Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Kosaciec syberyjski(( Łac: Iris sibirica)
-
Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-02
Autor : Pacyfka99 2012-07-02

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd szparagowce
Rodzina kosaĂŚcowate
Rodzaj kosaciec
Gatunek kosaciec syberyjski

Nazewnictwo

Kosaciec syberyjski (Iris sibirica L.) – gatunek roÂślin cebulowych i k³¹czowych nale¿¹cy do rodziny kosaĂŚcowatych.

Morfologia:

ÂŁodyga
Pusta, wzniesiona, do 80 cm wysokoÂści. WyÂższa od 2-6 rĂłwnowÂąskich liÂści.
LiÂście
LiÂście wÂąskie szerokoÂści na 2 do 6 mm, krĂłtsze od Âłodyg.
Kwiaty
PrzewaÂżnie wystĂŞpujÂą po dwa, niekiedy po 3-4 na jednym pĂŞdzie. DziaÂłki okwiatu o szerszej nasadzie. BiaÂło-niebieskie, ÂżyÂłkowane zwĂŞÂżajÂą siĂŞ nagle bez strefy przejÂściowej w ÂżyÂłkowany "paznokieĂŚ". CiekawostkÂą sÂą spotykane w tych samych miejscach co roku biaÂłe – albinotyczne formy kwiatostanĂłw na terenie Obszaru Natura 2000 Uroczysko PiĂŞty,Kwiaty promieniste, duÂże, fioÂłkowe.

Biologia i ekologia:

Bylina, geofit. WystĂŞpuje na torfowiskach niskich m.in. na wilgotnych ³¹kach trzĂŞÂślicowych, niekiedy na ich obrzeÂżach np. w zioÂłoroÂślach czy nawet w mokrej psiarze. Niewielkie kĂŞpy z osobnikami kosaĂŚca moÂżna spotkaĂŚ teÂż w rowach melioracyjnych oraz w pobliÂżu zbiorowisk roÂślinnych: rokicin z wierzbÂą rokitÂą oraz Âłozowisk z wierzbÂą szarÂąna ³¹kach. PodÂłoÂżem sÂą Âżyzne gleby bagienne zawierajÂące wapĂą, wy³¹cznie w nieuprawianych siedliskach. W górzystych terenach tylko w dolinach.
Geofit
2n=28
RoÂślina uprawiana

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Kwiat fioÂłka

Typ Kwiatostanu : Wierzchotka

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochroną

Roślina uprawiana

Geofit

-
RODZINA Iridaceae (kosaĂŚcowate) -ilość 5
Iris pseudacorus(Kosaciec ¿ó³ty), Gladiolus imbricatus(Mieczyk dachówkowaty), Iris sibirica(Kosaciec syberyjski), Iris aphylla(Kosaciec bezlistny), Crocus scepusiensis(Szafran spiski;Krokus spiski),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Iridaceae (kosaĂŚcowate)

- Blaszki liścia równowąskie
- Liście siedzace
- Stopień zlożenia liścia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianległe
- Wygląd blaszki liścia całobrzegi


RODZINA Iridaceae (kosaĂŚcowate) -ilość 5
Iris pseudacorus(Kosaciec ¿ó³ty),
Gladiolus imbricatus(Mieczyk dachĂłwkowaty),
Iris sibirica(Kosaciec syberyjski),
Iris aphylla(Kosaciec bezlistny),
Crocus scepusiensis(Szafran spiski;Krokus spiski),