Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Mieczyk dach√≥wkowaty(( £ac: Gladiolus imbricatus)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-03
Autor : Pacyfka99 2012-07-03

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd szparagowce
Rodzina kosaæcowate
Rodzaj mieczyk
Gatunek mieczyk dachówkowaty

Nazewnictwo

Mieczyk dach√≥wkowaty (Gladiolus imbricatus) – gatunek ro¬∂liny wieloletniej nale¬Ņ¬Īcy do rodziny kosa√¶cowatych. W Polsce wyst√™puje na ca¬≥ym terytorium, ale w g√≥rach du¬Ņo cz√™¬∂ciej. Ro¬∂lina dawniej pospolita, obecnie rzadka, szczeg√≥lnie na ni¬Ņu.


Morfologia:

£odyga
Pojedyncza, nierozga¬≥√™ziona, sztywna, dorastaj¬Īca do 1m (wraz z kwiatostanem).
Li¶cie
Jest ich zaledwie kilka (2-4), s¬Ī ca¬≥obrzegie, d¬≥ugie i sztywne. Maj¬Ī mieczowaty kszta¬≥t i obejmuj¬Ī pochwiasto doln¬Ī cz√™¬∂√¶ ¬≥odygi. D¬≥ugo¬∂√¶ 20-25 cm, szeroko¬∂√¶ ok. 2 cm.
Kwiaty
Du¬Ņe kwiaty na szczycie ¬≥odygi zebrane w jednostronne, g√™ste grono z¬≥o¬Ņone z kilku do kilkunastu kwiat√≥w. Kwiaty grzbieciste, lejkowate, o d¬≥ugo¬∂ci ok. 2,5 cm. Okwiat niezr√≥¬Ņnicowany na kielich i koron√™, sk¬≥adaj¬Īcy si√™ z 6 purpurowoczerwonych dzia¬≥ek, kt√≥re s¬Ī u nasady zro¬∂ni√™te w kr√≥tki kieliszek. Najwy¬Ņsza dzia¬≥ka nieco szersza, najni¬Ņsza d¬≥u¬Ņsza od pozosta¬≥ych. Trzy dolne dzia¬≥ki o nieco podgi√™tych brzegach maja ciemnoczerwone smugi z bia¬≥ym ¬∂rodkiem. Nitki trzech pr√™cik√≥w dwukrotnie d¬≥u¬Ņsze od zielonych pylnik√≥w. S¬≥upek z nitkowat¬Ī szyjk¬Ī i trzema znamionami.
Owoc
Trójkanciasta torebka z licznymi, oskrzydlonymi nasionami.
Czê¶æ podziemna
Posiada podziemn¬Ī bulwocebulk√™. Dolna to ubieg¬≥oroczna cebulka, z kt√≥rej ro¬∂lina czerpie substancje zapasowe, g√≥rna to m¬≥odsza, tegoroczna bulwocebulka, w kt√≥rej ro¬∂lina gromadzi substancje zapasowe na przysz¬≥y rok. Obydwie maj¬Ī kulisty kszta¬≥t i otoczone s¬Ī b¬≥oniasta os¬≥onk¬Ī.

Biologia i ekologia:

Geofit
2n=60
mrozoodporny

Zastosowanie:

Ro¶lina sadzawkowa.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wystêpuje na ciep³ych obszarach Europy, Azji i po³udniowej Afryki. Szczególnie licznie wystêpuje na archipelagu Markrenów i na obszarze ¶ródziemnomorskim. 
Mieczyk dach√≥wkowaty swoim zasi√™giem obejmuje obszary nizinne i g√≥rskie ¬∂rodkowej i wschodniej Europy po Ural ponadto na Kaukazie i w Azji Mniejszej oraz Zachodniej Syberii. W Polsce wyst√™puje na obszarach podg√≥rskich i g√≥rskich Sudet√≥w i Karpat, i na wy¬Ņynach. Ro¬∂nie na wilgotnych ¬≥¬Īkach trz√™¬∂licowych i ¬≥¬Īkach ko¬∂nych, ugorach, polanach, zaro¬∂lach. Spotykamy r√≥wnie¬Ņ w ¬∂wietlistych d¬Ībrowach. Ponadto nierzadko na polach uprawnych, szczeg√≥lnie w¬∂r√≥d owsa lub j√™czmienia.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Kwiat z gardziel¬Ī

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Czerwony

Kolor : Fioletowy

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochronĪ

Geofit

-
RODZINA Iridaceae (kosa√¶cowate) -ilo∂ś 5
Iris pseudacorus(Kosaciec ¬Ņ√≥¬≥ty), Gladiolus imbricatus(Mieczyk dach√≥wkowaty), Iris sibirica(Kosaciec syberyjski), Iris aphylla(Kosaciec bezlistny), Crocus scepusiensis(Szafran spiski;Krokus spiski),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Iridaceae (kosa√¶cowate)

- Blaszki li∂cia růwnowĪskie
- Li∂cie siedzace
- StopieŮ zloŅenia li∂cia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg≥e
- WyglĪd blaszki li∂cia ca≥obrzegi


RODZINA Iridaceae (kosa√¶cowate) -ilo∂ś 5
Iris pseudacorus(Kosaciec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Gladiolus imbricatus(Mieczyk dachówkowaty),
Iris sibirica(Kosaciec syberyjski),
Iris aphylla(Kosaciec bezlistny),
Crocus scepusiensis(Szafran spiski;Krokus spiski),