li┬Âciowymi, pod kt├│rymi znajduj┬▒ si├¬ 3–4 zawi┬▒zki li┬Âci rozwijaj┬▒ce si├¬ wczesn┬▒ wiosn┬▒ nast├¬pnego roku. P├¬d jest silnie zredukowany, zaledwie wychodz┬▒cy ponad ziemi├¬.
Li┬Âcie
Ich liczba waha si├¬ od 3 do 8 (zale┬┐nie od wielko┬Âci bulwy). S┬▒ w┬▒skolancetowate, w wi├¬kszej cz├¬┬Âci w┬▒skie, t├¬po zako├▒czone. Maj┬▒ szeroko┬Â├Ž 2-4 cm.
Kwiaty
R├│┬┐owo-lila, lila, rzadko bia┬│e, lejkowate, stosunkowo niewielkie w por├│wnaniu z innymi gatunkami. Kwiaty obup┬│ciowe, z pojedynczym okwiatem, o cienkiej, d┬│ugiej rurce wewn┬▒trz ow┬│osionej, kt├│rej dolna cz├¬┬Â├Ž wraz z zal┬▒┬┐niami ukryta jest w bulwie. Korona o sze┬Âciu lejkowato odgi├¬tych dzia┬│kach, pr├¬cik├│w 6, z czego 3 kr├│tkie i 3 d┬│ugie, s┬│upek jeden z trzema nitkowatymi szyjkami i bu┬│awkowatymi znamionami.
Owoc
Tr├│jkomorowa zal┬▒┬┐nia rozwija si├¬ pod ziemi┬▒ i dopiero wiosn┬▒ razem z li┬Â├Žmi wyrasta ponad powierzchni├¬. Pod┬│u┬┐nie jajowata i otoczona li┬Â├Žmi torebka o d┬│ugo┬Âci 3-4 cm zawiera ciemnobrunatne, kuliste, delikatnie pomarszczone nasiona, p├¬ka wzd┬│u┬┐ przegr├│d.
OKRES KWITNIENIA: Sierpie├▒ - wrzesie├▒.
WYSOKO┬Ž├ć: 10 - 20 cm

Biologia i ekologia:

Rozw├│j
Bylina, geofit. Kwitnie od sierpnia do wrze┬Ânia, w naszych warunkach kwiaty pojawiaj┬▒ si├¬ w pierwszej dekadzie wrze┬Ânia („witaj┬▒ zim├¬”, cz├¬sto nieprawid┬│owo nazywane s┬▒
Geofit
Ro┬Âlina uprawiana
Rzadko kenofit
2n=38

Zastosowanie:

Ro┬Âlina lecznicza: stosowany w lecznictwie ludowym, by┬│ przedmiotem zabobon├│w. Ze wzgl├¬du na silnie truj┬▒ce w┬│asno┬Âci nie nale┬┐y samodzielnie stosowa├Ž tej ro┬Âliny w celach leczniczych. Obecnie stosuje si├¬ w leczeniu tylko preparaty produkowane z tej ro┬Âliny pod ┬Âcis┬│┬▒ kontrol┬▒ lekarza.
W go┬Â├Žcu (RZS), a cytostatyki w leczeniu nowotwor├│w; tak┬┐e raka sk├│ry
Surowiec zielarski: nasiona zimowita – Colchici semen, rzadziej bulwy – Colchici bulbus
Sk┬│ad chemiczny: czynnymi substancjami otrzymywanymi z zimowita s┬▒ pseudoalkaloidy, pochodne tropolonu (kolchicyna i kolchamina). Nasiona zawieraj┬▒ od 0,2 do 1,2% substancji aktywnych, a bulwy ok. 0,2%.
Dzia┬│anie: przeciwb├│lowe i przeciwzapalne. Preparaty otrzymywane z surowca s┬▒ stosowane w atakach dny (skazy moczanowej). Wytwarzane s┬▒ tak┬┐e preparaty cytostatyczne stosowane w leczeniu nowotwor├│w, a tak┬┐e raka sk├│ry (0,5% ma┬Â├Ž z zimowita). Preparaty z zimowita wolno stosowa├Ž tylko pod kontrol┬▒ lekarza.
W homeopatii wykorzystuje si├¬ bulwy zimowita, wykopane wiosn┬▒. Wykorzystuje si├¬ przy dolegliwo┬Âciach mi├¬┬Âni szyi oraz karku, chorobach staw├│w pochodzenia reumatycznego oraz o charakterze padaczkowym. Uwa┬┐any jest za trucizn├¬ dla kapilar.
Zbi├│r i suszenie: bulwy wykopuje si├¬ w sierpniu i wrze┬Âniu przed kwitnieniem ro┬Âliny.
Ro┬Âlina ozdobna. Nadaje si├¬ na rabaty i do ogr├│dk├│w skalnych. Mo┬┐e te┬┐ by├Ž uprawiany w du┬┐ej ilo┬Âci w postaci k├¬p na trawnikach. W┬Âr├│d odmian uprawnych wyst├¬puj┬▒ kultywary o kwiatach bia┬│ych, purpurowych, a tak┬┐e pojedynczych i pe┬│nych. Najcz├¬┬Âciej uprawiane odmiany to:
'Album' – odm. bia┬│okwiatowa o drobniejszych kwiatach,
'Albiplenum' – bia┬│a, pe┬│nokwiatowa,
'Plenum' – kwiaty liliowor├│┬┐owe, pe┬│ne,
'Rubrum' – purpurowe, wielko┬Âci┬▒ podobne do gatunku.
W Szwajcarii zimowit u┬┐ywany by┬│ do barwienia pisanek wielkanocnych.

Zagro┐enia i ochrona:

W Polsce gatunek obj├¬ty ochron┬▒ gatunkow┬▒ na podstawie Rozporz┬▒dzenia Ministra ┬Žrodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro┬Âlin. Jego populacje stopniowo ulegaj┬▒ zmniejszaniu. Zagro┬┐ony jest nie tylko wskutek zbierania go do cel├│w leczniczych i bezpo┬Âredniego niszczenia, ale r├│wnie┬┐ w wyniku zaorywania ┬│┬▒k i osuszania ich. Zagro┬┐eniem dla gatunku jest r├│wnie┬┐ zarastanie nieu┬┐ytkowanych polan i ┬│ak w wyniku naturalnej sukcesji ekologicznej. Wed┬│ug ┬Žwiatowej Unii Ochrony Przyrody gatunek zagro┬┐ony (kategoria zagro┬┐enia VU).

Zimowit to ro┬Âlina truj┬▒ca (zawiera truj┬▒cy alkaloid kolchicyn├¬), dlatego nale┬┐y unika├Ž sadzenia go w ogrodach, gdzie przebywaj┬▒ ma┬│e dzieci.

Zasiŕg wystŕpowania:

Wyst├¬puje w Europie. W Polsce najcz├¬┬Âciej spotykany jest w ni┬┐szych po┬│o┬┐eniach górskich, poza górami wyst├¬puje w przylegaj┬▒cym pasie wy┬┐yn po Dolny ┬Žl┬▒sk, w Wielkopolsce oraz na po┬│udniowej cz├¬┬Âci ni┬┐u.

Ciekawostki:

Wed┬│ug greckiej legendy ro┬Âlina ta powsta┬│a z kilku kropel magicznego napoju, które upad┬│y na ziemi├¬ krainy o nazwie Kolchida, znajduj┬▒cej si├¬ u podnó┬┐y Kaukazu, i przemieni┬│y si├¬ w bujne kwiaty. Now┬▒ ro┬Âlin├¬ nazwano Colchicum na cze┬Â├Ž miejsca jej powstania.

Zimowity

£±ka jest jadowita lecz piêkna jesieni±
Krowy siê na niej pas±
I truj┬▒ zieleni┬▒
Zimowit tam rozkwita jego barwa sina
I liliowa twe oczy s┬▒ jak ta ro┬Âlina
Fioletowe jak jesie├▒ i sine ich cienie
Zabija mnie truj┬▒ce twych oczu spojrzenie

Ze szko┬│y powracaj┬▒ dzieci swawol┬▒ce
Graj┬▒ na harmonijkach ubrane w opo├▒cze
Rw┬▒ zimowity które matkami si├¬ zdaj┬▒
Córkami córek kolor powiek twoich maj┬▒
Co dr┬┐┬▒ jak kwiaty dr┬┐┬▒ce kiedy wiatr zawiewa
Pasterz dogl┬▒da stada i piosenk├¬ ┬Âpiewa
Gdy na zawsze odchodz┬▒ krowy rycz┬▒c sennie
Z wielkiej ┬│┬▒ki kwitn┬▒cej sk┬▒po i jesiennie

- Guillaume Apollinaire

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Ca┬│obrzegi

Kszta│t blaszki liÂcia : Lancetowate

Unerwienie blaszki liÂcia : Pierzasta

Ogonek liÂcia : Siedz┬▒cy

Kolor : Bia┬│y

Kolor : Fioletowy

Kolor : R├│┬┐owy

Okres kwitnienia

Sierpie├▒ Wrzesie├▒

Gatunek pod ochron▒

Gatunek truj▒cy

Gatunek leczniczy

RoÂlina uprawiana

Kenofit

Geofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Colchicum autumnale (with translation text)
Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Colchicaceae (zimowitowate)

- Kolor bia│y
- RoÂlina chroniona
- Truj▒ce
- Lecznicze
- r_uprawiana
- r_kenofit
- Geofit
- Blaszki liÂcia lancetowate
- LiÂcie siedzace
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg│e
- Unerwienie blaszki liÂcia pierzasta
- Wygl▒d blaszki liÂcia ca│obrzegi
- Kolor fioletowy
- Kolor rˇ┐owy


RODZINA Colchicaceae (zimowitowate) -iloŠ 1
Colchicum autumnale(Zimowit jesienny),